Chương trình đào tạo CỬ NHÂN NGÀNH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN - HỆ ĐÀO TẠO TỪ XA QUA MẠNG

Nhà đào tạo: TRUNG TÂM TIN HỌC - Đại Học Khoa Học Tự Nhiên Tp.HCM
Địa chỉ: 227 Nguyễn Văn Cừ , Quận 5 - 357 Lê Hồng Phong ,Quận 10, - Hồ Chí Minh
Ngày khai giảng:
Điện thoại: (08) 3835 1056 (Ext: 111)
Học phí:
Liên hệ: Điện thoại: 08.66807477 – 08.38354394 Email: dttx@e-learning.vn
Văn bằng/ Chứng chỉ: Đại học
Tần suất khai giảng: 1 năm tuyển sinh 2 lần
Thời gian học:
Thời lượng: 3 - 5 năm
   

Chương trình đào tạo

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HỒ CHí MINH

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

Chương trình đào tạo


Cử nhân Công nghệ Thông tin – Hệ từ xa qua mạng
Các thí sinh đăng ký dự tuyển qua mạng và tải về các biểu mẫu hồ sơ dự tuyển trên chức năng Đăng ký nhận hồ sơ


1. Mục tiêu:


Tạo một cơ hội học tập mới, kênh học tập mới dành cho những học viên có mong muốn được học tập, nâng cao trình độ trong lĩnh vực Công nghệ thông tin.


2. Đối tượng học:


Chương trình đào tạo từ xa qua mạng của ĐHKHTN TP.HCM gồm có 3 nội dung dành cho 3 nhóm đối tượng khác nhau. • Chương trình Cử nhân CNTT dành cho đối tượng đã tốt nghiệp THPT hoặc tương đương.

 • Chương trình Cử nhân 2 CNTT dành cho đối tượng đã tốt nghiệp Đại học.

 • Chương trình Hoàn chỉnh Đại học CNTT dành cho đối tượng đã tốt nghiệp Cao đẳng ngành CNTT.


3. Đặc điểm riêng: • Sinh viên học từ xa qua mạng Internet (đường truyền tốc độ cao ADSL) với thời gian, địa điểm học tự sắp xếp sao cho phù hợp nhất với điều kiện của mình.

 • Sinh viên học (nghe nhìn giáo viên) với giáo trình điện tử MBook (bao gồm các Video Clip theo công nghệ Multimedia hiện đại, tiên tiến, trực quan).

 • Sinh viên được hỗ trợ tạo điều kiện tốt nhất trong quá trình học thông qua hệ thống giám sát: Giáo viên thường xuyên theo dõi qua mạng để hướng dẫn giải bài tập, giải đáp thắc mắc.

 


4. Quá trình học:


Sinh viên có thể sắp xếp thời gian để học tập qua mạng phù hợp nhất với điều kiện của mình: • Sinh viên được cấp "Tên người dùng" (Account) sau khi đăng ký để đăng nhập vào "Cổng thông tin phục vụ đào tạo" của Trường ĐH KHTN

 • Sinh viên sau khi đăng nhập vào mạng sẽ được học tập với 2 hình thức


-     Học thông qua các tài nguyên học tập (Video clip bài giảng, bài tập) của Trường ĐH KHTN đã được chuẩn bị trước.


-     Học trực tiếp qua mạng với giáo viên. • Trước khi kết thúc học kỳ đang học, Sinh viên đăng ký địa điểm thi học kỳ, các học phần cho học kỳ sau và đóng học phí theo các học phần đã đăng ký.

 


5. Chương trình học:


5.1. CHƯƠNG TRÌNH CỬ NHÂN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN:(dành cho đối tượng tốt nghiệp THPT hoặc tương đương)


Chương trình đào tạo triển khai theo học chế Tín chỉ. Thời gian học 5 năm (có thể rút ngắn tùy thuộc vào số tín chỉ Sinh viên đăng ký học trong mỗi học kỳ).


A. Kiến thức Giáo dục đại cương: 44 tín chỉ

STT


TÊN HỌC PHẦN


MÃ HỌC PHẦN


SỐ TÍN CHỈ


SỐ TIẾT


Số TC


Lý thuyết


TH / BT


Lý thuyết


TH / BT


Kiến thức Toán học


Tổng cộng 12TC


  


1.       


Giải tích


TTH030


4


3


1


45


30


2.       


Đại số


TTH008


4


3


1


45


30


3.       


Toán rời rạc


TTH063


4


4


0


60


0


Kiến thức khoa học xã hội


Tổng cộng 10TC


  


4.       


Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin


CTH001


5


5


0


75


0


5.       


