Khóa học Nghiệp Vụ Định Mức Lao Động Tiền Lương & Bảo hiểm xã hội

Nhà đào tạo: Viện Nghiên Cứu Châu Á - Trung Tâm Phát Triển Khoa Học Kinh Tế (CED)
Địa chỉ: 248 Nguyễn Đình Chiểu, P6, Quận 3 // 84 Thành Thái, P12, Quận 10 // 6 Phan Đình Giót, P2, Quận Tân Bình, Tp.HCM - Hồ Chí Minh
Ngày khai giảng: Liên hệ CED
Điện thoại: Quận 3: (028) 3932 1996 // Quận 10: (028) 3979 7234 // Quận Tân Bình: (028) 3842 0298
Học phí: Vui lòng liên hệ trực tiếp
Liên hệ: 248 Nguyễn Đình Chiểu, Phường 6, Quận 3 // 84 Thành Thái, Phường 12, Quận 10 // 6 Phan Đình Giót, Phường 2, Quận Tân Bình, Tp.HCM
Văn bằng/ Chứng chỉ: Chứng chỉ do Viện Nghiên Cứu Châu Á cấp, có giá trị quốc gia
Tần suất khai giảng: Khai giảng liên tục vào các ngày thứ 2 đầu tuần
Thời gian học: Thứ 2/4/6 hoặc thứ 3/5 (8g30 -> 11g30 hoặc 18g00 -> 21g00) hoặc Chiều thứ 7 (13g15->17g30) & Sáng CN (7g30->12g00) hoặc Các buổi trong tuần từ thứ 2 - thứ 6 (8g30
Thời lượng: 1,5 tháng
   

Chương trình đào tạo 

Tiền lương là phần thu nhập của người lao động được tính dựa trên cơ sở số lượng công việc và chất lượng làm việc. Đối với doanh nghiệp, tiền lương là khoản chi phí được các doanh nghiệp đặc biệt quan tâm. Gắn liền với tiền lương là các khoản trích theo lương, trong đó có bảo hiểm xã hội - đây là khoản quỹ thể hiện sự quan tâm của doanh nghiệp đối với người lao động... Làm thế nào để xây dựng một hệ thống trả lương phù hợp với tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp?

Tham gia khóa đào tạo Nghiệp Vụ Định Mức Lao Động Tiền Lương & Bảo Hiểm Xã Hội tại CED, học viên sẽ được trang bị các kiến thức mang tính ứng dụng cao về định mức lao động, các công thức tính định mức kỹ thuật lao động, chụp ảnh thời gian làm việc, các hình thức trả lương, xây dựng quỹ lương, các chế độ trợ cấp thai sản, ốm đau, tai nạn lao động,...Khóa học được tổ chức thường xuyên với giờ học linh hoạt: sáng - chiều - tối, nội dung đào tạo được cập nhật liên tục và bám sát thực tế giúp học viên thành công trong xử lý công việc thực tế ngay sau khóa học.

 

TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN KHOA HỌC KINH TẾ (CED) 
GIỚI THIỆU VỚI BẠN KHÓA HỌC

NGHIỆP VỤ ĐỊNH MỨC LAO ĐỘNG TIỀN LƯƠNG VÀ BẢO HIỂM XÃ HỘI

 

* ĐỐI TƯỢNG THAM GIA
- Cán bộ nhân sự, kế toán tiền lương.
- Những người có nhu cầu tìm hiểu về nghiệp vụ định mức lao động tiền lương và bảo hiểm xã hội.
- Các công ty, doanh nghiệp có nhu cầu đào tạo nghiệp vụ Tiền lương – Bảo hiểm xã hội cho nhân viên, cán bộ của mình

 

* MỤC TIÊU ĐÀO TẠO
- Trang bị cho học viên các kiến thức và kỹ năng trong lĩnh vực quản lý lao động tiền lương.
- Hiểu và vận dụng tốt các kiến thức, kỹ năng, công cụ và kinh nghiệm quản lý cần thiết trong vấn đề quản lý lao động, xây dựng định mức thang bảng lương, bảo hiểm xã hội.
- Đảm bảo quyền lợi, lợi ích hợp pháp của người lao động và của người sử dụng lao động, tránh xung đột tranh chấp lao động có thể xảy ra.

