Trường Đại học Thương mại thông báo tuyển sinh Sau đại học

Nhà đào tạo: Đại học Thương Mại (TMA)
Địa chỉ: Mai Dịch - Cầu Giấy - Hà Nội
Ngày khai giảng: Khoảng tháng 5 đến tháng 7 hàng năm
Điện thoại: 04. 3764 3219 - 3837 0766
Học phí: Liên hệ trường
Liên hệ:
Văn bằng/ Chứng chỉ:
Tần suất khai giảng:
Thời gian học:
Thời lượng: 1.5 - 1.8 năm
   

Chương trình đào tạo

Trường Đại học Thương mại thông báo tuyển sinh Sau đại học đợt tháng 8 năm 2010 như sau:

1. Đào tạo trình độ thạc sỹ 1.1 Chuyên ngành đào tạo:             +  Quản lý kinh tế,         Mã số   60 34 01                        Chỉ tiêu dự kiến     70                                +  Thương mại,               Mã số   60 34 10                       Chỉ tiêu dự kiến     80                                                      +  Kế toán,                    Mã  số   60 34 30                       Chỉ tiêu dự kiến     70                    1.2 Hình thức và thời gian đào tạo             - Hình thức đào tạo:   Tập trung và không tập trung             - Thời gian đào tạo:  1,5 năm đối với hình thức tập trung và 1,8 năm đối với hình thức không tập trung       Lưu ý: Với hình thức tập trung, Trường chỉ mở lớp ban ngày với điều kiện sỹ số 1 lớp chuyên ngành tối thiểu là 30 học viên.  1.3 Hình thức tuyển sinh: Thi tuyển các môn thi tuyển sau:

- Môn cơ bản: Toán cao cấp

- Môn cơ sở:

+ Môn Kinh tế thương mại căn bản: đối với chuyên ngành Quản lý kinh tế

+ Môn Marketing căn bản: đối với chuyên ngành Thương mại

+ Môn Nguyên lý tài chính-tiền tệ căn bản: đối với chuyên ngành kế toán.

      - Môn ngoại ngữ :  Tiếng Anh (môn điều kiện): cách thức thi tuyển theo dạng thức TOEFL ITP rút gọn (bỏ phần nghe). Điểm yêu cầu tương đương 250 điểm của bài thi theo bảng quy chuẩn của TOEFL ITP. Thí sinh được miễn thi ngoại ngữ nếu:

1.3.1.  Có bằng tốt nghiệp đại học ngành ngoại ngữ; hoặc có bằng tốt nghiệp đại học tại nước ngoài; hoặc có bằng tốt nghiệp đại học trong nước mà chương trình đào tạo chuyên môn được giảng dạy bằng ngoại ngữ, không qua phiên dịch.

1.3.2. Có chứng chỉ ngoại ngữ của các cơ sở đào tạo ngoại ngữ có uy tín trong nước, các trung tâm khảo thí ngoại ngữ quốc tế có thẩm quyền với yêu cầu trình độ tiếng Anh TOEFL ITP  400, iBT 32 hoặc IELTS 4.0 trở lên hoặc tương đương; hoặc có chứng chỉ của các ngoại ngữ khác đạt ở trình độ B trong thời hạn 2 năm kể từ ngày cấp chứng chỉ đến ngày hết hạn nộp hồ sơ dự thi.

Lưu ý: Trong mọi  trường hợp, trước khi bảo vệ luận văn thạc sỹ, học viên phải đạt yêu cầu về tiếng Anh, cụ thể như sau: Có chứng chỉ TOEFL ITP 450 điểm, iBT 45 điểm hoặc IELTS 4.5 điểm trở lên hoặc tương đương trong thời hạn 2 năm kể từ ngày cấp chứng chỉ; có bằng tốt nghiệp đại học ngành tiếng Anh, bằng tốt nghiệp đại học tại nước ngoài mà ngôn ngữ sử dụng trong giảng dạy bằng tiếng Anh, bằng tốt nghiệp đại học trong nước mà ngôn ngữ sử dụng trong giảng dạy chuyên môn bằng tiếng Anh không qua phiên dịch.