Đường lối cách mạng của ĐCSVN


CTH002


3


3


0


45


0


6.       


Tư tưởng HCM


CTH003


2


2


0


30


0


Kiến thức công nghệ thông tin


Tổng cộng 22TC


  


7.       


Tin học cơ sở


CTT002


4


3


1


45


30


8.       


Nhập môn lập trình


CTT003


4


3


1


45


30


9.       


Kỹ thuật lập trình


CTT008


4


3


1


45


30


10.


Phương pháp lập trình hướng đối tượng


CTT006


4


3


1


45


30


11.


Logic toán


CTT021


2


2


0


30


0


12.


Lý thuyết đồ thị


CTT005


4


3


1


45


30

                     

B. Kiến thức giáo dục chuyên ngành: 68 tín chỉ

STT


TÊN HỌC PHẦN


MÃ HỌC PHẦN


SỐ TÍN CHỈ


SỐ TIẾT


Số TC


Lý thuyết


Thực hành


Lý thuyết


Thực hành


Kiến thức cơ sở ngành


Tổng cộng 20TC


  


1.        


Cấu trúc dữ liệu và Giải thuật


CTT101


4


3


1


45


30


2.        


Cơ sở dữ liệu


CTT102


4


3


1


45


30


3.        


Hệ điều hành


CTT103


4


3


1


45


30


4.        


Kiến trúc máy tính và hợp ngữ


CTT104


4


3


1


45


30


5.        


Mạng máy tính


CTT105


4


3


1


45


30


Kiến thức chuyên sâu ngành


Sinh viên tích lũy 48 tín chỉ, chọn tùy ý từ danh sách các học phần sau:


Tổng cộng 48TC


  


  


6.        


Quản trị cơ sở dữ liệu


CTT702


4


3


1


45


30


7.        


Hệ quản trị cơ sở dữ liệu


CTT203


4


3


1


45


30


8.        


Phân tích thiết kế hệ thống thông tin


CTT204


4


3


1


45


30


9.        


Thống kê máy tính và ứng dụng      


CTT406


4


3


1


45


30


10.      


Lập trình Web 1


CTT703


4


3


1


45


30


11.      


Lập trình Web 2


CTT731


4


3


1


45


30


12.      


Lập trình ứng dụng quản lý 1


CTT705


4


3


1


45


30


13.      


Lập trình ứng dụng quản lý 2


CTT732


4


3


1


45


30


14.      


Nhập môn Công nghệ phần mềm


CTT502


4


3


1


45


30


15.      


Phân tích và thiết kế phần mềm


CTT504


4


3


1


45


30


16.      


Công nghệ XML và ứng dụng


CTT524


4


3


1


45


30


17.      


Phát triển ứng dụng Web


CTT528


4


3


1


45


30


18.      


Cơ sở trí tuệ nhân tạo


CTT303


4


3


1


45


30


19.      


Đồ họa máy tính


CTT304


4


3


1


45


30


20.      


Khai thác dữ liệu và ứng dụng


CTT305


4


3


1


45


30


21.      


Kiểm chứng phần mềm


CTT503


4


3


1


45


30

                   

C. Kiến thức tốt nghiệp: 12 tín chỉ

STT


TÊN HỌC PHẦN


MÃ HỌC PHẦN


SỐ TÍN CHỈ


SỐ TIẾT


Số TC


Lý thuyết


Thực hành


Lý thuyết


Thực hành


1.       


Chuyên đề Tổ chức dữ liệu


CTT793


6


4


2


60


60


2.       


Chuyên đề Thiết kế phần mềm nâng cao


CTT794


6


4


2


60


60


 


5.2. CHƯƠNG TRÌNH CỬ NHÂN 2 NGÀNH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN: (dành cho đối tượng đã tốt nghiệp Đại học)


Chương trình đào tạo triển khai theo học chế Tín chỉ. Thời gian học 2,5 năm (có thể rút ngắn tùy thuộc vào số tín chỉ Sinh viên đăng ký học trong mỗi học kỳ). 

(Theo chương trình 140 tín chỉ của Hệ đại học chính qui từ Khóa 2008)


Chương trình đào tạo Cử nhân 2 Công nghệ thông tin từ xa qua mạng tổng cộng gồm 64 tín chỉ.


A. Bổ túc kiến thức giáo dục đại cương: 16 tín chỉ


Sinh viên cần bổ túc 16 tín chỉ thuộc về khối kiến thức giáo dục đại cương. Danh sách các học phần chi tiết như sau.