 

* NỘI DUNG ĐÀO TẠO
CHUYÊN ĐỀ 1 : ĐỊNH MỨC LAO ĐỘNG
Bài 1: Tổng quan về định mức lao động
   I.  Khái niệm về định mức lao động
  II. Cơ sở nghiên cứu định mức kỹ thuật lao động
         1. Bước công việc và các bộ phận hợp thành bước công việc
         2. Phân loại hao phí thời gian làm việc
         3. Các công thức tính định mức kỹ thuật lao động

Bài 2: Chụp ảnh thời gian làm việc
   I.   Khái niệm và mục đích chụp ảnh thời gian lao động
  II.  Chụp ảnh cá nhân ngày làm việc
 III.  Chụp ảnh tập thể ngày làm việc

Bài 3: Bấm giờ
  I. Khái niệm và mục đích bấm giờ
 II. Trình tự bấm giờ

Bài 4: Xây dựng mức lao động tổng hợp
   I.  Khái niệm
  II. Phương pháp xác định mức lao động tổng hợp
           1. Cơ cấu mức lao động tổng hợp
           2. Phương pháp xác định

CHUYÊN ĐỀ 2: TIỀN LƯƠNG
Bài 1: Tổng quan về tiền lương
  I. Khái niệm
            1. Tiền lương
            2. Phụ cấp lương
            3. Tiền lương danh nghĩa và thực tế
            4. Tiền lương tối thiểu
  II. Các yếu tố trong chế độ tiền lương
            1. Thang lương
            2. Mức lương
            3. Tiêu chuẩn chức danh, cấp bậc kỹ thuật

Bài 2:  Các hình thức trả lương trong doanh nghiệp
    I. Lương thời gian
              1. Giản đơn
              2. Có thưởng
   II. Lương sản phẩm
             1. Cá nhân trực tiếp không hạn chế
             2. Gián tiếp
             3. Sản phẩm có thưởng
             4. Lũy tiến
             5. Sản phẩm tập thể

Bài 3: Xây dựng đơn giá tổng hợp
   I.  Khái niệm và cơ sở xây dựng
  II.  Phương pháp xây dựng
             1. Phương pháp tổng hợp các đơn giá chi tiết, bộ phận
             2. Phương pháp dựa vào mức lao động tổng hợp
 III. Các loại đơn giá tổng hợp khác

Bài 4: Xây dựng quỹ lương kế hoạch
            1. Xây dựng quỹ lương kế hoạch theo sản phẩm
            2. Xây dựng quỹ lương kế hoạch theo sản phẩm quy đổi
            3. Xây dựng quỹ lương theo kế hoạch doanh thu

CHUYÊN ĐỀ 3 : BẢO HIỂM XÃ HỘI
Bài 1: Tổng quan về Bảo Hiểm Xã Hội
   I. Vai trò của bảo hiểm xã hội
           1. Khái niệm
           2. Vai trò
  II. Các đặc trưng của bảo hiểm xã hội
 III. Các nguyên tắc cơ bản của bảo hiểm xã hội
 IV. Các chế độ bảo biểm xã hội
  V. Quỹ bảo hiểm xã hội

Bài 2: Chế độ trợ cấp ốm đau
   I. Điều kiện, đối tượng hưởng trợ cấp ốm đau
  II. Thời gian và mức hưởng chế độ trợ cấp ốm đau
          1. Thời gian
          2. Yếu tố ảnh hưởng mức chi trả
          3. Mức hưởng trợ cấp ốm đau
  III. Hồ sơ quy trình

Bài 3: Chế độ trợ cấp thai sản
   I. Nội dung và điều kiện hưởng trợ cấp thai sản
  II. Thời gian nghỉ và mức trợ cấp thai sản
        1. Thời gian nghỉ sinh con
        2. Điều kiện đi làm trước thời hạn nghỉ chế độ thai sản
        3. Mức trợ cấp thai sản...


* THỜI GIAN ĐÀO TẠO: 1,5 tháng


* ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN: Ban giảng huấn của CED gồm những giảng viên có học vị cao tốt nghiệp tại Việt Nam và nước ngoài, có quá trình giảng dạy và kinh nghiệm thực tiễn, cùng các Chuyên gia, Nhà Quản Lý các tập đoàn, công ty nhằm trang bị cho học viên kiến thức mang tính ứng dụng cao, giúp người học thành công trong xử lý công việc thực tế ngay sau khóa học.
 

* BẰNG CẤP: Học viên tốt nghiệp được cấp chứng chỉ Nghiệp Vụ Định Mức Lao Động Tiền Lương & Bảo Hiểm Xã Hội của Viện Nghiên Cứu Châu Á, có giá trị quốc gia.

