Cắt tóc nữ chuyên nghiệp

Nhà đào tạo: Trung tâm dạy nghề quận Bình Thạnh
Địa chỉ: 131 Nơ Trang Long, Bình thạnh - Hồ Chí Minh
Ngày khai giảng: Liên hệ trường
Điện thoại: 08 35 163 124
Học phí: Liên hệ trường
Liên hệ:
Văn bằng/ Chứng chỉ:
Tần suất khai giảng:
Thời gian học:
Thời lượng: 6 tháng
   

Chương trình đào tạo

-    Đối tượng tuyển sinh: nam, nữ học viên có sức khỏe theo quy định của Bộ y tế.
-    Thời gian đào tạo: 480 giờ
-    Dự kiến đào tạo: 6 tháng
 
I. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO:
1. Về kiến thức nghề:
- Trình bày được các kiến thức về cắt uốn tóc nữ.

2. Về kỹ năng nghề:
          - Thao tác đúng kỹ thuật nghề.
          - Thực hiện đúng quy trình công việc, đúng kỹ thuật cắt và đúng yêu cầu của kiểu tóc.
          - Bảo đảm vệ sinh – an toàn cho khách và thợ.     
 

II. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH VÀ PHÂN PHỐI THỜI GIAN:

TT

NỘI DUNG TỔNG QUÁT

 

PHÂN BỐ THỜI GIAN (giờ)

 

Lý thuyết

Thực hành

Kiểm tra

Tổng số

1

 

Cách sử dụng và vệ sinh máy chuyên                                     dùng – dụng cụ cắt uốn tóc nữ

 

02

02

 

04

2

Cách sử dụng dầu gội và các hóa chất trong nghề cắt uốn tóc nữ

02

06

 

8

3

Uốn tóc

 

02

10

20

 

32

4

Cách canh độ quăn

02

02

 

04

5

Cách uốn: gây xù, xù bím, xù đũa, xù quốc tế

02

18

 

20

6

Nhuộm tóc bạc

02

10

 

12

7

Cách gội đầu

02

22

 

24

8

Kiểm tra

 

 

04

04

9

Tả pẽn

02

06

 

08

10

Cuốn tay

02

14

 

16

11

Cắt mái sole, mái ngang

02

14

 

16

12

Cắt mái hất, mái bay

02

14

 

16

13

Cắt ngang lưng úp vô

02

14

 

16

14

Cắt ngang bầu úp vô

02

14

 

16

15

Cắt ngang thường

02

14

 

16

16

Cắt ngang sole

02

18

 

20

17

Cắt chải ngang Nhật

02

18

 

20

18

Cách chải ngang cong ra

02

18

 

20

19

Cách chải ngang bung

02

18

 

20

20

Kiểm tra

 

 

02

02

21

Cắt chải sitol (úp vô)

02

16

 

18

22

Cắt chải sitol Nhật

02

18

 

20

23

Cắt chải sitol bung

02

16

 

18

24

Ôn tập các loại tóc sitol

02

 

 

02

25

Cắt chải tóc bồ câu

02

18

 

20

26

Cắt chải tóc chiếc lá

02

18

 

20

27

Cắt chải tóc tém sượt

02

18

 

20

28

Cắt chải tóc tém dợn

02

18

 

20

29

Cắt chải tóc tém sole

02

18

 

20

30

Cắt chải tóc tém Nhật

02

20

 

22

31

Ôn tập các loại tóc tém

02

 

 

02

32

Kiểm tra

 

 

04

04

 

 

Tổng cộng

 

 

58

 

 

412

 

10

 

 

480

 


III. NỘI DUNG CHI TIẾT:
Bài 1: Cách sử dụng và vệ sinh máy chuyên dùng – dụng cụ cắt uốn tóc nữ

- Công dụng của máy sấy, máy ép, máy hấp, …
- Công dụng của dao bào, kéo cắt, kéo tỉa, …
- Vệ sinh các máy móc và dụng cụ sau sử dụng
- Cách bảo quản

Bài 2: Cách sử dụng dầu gội và các hóa chất trong nghề cắt uốn tóc nữ
- Phân loại các loại tóc và da đầu
- Cách sử dụng dầu gội với từng loại tóc và da đầu
- Phân biệt thuốc uống và thuốc dập – Cách sử dụng
- Thuốc nhuộm: cách pha chế và phân loại oxy trợ nhuộm

Bài 3: Uốn tóc
- Phân loại cây uốn lạnh theo số: cách sử dụng loại cây lạnh thích hợp với từng kiểu tóc
- Kỹ thuật uốn lạnh
- Thực hành uốn

Bài 4: Cách canh độ quăn
- Cách nhìn tóc uốn đã quăn nhiều
- Cách nhìn tóc đã quăn nhẹ
- Thời gian tương đối cho từng độ quăn

Bài 5: Cách uốn: gây xù, xù bím, xù đũa, xù quốc tế
- Cách phân loại thuốc dùng để uốn tóc xù
- Cách uốn từng loại tóc xù

Bài 6: Nhuộm tóc bạc
- Cách nhuộm
- An toàn và vệ sinh khi thực hành công việc
- Cách gội tóc nhuộm