STT


TÊN HỌC PHẦN


MÃ HỌC PHẦN


SỐ TÍN CHỈ


SỐ TIẾT


Số TC


Lý thuyết


Thực hành


Lý thuyết


Thực hành


Kiến thức công nghệ thông tin


Tổng cộng 16TC


  


1.       


Nhập môn lập trình


CTT003


4


3


1


45


30


2.


Lý thuyết đồ thị


CTT005


4


3


1


45


30


3.


Phương pháp lập trình hướng đối tượng


CTT006


4


3


1


45


30


4.       


Kỹ thuật lập trình


CTT008


4


3


1


45


30

                     

B. Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp: 48 tín chỉ


Sinh viên cần tích lũy 48 tín chỉ thuộc về khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp, bao gồm 20 tín chỉ kiến thức cơ sở ngành, 20 tín chỉ kiến thức chuyên sâu ngành và 8 tín chỉ kiến thức chuyên sâu tự chọn.
STT


TÊN HỌC PHẦN


MÃ HỌC PHẦN


SỐ TÍN CHỈ


SỐ TIẾT


Số TC


Lý thuyết


Thực hành


Lý thuyết


Thực hành


B1 - Kiến thức cơ sở ngành


Tổng cộng 20TC


  


1.


Cấu trúc dữ liệu và giải thuật


CTT101


4


3


1


45


30


2.


Cơ sở dữ liệu


CTT102


4


3


1


45


30


3.


Hệ điều hành


CTT103


4


3


1


45


30


4.       


Kiến trúc máy tính và hợp ngữ


CTT104


4


3


1


45


30


5.       


Mạng máy tính


CTT105


4


3


1


45


30


B2 - Kiến thức chuyên sâu ngành


Tổng cộng 20TC


  


6.


Hệ quản trị cơ sở dữ liệu


CTT203


4


3


1


45


30


7.


Phân tích thiết kế hệ thống thông tin


CTT204


4


3


1


45


30


8.


Nhập môn Công nghệ phần mềm


CTT502


4


3


1


45


30


9.       


Phân tích và thiết kế phần mềm


CTT504


4


3


1


45


30


10.       


Công nghệ XML và ứng dụng


CTT524


4


3


1


45


30


B3 - Kiến thức chuyên sâu tự chọn


Sinh viên tích lũy 8 tín chỉ, chọn một trong hai hướng (web hoặc quản lý) từ danh sách các học phần sau:


Tổng cộng 8TC


  


11.


Lập trình Web 1


CTT703


4


3


1


45


30


12.


Lập trình Web 2


CTT731


4


3


1


45


30


13.


Lập trình ứng dụng quản lý 1


CTT705


4


3


1


45


30


14.       


Lập trình ứng dụng quản lý 2


CTT732


4


3


1


45


30

                     

5.3. CHƯƠNG TRÌNH HOÀN CHỈNH ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN:


A. Bổ túc kiến thức giáo dục đại cương: 10 tín chỉ
STT


TÊN HỌC PHẦN


MÃ HỌC PHẦN


SỐ TÍN CHỈ


SỐ TIẾT


Số TC


Lý thuyết


TH / BT


Lý thuyết


TH / BT


A1 - Kiến thức Toán học


1.     


Toán rời rạc


TTH063


4


4


0


60


0


A2 - Kiến thức công nghệ thông tin


2.     


Logic toán


CTT021


2


2


0


30


0


3.     


Lý thuyết đồ thị


CTT005


4


3


1


45


30

                       

B. Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp: 28 tín chỉ


Sinh viên cần tích lũy 28 tín chỉ thuộc về khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp, chọn tùy ý trong danh sách các học phần thuộc kiến thức chuyên sâu ngành (phần B1) và trong danh sách các học phần thuộc kiến thức tự chọn (phần B2).


Lưu ý: trong kiến thức tự chọn (phần B2), sinh viên chỉ được tích lũy tối đa 8 tín chỉ.

STT


TÊN HỌC PHẦN


MÃ HỌC PHẦN


SỐ TÍN CHỈ


SỐ TIẾT


Số TC


Lý thuyết


Thực hành


Lý thuyết


Thực hành


B1 – Kiến thức chuyên sâu ngành


  


  


  


1.      


Hệ quản trị cơ sở dữ liệu


CTT203


4


3


1


45


30


2.      


Phân tích thiết kế hệ thống thông tin


CTT204


4


3


1


45


30


3.      


Nhập môn Công nghệ phần mềm


CTT502


4


3


1


45


30


4.      


Phát triển ứng dụng Web


CTT528


4


3


1


45


30


5.      


Công nghệ XML và ứng dụng


CTT524


4


3


1


45


30


6.      