 

* CÁC CA HỌC

- Sáng thứ 2/4/6 (8g30 - 11g30)
- Chiều thứ 2/4/6 (13g30 - 16g30)
- Tối thứ 2/4/6 hoặc tối thứ 3/5 (18g00 - 21g00)
- Chiều thứ 7 (13g15-17g30) & sáng Chủ nhật (7g30-12g00)
- Các buổi sáng trong tuần từ thứ 2 - thứ 6 (8g30-11g30) dành cho học viên cần rút ngắn thời gian học tập
- Các buổi chiều trong tuần từ thứ 2 - thứ 6 (13g30-16g30) dành cho học viên cần rút ngắn thời gian học tập
- Các buổi tối trong tuần từ thứ 2 - thứ 6 (18g00-21g00) dành cho học viên cần rút ngắn thời gian học tập* ĐIỀU KIỆN HỌC TẬP
- Tại CED, học viên được tạo điều kiện học tập trong môi trường thoải mái và thuận tiện nhất ,với các cơ sở giảng dạy đặt tại trung tâm TP. HCM
- Phòng học và thực hành được trang bị điều hòa nhiệt độ, trang thiết bị giảng dạy hiện đại, giờ học được tổ chức linh hoạt.
- Tài liệu học tập lớp Nghiệp Vụ Định Mức Lao Động Tiền Lương & Bảo Hiểm Xã Hội được phát miễn phí tại lớp trong suốt khóa học.


* Đ​Ă​NG KÝ​ KHÓA​ HỌ​C TẠ​I CÁ​C VĂN PHÒNG CHIÊU SINH CED​
1) 248 Nguyễn Đình Chiểu, Phường 6, Quận 3, Tp,HCM
 Tel: (028) 3932 1996

2) 84 Thành Thái, Phường 12, Quận 10, Tp.HCM
Tel:  (028) 3979 7234 – 0988 197720

3) 6 Phan Đình Giót, Phường 2, Quận Tân Bình, Tp.HCM
Tel:  (028) 3842 0298 – 0911 321010

Website:  www.ced.ias.com.vn

----------------------------------------------------
Giờ làm việc

* Thứ hai đến thứ sáu
Buổi sáng: 8g00 -> 12g00            
Buổi chiều: 13g30 -> 21g00

* Thứ bảy
Buổi sáng: 8g00 -> 12g00            
Buổi chiều: 13g30 -> 17g30

  
http://www.ias.com.vn/UpLoad/Images/TheUuDaiCED.jpg
 

 

GIÁO VIÊN: Ban giảng huấn của CED gồm những giảng viên có học vị cao tốt nghiệp tại Việt Nam và nước ngoài, có quá trình giảng dạy và kinh nghiệm thực tiễn, cùng các Chuyên gia, Nhà Quản Lý các tập đoàn, công ty nhằm trang bị cho học viên kiến thức mang tính ứng dụng cao, giúp người học thành công trong xử lý công việc thực tế ngay sau khóa học.

Đăng ký trực tuyến

Giới thiệu ngắn về nhà đào tạo

Viện Nghiên Cứu Châu Á - Trung Tâm Phát Triển Khoa Học Kinh Tế (CED)

Trung Tâm Phát Triển Khoa Học Kinh Tế (tên viết tắt CED) trực thuộc Viện Nghiên Cứu Châu Á là trung tâm chuyên đào tạo nâng cao và chuyên sâu các ngành khoa học kinh tế. Mục tiêu của chúng tôi là trang bị kiến thức khoa học hiện đại và kinh nghiệm thực tế, giúp người học thành công trong bối cảnh cạnh tranh và hội nhập toàn cầu của nền kinh tế Việt Nam.

Xem thêm

Các chương trình đào tạo khác

Kết bạn với HieuHoc.com hoặc bấm THÍCH
để thường xuyên nhận tin mới nhất về:
 • - Ưu đãi học phí, học bổng
 • - Video/clip miễn phí tự luyện Kỹ Năng Mềm, Tiếng Anh
 • - Hướng Nghiệp, Cẩm Nang Học Tập, Thông tin Tuyển sinh...

Tìm khóa học

Từ khoá
Ngành học
Bằng cấp
Địa điểm

Khóa học tương tự

Danh sách khóa học đã xem
 • A PHP Error was encountered

  Severity: Warning

  Message: Invalid argument supplied for foreach()

  Filename: views/box_khoahoc_daxem.php

  Line Number: 47