Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn tổ chức tuyển sinh sau đại học

Nhà đào tạo: Trường Đại Học Khoa Học Xã Hội và Nhân Văn Hà Nội (QHX)
Địa chỉ: 336 đường Nguyễn Trãi, Q. Thanh Xuân - Hà Nội
Ngày khai giảng: Khoảng đầu tháng 7 hàng năm
Điện thoại: (04) 38585237; 35575892
Học phí: Liên hệ trường
Liên hệ:
Văn bằng/ Chứng chỉ:
Tần suất khai giảng:
Thời gian học:
Thời lượng:
   

Chương trình đào tạo

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia Hà Nội) tổ chức tuyển sinh sau đại học năm 2010 cho 26 chuyên ngành đào tạo cao học và 29 chuyên ngành đào tạo nghiên cứu sinh.

Danh sách các ngành

TT

Tên chuyên ngành

Mã số

 

I. Đào tạo cao học

 

1

Lí luận văn học

60 22 32

2

Văn học Việt Nam

60 22 34

3

Văn học nước ngoài

60 22 30

4

Văn học dân gian

60 22 36

5

Hán - Nôm

60 22 40

6

Ngôn ngữ học

60 22 01

7

Lịch sử thế giới

60 22 50

8

Lịch sử Việt Nam

60 22 54

9

Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam

60 22 56

10

Lịch sử sử học và sử liệu học

60 22 58

11

Khảo cổ học

60 22 60

12

Dân tộc học

60 22 70

13

Triết học

60 22 80

14

Chủ nghĩa xã hội khoa học

60 22 85

15

Tôn giáo học

60 22 90

16

Xã hội học

60 31 30

17

Báo chí học

60 32 01

18

Lưu trữ

60 32 24

19

Tâm lí học

60 31 80

20

Quản lí khoa học và công nghệ

60 34 72

21

Châu Á học

60 31 50

22

Du lịch

 

23

Quan hệ quốc tế

60 31 40

24

Chính trị học

60 31 20

25

Hồ Chí Minh học

60 31 27

26

Khoa học thư viện

60 32 20

TT

Tên chuyên ngành

Mã số

 

II. Đào tạo NCS

 

1

Lí luận văn học

62 22 32 01

2

Văn học Nga

62 22 30 01

3

Văn học Việt Nam

62 22 34 01

4

Văn học Trung Quốc

62 22 30 05

5

Văn học dân gian

62 22 36 01

6

Văn học Bắc Mĩ

62 22 30 20

7

Văn học Pháp

62 22 30 15

8

Văn học Anh

62 22 30 10

9

Lí luận ngôn ngữ

62 22 01 01

10

Ngôn ngữ các dân tộc thiểu số Việt Nam

62 22 01 25

11

Ngôn ngữ học so sánh-đối chiếu

62 22 01 10

12

Ngôn ngữ học so sánh-lịch sử

62 20 01 15

13

Việt ngữ học

62 22 01 20

14

Lịch sử thế giới cận đại và hiện đại

62 22 50 05

15

Lịch sử Việt Nam cổ đại và trung đại

62 22 54 01

16

Lịch sử Việt Nam cận đại và hiện đại

62 22 54 05

17

Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam

62 22 56 01

18

Lịch sử sử học và sử liệu học

62 22 58 01

19

Khảo cổ học

62 22 60 01

20

Dân tộc học

62 22 70 01

21

CNDVBC và CNDVLS

62 22 80 05

22

Chủ nghĩa xã hội khoa học

62 22 85 01

23

Xã hội học

62 31 30 01

24

Báo chí học

62 32 01 01

25

Chính trị học

62 31 20 01

26

Hồ Chí Minh học

62 31 27 01

27

Tâm lí học xã hội

 

28

Trung Quốc học

62 32 50 01

29

Đông Nam Á học

62 31 50 10

Riêng các chuyên ngành:

 • Lưu trữ, Quản lí khoa học và công nghệ, Du lịch, Quan hệ quốc tế, Khoa học thư viện chỉ tuyển học viên cao học.
 • Lịch sử Việt Nam (trình độ thạc sĩ) và Lịch sử Việt Nam cổ đại và trung đại (trình độ tiến sĩ) chỉ tuyển theo đề án 16+23 (đạt trình độ quốc tế)
I. Đối tượng dự thi

Công dân nước Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam có đủ các điều kiện quy định trong Quy chế đào tạo sau đại học ở Đại học Quốc gia Hà Nội ban hành theo Quyết định số 3810/KHCN ngày 10/10/2007 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội.