Phân tích và thiết kế phần mềm


CTT504


4


3


1


45


30


7.      


Thống kê máy tính và ứng dụng      


CTT406


4


3


1


45


30


B2 – Kiến thức tự chọn


  


  


  


8.      


Cơ sở trí tuệ nhân tạo


CTT303


4


3


1


45


30


9.      


Đồ họa máy tính


CTT304


4


3


1


45


30


10.      


Khai thác dữ liệu và ứng dụng


CTT305


4


3


1


45


30


11.      


Kiểm chứng phần mềm


CTT503


4


3


1


45


30


C. Kiến thức tốt nghiệp: 12 tín chỉ

STT


TÊN HỌC PHẦN


MÃ HỌC PHẦN


SỐ TÍN CHỈ


SỐ TIẾT


Số TC


Lý thuyết


Thực hành


Lý thuyết


Thực hành

     1.

Chuyên đề Tổ chức dữ liệu


CTT793


6


4


2


60


60

     2.

Chuyên đề Thiết kế phần mềm nâng cao


CTT794


6


4


2


60


60
Điều kiện tốt nghiệp:


−        Sinh viên tích lũy đủ số tín chỉ như đã qui định


−        Sinh viên đạt chứng chỉ Anh văn trình độ B trở lên

 


6. Miễn giảm môn học: • Các sinh viên đã tốt nghiệp một chương trình đào tạo từ Kỹ thuật viên CNTT, trung cấp CNTT trở lên có thể làm đơn xin miễn một số học phần (đính kèm bản sao chứng chỉ, văn bằng tốt nghiệp và phiếu điểm có thị thực)

 • Các sinh viên đã thi đạt một học phần (có cùng nội dung và số tiết học bằng nhau) ở một trường Cao đẳng, Đại học trong thời gian không quá 5 năm làm đơn xin miễn học phần đó (đính kèm bản sao phiếu điểm có thị thực)

7. Văn bằng:


Văn bằng của Đại Học Quốc gia Tp. HCM:


 • Bằng Cử nhân: Sau khi hoàn tất toàn bộ các yêu cầu của chương trình đào tạo, sinh viên đăng ký xét tốt nghiệp. Những sinh viên đủ điều kiện tốt nghiệp (hoàn tất chương trình đào tạo và nộp c/c ngoại ngữ theo qui định) sẽ được nhận bằng Cử nhân CNTT do Trường ĐH Khoa học Tự nhiên cấp.

8. Học phí:


- Sinh viên đóng học phí cho các học phần bắt buộc của học kỳ 1 thuộc năm thứ nhất. • Lớp Cử nhân CNTT: 2.340.000 đ

 • Lớp Cử nhân 2 CNTT: 2.160.000 đ

 • Lớp Hoàn chỉnh Đại học CNTT: 1.800.000 đ


Lưu ý: Sinh viên được cấp Mã số Sinh viên trong học kỳ 1 của năm thứ nhất. Từ học kỳ 2 của năm thứ nhất, Sinh viên đăng ký học phần và đóng học phí theo số học phần đã đăng ký.

LIÊN HỆ: Thông tin liên hệ bộ phận tuyển sinh hệ đào tạo Từ xa qua mạng: Điện thoại: 08.66807477 – 08.38354394 Email: dttx@e-learning.vn 

GIÁO VIÊN:

Tags:,
Đăng ký trực tuyến

Giới thiệu ngắn về nhà đào tạo

TRUNG TÂM TIN HỌC - Đại Học Khoa Học Tự Nhiên Tp.HCM

TRUNG TÂM TIN HỌC thuộc Đại học Khoa học Tự nhiên – Đại học Quốc gia Tp.HCM chuyên đào tạo tin học đủ mọi trình độ Sơ cấp, Kỹ thuật viên, Chuyên viên theo chương trình chuẩn quốc gia
 
Chuyên ngành đào tạo:
Chứng chỉ Tin học Quốc gia A-B-C
Lập trình và CSDL
Quản trị mạng
Đồ họa Đa truyền thông
Lập trình di động
Sửa chữa thiết bị di động
Mạng máy tính
Thiết kế Web

 

 

Xem thêm
Kết bạn với HieuHoc.com hoặc bấm THÍCH
để thường xuyên nhận tin mới nhất về:
 • - Ưu đãi học phí, học bổng
 • - Video/clip miễn phí tự luyện Kỹ Năng Mềm, Tiếng Anh
 • - Hướng Nghiệp, Cẩm Nang Học Tập, Thông tin Tuyển sinh...

Tìm khóa học

Từ khoá
Ngành học
Bằng cấp
Địa điểm
Danh sách khóa học đã xem