Kế toán trưởng doanh nghiệp - Lớp thứ 3, 5, 7, Chủ nhật

Nhà đào tạo: Viện Kế Toán - Quản Trị Doanh Nghiệp
Địa chỉ: 157 Lý Chính Thắng, Phường 7, Quận 3 - Hồ Chí Minh
Ngày khai giảng:
Điện thoại: (08)-3526.4974 - 3526.4975
Học phí: 1.400.000 VNĐ
Liên hệ: 0908 760 600 Ms Vy
Văn bằng/ Chứng chỉ: Chứng chỉ do Trường Đại học Kinh tế TP.HCM cấp
Tần suất khai giảng: Hàng tháng
Thời gian học: Tối thứ 3-5-7 và sáng chiều chủ nhật
Thời lượng: 2.5 tháng
   

Chương trình đào tạo

I - MỤC TIÊU CHƯƠNG TRÌNH HỌC KẾ TOÁN TRƯỞNG
Cung cấp cho học viên các kiến thức dành cho kế toán trưởng:
- Cập nhật những điều chỉnh, bổ sung trong hệ thống kế toán Việt Nam.
- Cập nhật những thay đổi trong Luật kế toán về nghề kế toán & vai trò của người làm công tác kế toán trong một doanh nghiệp hay một tổ chức.
- Cơ sở lý luận và ý tưởng nền tảng trong luật kế toán Việt Nam trên cơ sở cải tổ theo hướng hội nhập với các thông lệ kế toán quốc tế.
- Hiểu được tình hình hoạt động của một doanh nghiệp từ góc độ tài chính, mà khởi điểm là các báo cáo tài chính. Bản chất khoa học của hệ thống kế toán và quy trình kế toán.
- Cung cố kiến thức pháp luật về kinh tế, luật thuế và lập báo cáo thuế.
- Nắm vững tính chất, mục đích, nội dung, phạm vi, nhiệm vụ các loại kiểm toán và các nội dung kiểm toán: kiểm toán nội bộ, kiểm toán độc lập và kiểm toán nhà nước.
- Phân tích cớ cấu tài chính, rủi ro tài chính và dự báo tài chính ngắn hạn và dài hạn của doanh nghiệp.
- Phân tích cớ cấu chi phí, rủi ro kinh doanh và dự báo chi phí của doanh nghiệp.
- Lập kế hoạch kinh doanh, kế hoạch vốn lưu động và kế hoạch ngân sách của doanh nghiệp.
- Nắm vững kỹ thuật chiết khấu dòng tiền và các &