Chơi ô chữ - học tiếng Anh.

(hieuhoc.com). Khám phá các từ tiếng Anh qua trò chơi Ô chữ nguyên bản tiếng Anh. Bạn sẽ có cơ hội "thể dục trí não" cho vốn tiếng Anh chuyên ngành CNNT của mình. 
 
 
Across
 

2.   Vital software for viewing Internet sites (7).

4.   What your computer calls any letter, number, or symbol that appears on the screen (9).

7.   1,048,576 bytes (8).
 

8.   A small picture or symbol representing a computer hardware function or component (4).

9.   Data or text altered to become meaningless (10).

10.   Connected (6).
 
11.   Acrobat reader is essential (3).
 
 
Down
 
1.   Vital if the data is important (4).
 
3.   Try before you buy (9). 

5.   Some of your computer’s memory set aside to temporarily store copied or cut information (9).

6.   This device allows your computer to talk to other computers over a telephone line (5).

 
 
 

Chơi mà học: Chơi ô chữ - học tiếng Anh.

 
 
 
 
Lời giải:  
 
Hàng ngang: 

2. Vital software for viewing Internet sites (7): Browser

Phần mềm chính hiển thị các trang web: Trình duyệt

 

4.   What your computer calls any letter, number, or symbol that appears on the screen (9): Character

Chữ cái, chữ số hoặc các ký tự đặc biệt xuất hiện trên màn hình máy tính gọi chung là: ký tự

 
7.   1,048,576 bytes (8): Megabyte
 

8.   A small picture or symbol representing a computer hardware function or component (4): Icon

Ảnh nhỏ hoặc biểu tượng tượng trưng cho một thành phần hoặc một chức năng phần cứng trong máy tính

 

9.   Data or text altered to become meaningless (10): Encryption

Dữ liệu hoặc ký tự biến đổi thành vô nghĩa: mã hóa

 
10.   Connected (6): Online
Kết nối
 
11.   Acrobat reader is essential (3): pdf

Định dạng cần thiết cho Acrobat reader

 
Hàng dọc: 
 
1.   Vital if the data is important (4): save

Động tác lưu giữ dữ liệu quan trọng

 
3.   Try before you buy (9). Shareware

Sản phẩm cho dùng thử trước khi mua 

5.   Some of your computer’s memory set aside to temporarily store copied or cut information (9). Clipboard

Bộ nhớ tạm chứa thông tin sao chép, cắt dán của máy tính 

6.   This device allows your computer to talk to other computers over a telephone line (5): Modem

Thiết bị cho phép một máy tính kết nối với máy tính khác thông qua dây điện thoại

 
Theo: (N.P/Gonews)

Bài viết liên quan

 

 

>>Xem các bài viết khác cùng chuyên đề

Kết bạn với HieuHoc.com hoặc bấm THÍCH
để thường xuyên nhận tin mới nhất về:
  • - Ưu đãi học phí, học bổng
  • - Video/clip miễn phí tự luyện Kỹ Năng Mềm, Tiếng Anh
  • - Hướng Nghiệp, Cẩm Nang Học Tập, Thông tin Tuyển sinh...