1.4 Điều kiện dự thi

1.4.1 Điều kiện văn bằng

      - Chuyên ngành Quản lý kinh tế

+ Người có bằng tốt nghiệp đại học ngành Kinh tế trường Đại học Thương mại (ngành đúng).

+ Người có bằng tốt nghiệp đại học ngành Kinh tế ở các trường đại học khác (ngành phù hợp).

+ Người có bằng tốt nghiệp đại học chính quy các ngành còn lại của khối ngành Kinh tế - Quản trị kinh doanh (ngành gần), hoặc các ngành khác mà khối lượng kiến thức trong chương trình đào tạo khác với chương trình đại học chính quy ngành đúng từ 20% đến 30% (ngành gần).

   - Chuyên ngành Thương mại

+ Người có bằng tốt nghiệp đại học ngành Quản trị kinh doanh trường Đại học Thương mại (ngành đúng).

+ Người có bằng tốt nghiệp đại học ngành Quản trị kinh doanh của các trường đại học khác (ngành phù hợp).

+ Người có bằng tốt nghiệp đại học chính quy các ngành còn lại của khối ngành Kinh tế- Quản trị kinh doanh, các ngành khác mà khối lượng kiến thức trong chương trình đào tạo khác với chương trình đại học chính quy ngành đúng từ 20% đến 30% (ngành gần).

   - Chuyên ngành Kế toán

+ Người có bằng tốt nghiệp đại học ngành Kế toán của trường Đại học Thương mại (ngành đúng).

+ Người có bằng tốt nghiệp đại học ngành Kế toán ở các trường đại học khác (ngành phù hợp).

* Lưu ý : Các thí sinh ngành phù hợp, ngành gần, nếu đỗ  phải theo học chương trình bổ sung theo quy định của trường Đại học Thương mại.

1.4.2 Điều kiện thâm niên công tác

Người có bằng đại học loại khá trở lên thuộc ngành đúng hoặc phù hợp với chuyên ngành đăng ký dự thi được dự thi ngay sau khi tốt nghiệp. Những đối tượng còn lại phải có ít nhất một năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực chuyên môn phù hợp với chuyên ngành đăng ký dự thi, kể từ ngày có quyết định công nhận tốt nghiệp đại học đến ngày hết hạn nộp hồ sơ dự thi.

1.5 Chính sách ưu tiên.

Thực hiện theo Quy chế tuyển sinh Sau đại học ban hành kèm theo Quyết định số 45/2008/QĐ-BGDĐT ngày 05/08/2008 của Bộ GD&ĐT.

2.  Đào tạo trình độ tiến sỹ 2.1 Chuyên ngành đào tạo:                  +  Quản lý kinh tế :     Mã số   60.34.01.01                 Chỉ tiêu dự kiến      7                  +  Thương mại :          Mã số   60.34.10.01                 Chỉ tiêu dự kiến      8                  +  Kế toán :                  Mã số   60.34.30.01               Chỉ tiêu dự kiến      7

2.2 Thời gian đào tạo

- Tập trung: Đối với người có bằng thạc sĩ là 3 năm; đối với người có bằng tốt nghiệp đại học là 4 năm.

- Không tập trung: Trường hợp nghiên cứu sinh không theo học tập trung được thì chương trình đào tạo và nghiên cứu của nghiên cứu sinh phải có tổng thời gian học và nghiên cứu tương đương 3 năm (đối với người có bằng thạc sỹ) hoặc 4 năm (đối với người có bằng tốt nghiệp đại học), trong đó có ít nhất 12 tháng tập trung liên tục tại trường để thực hiện đề tài nghiên cứu.