II. Điều kiện dự thi

1. Dự tuyển NCS

 • Có bằng thạc sĩ chuyên ngành đúng hoặc phù hợp, hoặc gần chuyên ngành đăng kí dự thi.
 • Có bằng thạc sĩ chuyên ngành khác và có bằng tốt nghiệp đại học chính quy ngành đúng hoặc phù hợp với chuyên ngành đăng kí dự thi. Trường hợp này thí sinh phải có ít nhất 1 bài báo công bố trên tạp chí khoa học hoặc tuyển tập công trình hội nghị khoa học trước khi nộp hồ sơ dự thi và phải dự thi theo chế độ đối với người chưa có bằng thạc sĩ.
 • Có bằng tốt nghiệp đại học hệ chính quy ngành đúng, loại giỏi trở lên và có ít nhất 1 bài báo công bố trên tạp chí khoa học hoặc tuyển tập công trình hội nghị khoa học trước khi nộp hồ sơ dự thi.
 • Có bằng tốt nghiệp đại học hệ chính quy đúng ngành, loại khá và có ít nhất 2 bài báo công bố trên tạp chí khoa học hoặc tuyển tập công trình hội nghị khoa học trước khi nộp hồ sơ dự thi.

Nội dung các bài báo phải phù hợp với hướng nghiên cứu đăng kí dự thi.

* Người dự thi NCS cần có ít nhất 2 năm làm việc chuyên môn trong lĩnh vực của chuyên ngành đăng kí dự thi (tính từ ngày kí quyết định công nhận tốt nghiệp đại học đến ngày nhập học), trừ trường hợp được chuyển tiếp sinh.

2. Thi cao học
 • Có bằng tốt nghiệp đại học ngành đúng hoặc phù hợp với chuyên ngành đăng kí dự thi.
 • Có bằng đại học hệ chính quy ngành gần với chuyên ngành đăng kí dự thi, đã học bổ túc kiến thức để có trình độ tương đương với bằng tốt nghiệp đại học ngành có chuyên ngành dự thi.

* Thâm niên công tác

 • Người có bằng tốt nghiệp đại học loại khá trở lên được dự thi ngay sau khi tốt nghiệp đại học ngành đúng hoặc phù hợp với chuyên ngành đăng kí dự thi.
 • Những trường hợp còn lại, phải có ít nhất 2 năm kinh nghiệm công tác trong lĩnh vực chuyên môn phù hợp với chuyên ngành đăng kí dự thi (tính từ ngày kí Quyết định công nhận tốt nghiệp đại học đến ngày nhập học).

* Đối với thí sinh dự thi chuyên ngành Quản lí khoa học và công nghệ:

Phải có bằng tốt nghiệp đại học hệ chính quy, chuyên tu hoặc tại chức, có chứng nhận bổ túc kiến thức của chuyên ngành dự thi; là lãnh đạo và chuyên viên các đơn vị quản lí khoa học, công nghệ của các cơ quan hành chính, sự nghiệp Nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội; có ít nhất 02 năm kinh nghiệm công tác trong lĩnh vực liên quan đến chuyên ngành dự thi (kể cả người có bằng tốt nghiệp đại học loại khá trở lên).

* Đối với các thí sinh dự thi chuyên ngành du lịch

 • Có bằng tốt nghiệp đại học ngành du lịch;
 • Có bằng tốt nghiệp hệ chính quy chuyên ngành kinh tế du lịch, địa lí du lịch, văn hoá du lịch; đã học bổ túc kiến thức để có trình độ tương đương với bằng tốt nghiệp đại học ngành du lịch.
 • Có bằng tốt nghiệp đại học ngành khác song đã có ít nhất 03 năm làm việc liên tục trong lĩnh vực du lịch; đã học bổ túc kiến thức để có trình độ tương đương với bằng tốt nghiệp đại học ngành du lịch.
III. Chính sách ưu tiên.

1. Thí sinh được ưu tiên trong tuyển sinh thuộc những đối tượng sau:

 • Thương binh, người được hưởng chính sách như thương binh
 • Anh hùng lực lượng vũ trang, Anh hùng lao động
 • Người thuộc dân tộc thiểu số
 • Người đang công tác liên tục được hai năm trở lên tại các khu vực vùng cao, miền núi, hải đảo, vùng sâu, tính đến ngày nộp hồ sơ đăng kí dự thi.