Bài 7: Cách gội đầu
- Cách gội đầu ngồi, nằm
- Cách rửa mặt và massage mặt, đầu

Bài 8: Tả pẽn
- Công dụng của tả pẽn
- Cách tả pẽn trái, phải

Bài 9: Cuốn tay
- Công dụng của cuốn tay, cuốn ống
- Cách cuốn tay, cuốn ống gai

Bài 10: Cắt mái sole, mái ngang
- Kỹ thuật cầm kéo và lược
- Phạm vi của mái sole và mái ngang
- Thao tác chải và chiều cắt
- Cách cắt

Bài 11: Cắt mái hất, mái bay
- Phạm vi của mái hất, mái bay
- Thao tác chải và chiều cắt
- Cách cắt

Bài 12: Cắt ngang lưng úp vô
- Cách chia tóc
- Chiều kéo tóc để cắt
- Cách cắt và sấy chải

Bài 13: Cắt ngang bầu úp vô
- Cách chia tóc
- Chiều kéo tóc để cắt
- Cách cắt và sấy chải

Bài 14: Cắt ngang thường
- Cách chia tóc
- Chiều kéo tóc để cắt
- Cách cắt và sấy chải

Bài 15: Cắt ngang sole
- Cách chia tóc
- Chiều kéo tóc để cắt
- Cách sử dụngdao sole – Cách cắt
- Cách sấy chải

Bài 16: Cắt chải ngang Nhật
- Cách chia tóc
- Chiều kéo tóc để cắt
- Cách cắt và sấy chải

Bài 17: Cách chải ngang cong ra
- Cách chia tóc
- Chiều kéo tóc để cắt
- Cách cắt và sấy chải

Bài 18: Cách chải ngang bung
- Cách cắt dáng tóc ngang
- Chiều kéo tóc để cắt tầng bung
- Cách cắt và sấy chải

Bài 19: Cắt chải sitol (úp vô)
- Cách chia tóc
- Chiều kéo tóc để cắt
- Cách cắt và sấy chải

Bài 20: Cắt chải sitol Nhật
- Cách chia tóc
- Chiều kéo tóc để cắt
- Cách cắt và sấy chải

Bài 21: Cắt chải sitol bung
- Cách cắt khung tóc sitol
- Chiều kéo tóc cắt tầng bung
- Cách cắt và sấy chải

Bài 22: Ôn tập các loại tóc sitol
- Cách chia tóc sitol
- Hướng chải tóc để cắt
- Nguyên tắc úp vô, sole và bung
- Cách sấy

Bài 23: Cắt chải tóc bồ câu
- Cách chia tóc
- Hướng kéo tóc cắt phần mái bay
- Hướng kéo tóc cắt phần ót
- Cách cắt và sấy chải

Bài 24: Cắt chải tóc chiếc lá
- Cách chia tóc để cắt
- Hướng kéo tóc để cắt
- Cách cắt và sấy chải

Bài 25: Cắt chải tóc tém sượt
- Cách chia tóc để cắt
- Cách cắt hai mái bay - Hướng kéo tóc để cắt
- Cách cắt phần ót - Hướng kéo tóc để cắt
- Cách cắt và sấy chải

Bài 26: Cắt chải tóc tém dợn
- Cách chia tóc để cắt
- Cách cắt với độ dài thích hợp
- Cách uốn, cuốn và sấy chải

Bài 27: Cắt chải tóc tém sole
- Cách chia tóc để cắt
- Cách cắt với độ dài tối thiểu
- Cách tạo dáng với gel và cách sấy

Bài 28: Cắt chải tóc tém Nhật
- Cách chia tóc để cắt
- Cách cắt phần mái bay
- Cách cắt phần ót
- Cách cắt và uốn, cách cắt tóc uốn và cách sấy chải

Bài 29: Ôn tập các loại tóc tém
- Phân biệt các loại tém
- Điểm giống nhau và khác nhau ở cách cắt, độ dài, …

IV. TÀI LIỆU THAM KHẢO:
1. Thu Lan và Kim Hương - Nghệ thuật cắt và tạo mẫu tóc – Nhà xuất bản trẻ - 1994.
2. Minh Thu và Bảo Hương – Nghệ thuật uốn cắt tóc nữ – Nhà xuất bản Đồng Nai – 1996.

GIÁO VIÊN:

Đăng ký trực tuyến

Giới thiệu ngắn về nhà đào tạo

Trung tâm dạy nghề quận Bình Thạnh

Trung tâm Dạy Nghề quận Bình Thạnh khai giảng khóa học đầu tiên ngày 31/12/1984. Từ một cơ sở cũ kỹ ban đầu, được UBND Thành phố và Quận đầu tư xây dựng, Trung Tâm đã có được hai cơ sở khang trang như ngày nay, Bên cạnh đó, sự chỉ đạo hỗ trợ và quan tâm chăm sóc của Bộ GDÐT, Bộ GTCC, Bộ LÐTBXH, của Sở GDÐT, Sở Kế Hoạch Ðầu Tư, Sở LÐTBXH, Sở GTCC, Tổng Cục Dạy Nghề, các tổ chức quốc tế như Cộng đồng Châu Âu.

Xem thêm
Kết bạn với HieuHoc.com hoặc bấm THÍCH
để thường xuyên nhận tin mới nhất về:
  • - Ưu đãi học phí, học bổng
  • - Video/clip miễn phí tự luyện Kỹ Năng Mềm, Tiếng Anh
  • - Hướng Nghiệp, Cẩm Nang Học Tập, Thông tin Tuyển sinh...

Tìm khóa học

Từ khoá
Ngành học
Bằng cấp
Địa điểm
Danh sách khóa học đã xem