2. Người dự thi thuộc đối tượng ưu tiên được cộng thêm mười điểm (thang điểm 100) cho môn ngoại ngữ và một điểm (thang điểm 10) cho môn cơ bản. Người thuộc nhiều đối tượng ưu tiên cũng chỉ được hưởng một lần ưu tiên.

Các đối tượng ưu tiên phải có đủ các giấy tờ minh chứng hợp lệ theo quy định của Đại học Quốc gia Hà Nội và phải nộp đầy đủ, đúng thời hạn cùng với hồ sơ đăng kí dự thi.

IV. Đối tượng được hưởng kinh phí hỗ trợ đào tạo từ ngân sách nhà nước

Người dự thi sau đại học là cán bộ, công chức, viên chức (theo Pháp lệnh công chức) có quyết định của cơ quan cử đi học và trong chỉ tiêu có kinh phí của Nhà nước.

V. Thời gian đào tạo chuẩn và thời hạn đào tạo tối đa

Thời gian đào tạo chuẩn và thời hạn đào tạo tối đa của mỗi khoá đào tạo thạc sĩ tương ứng là 2 năm (24 tháng) và 5 năm (60tháng). Thời gian đào tạo chuẩn và thời hạn đào tạo tối đa của mỗi khoá đào tạo tiến sĩ tương ứng là 3 năm (36 tháng) và 6 năm (72 tháng) đối với người có bằng thạc sĩ, 4 năm (48 tháng) và 7 năm (84 tháng) đối với người chưa có bằng thạc sĩ.

VI. Các môn thi

1. Cao học thi 3 môn: cơ bản, cơ sở, ngoại ngữ (1 trong 5 thứ tiếng: Nga, Đức, Anh, Pháp, Trung).

2. Nghiên cứu sinh

 • Dự tuyển từ cử nhân: Thi môn cơ bản, cơ sở, ngoại ngữ và bảo vệ đề cương nghiên cứu.
 • Dự tuyển từ thạc sĩ: ngoại ngữ và bảo vệ đề cương nghiên cứu.
VII. Hồ sơ dự thi (có mẫu tại trường)

1. Đơn xin đăng kí dự thi theo mẫu của Đại học Quốc gia Hà Nội.

2. Lí lịch tự thuật có xác nhận của cơ quan quản lí hoặc chính quyền địa phương nơi cư trú (đối với người không làm việc ở cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp nhà nước, ngoài nhà nước hoặc những người làm việc ở cơ quan nhưng không được cơ quan cử đi học).

3. Giấy chứng nhận đủ sức khoẻ học tập của một bệnh viện đa khoa (thời hạn 6 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ).

4. Bản sao có xác nhận của công chứng Nhà nước các văn bằng chứng chỉ sau:

 • Bằng tốt nghiệp đại học và bảng điểm đại học toàn khoá có xác nhận xếp loại của cấp có thẩm quyền cấp bằng (đối với người dự thi đào tạo thạc sĩ hoặc dự tuyển đào tạo tiến sĩ nhưng chưa có bằng thạc sĩ); bằng thạc sĩ và bẳng điểm thạc sĩ (đối với người dự tuyển đào tạo tiến sĩ đã có bằng thạc sĩ)
 • Giấy chứng nhận bổ túc kiến thức (nếu thuộc diện phải học bổ túc kiến thức);
 • Quyết định tuyển dụng, bổ nhiệm (nếu là cán bộ nhà nước) hoặc hợp đồng lao động dài hạn và giấy xác nhận chứng nhận thâm niên công tác.
 • Bản sao có công chứng giấy tờ hợp pháp về đối tượng ưu tiên (nếu có)
 • Bản sao có công chứng giấy tờ hợp pháp về trình độ ngoại ngữ (nếu có)

5. Công văn giới thiệu đi dự thi của thủ trưởng cơ quan quản lí đối với người đang làm việc ở cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp nhà nước hoặc ngoài nhà nước.

6. 03 phong bì ghi sẵn địa chỉ thí sinh, có dán tem, 04 ảnh cỡ 3×4.

7. Đề cương nghiên cứu sinh, lí lịch khoa học cùng bản chụp các công trình nghiên cứu đã công bố (đối với thí sinh dự tuyển đào tạo tiến sĩ). Đề cương NCS cần trình bày rõ ràng về lí do lựa chọn lĩnh vực nghiên cứu, lí do lựa chọn cơ sở đào tạo, mục tiêu nghiên cứu, kế hoạch thực hiện trong thời gian đào tạo; những kinh nghiệm, kiến thức chuyên môn mà thí sinh đã chuẩn bị và dự kiến kế hoạch hoạt động khoa học của thí sinh sau khi hoàn thành chương trình đào tạo tiến sĩ.

8. Hai thư giới thiệu của hai nhà khoa học có chức danh khoa học GS, PGS, hoặc học vị TSKH, TS cùng chuyên ngành, trong đó có một nhà khoa học sẽ nhận làm cán bộ hướng dẫn luận án. Trong thư giới thiệu cần có nhận xét, đánh giá về năng lực và phẩm chất của thí sinh dự tuyển (đối với thí sinh dự tuyển đào tạo tiến sĩ).

VIII. Đối tượng được miễn thi môn ngoại ngữ.

1. Có bằng đại học, thạc sĩ hoặc tiến sĩ ở nước ngoài mà ngôn ngữ đã sử dụng trong học tập là một trong năm thứ tiếng Anh, Nga, Pháp, Đức, Trung Quốc

2. Có bằng tốt nghiệp đại học hệ chính quy ngành ngoại ngữ một trong năm thứ tiếng nêu trên.

3. Có chứng chỉ TOEFL (Institutional hoặc International) 400 điểm (hoặc tương đương) hoặc IELTS 4.0 điểm đối với người dự tuyển đào tạo bậc thạc sĩ; Có chứng chỉ TOEFL (Institutional hoặc International) 450 điểm (hoặc tương đương) hoặc IELTS 4.5 điểm đối với người dự tuyển đào tạo bậc tiến sĩ; Có chứng chỉ ngoại ngữ xác nhận trình độ dự tuyển đào tạo sau đại học ở ĐHQGHN còn giá trị tương ứng với bậc đào tạo đăng kí dự thi.Các chứng chỉ này có giá trị trong 2 năm kể từ ngày dự thi lấy chứng chỉ.

IX. Kế hoạch tuyển sinh
 • Bán hồ sơ: Từ 20/05 đến hết 30/06/2010.
 • Nhận hồ sơ: Từ 01/07 đến hết 10/07
 • Hướng dẫn ôn tập: Dự kiến từ 10/06 đến 21/08/2010.
 • Thời gian thi tuyển: Ngày 28 và ngày 29/08/2010
X. Kinh phí tuyển sinh

1. Lệ phí đăng kí dự thi: 50.000đ.

2. Lệ phí thi:

2.1. Cao học: 300.000đ

2.2. NCS:

 • Từ cử nhân: 500.000đ
 • Từ thạc sĩ: 300.000đ

Các thí sinh được miễn môn thi ngoại ngữ, lệ phí dự thi được giảm 50.000đ

Liên hệ

Phòng Đào tạo sau đại học - Phòng 605 nhà E
Số 336 Nguyễn Trãi - Thanh Xuân - Hà Nội.
Điện thoại : (04) 3 858 5239.

 

GIÁO VIÊN:

Đăng ký trực tuyến

Giới thiệu ngắn về nhà đào tạo

Trường Đại Học Khoa Học Xã Hội và Nhân Văn Hà Nội (QHX)

Đào tạo cử nhân ngành Tâm lí học, chuyên ngành Tâm lí học lâm sàng do Tổ chức ĐH cộng đồng Pháp ngữ (AUF) tài trợ. SV được hưởng các chế độ ưu đãi của AUF, được xét cấp học bổng như SV học chương trình đào tạo chất lượng cao và có cơ hội chuyển tiếp lên các chương trình liên kết đào tạo thạc sĩ bằng tiếng Pháp của trường.

Xem thêm
Kết bạn với HieuHoc.com hoặc bấm THÍCH
để thường xuyên nhận tin mới nhất về:
 • - Ưu đãi học phí, học bổng
 • - Video/clip miễn phí tự luyện Kỹ Năng Mềm, Tiếng Anh
 • - Hướng Nghiệp, Cẩm Nang Học Tập, Thông tin Tuyển sinh...

Tìm khóa học

Từ khoá
Ngành học
Bằng cấp
Địa điểm
Danh sách khóa học đã xem
 • A PHP Error was encountered

  Severity: Warning

  Message: Invalid argument supplied for foreach()

  Filename: views/box_khoahoc_daxem.php

  Line Number: 47