2.3 Hình thức tuyển sinh:         XÉT TUYỂN

2.4 Điều kiện dự tuyển: Có 7 điều kiện cần cơ bản sau:

2.4.1. Về chuyên ngành và văn bằng (theo quy định bảng dưới đây)

 

 

STT

 

Chuyên ngành

 

Đối tượng có bằng thạc sỹ

Đối tượng có bằng cử nhân tốt nghiệp hệ chính quy, xếp từ loại khá trở lên

 

 

 

1

 

Quản lý kinh tế

- Chuyên ngành đúng

 

- Chuyên ngành phù hợp

 

- Chuyên ngành QLKT của Trường ĐHTM

- Các chuyên ngành Thương mại, QLKT, Kinh tế học và QLNN về kinh tế của các cơ sở đào tạo thạc sỹ khác.

 

- Chuyên ngành kinh tế và Thương mại của ĐHTM

- Ngành kinh tế, thương mại của các cơ sở đào tạo khác.

 

 

 

2

Thương mại

- Chuyên ngành đúng

 

 

 

- Chuyên ngành phù hợp

 

- Chuyên ngành Thương mại của ĐHTM

 

 

- Chuyên ngành TM và QTKD, các chuyên ngành QLKT trong các lĩnh vực thương mại của các cơ sở đào tạo thạc sỹ khác;

 

- Ngành QTKD, kinh doanh quốc tế, thương mại, marketing, quản lý nguồn nhân lực, luật thương mại của ĐHTM;

- Các chuyên ngành đào tạo nêu trên thuộc các cơ sở đào tạo khác.

 

 

3

Kế toán

- Chuyên ngành đúng

- Chuyên ngành phù hợp

 

- Chuyên ngành Kế toán của ĐHTM

- Chuyên ngành Kế toán, Kế toán - Tài chính của các cơ sở đào tạo thạc sỹ khác.

 

- Ngành Kế toán của ĐHTM

- Chuyên ngành kế toán, kế toán – tài chính của các ĐH khác.

 

Lưu ý: Những thí sinh thuộc chuyên ngành phù hợp nêu bảng trên, phải học bổ sung theo quy định của trường ĐHTM

2.4.2. Có một Báo cáo khoa học tổng quan về dự định nghiên cứu, trong đó trình bày rõ ràng đề tài hoặc lĩnh vực nghiên cứu (định hướng lựa chon lĩnh vực nghiên cứu đề tài Tiến sỹ các chuyên ngành các kỳ tuyển sinh 2010 nêu ở phụ lục), lý do lựa chọn lĩnh vực nghiên cứu, mục tiêu và mong muốn đạt được, lý do lựa chọn cơ sở đào tạo; kế hoạch thực hiện trong từng thời kỳ của thời gian đào tạo; những kinh nghiệm, kiến thức, sự hiểu biết cũng như những chuẩn bị của thí sinh trong vấn đề hay lĩnh vực dự định nghiên cứu; dự kiến việc làm sau khi tốt nghiệp; đề xuất người hướng dẫn khoa học.

2.4.3. Có hai thư giới thiệu của hai nhà khoa học có chức danh khoa học như giáo sư, phó giáo sư hoặc học vị tiến sĩ cùng chuyên ngành hoặc một thư giới thiệu của thủ trưởng đơn vị công tác của thí sinh và một thư giới thiệu của một nhà khoa học như nêu trên.  Những người giới thiệu này cần có ít nhất 6 tháng công tác hoặc cùng hoạt động chuyên môn với thí sinh. Thư giới thiệu phải có những nhận xét, đánh giá về năng lực và phẩm chất của người dự tuyển, cụ thể:

a) Phẩm chất đạo đức, đặc biệt đạo đức nghề nghiệp;

b) Năng lực hoạt động chuyên môn;

c) Phương pháp làm việc;

d) Khả năng nghiên cứu;

đ) Khả năng làm việc theo nhóm;

e) Điểm mạnh và yếu của người dự tuyển;

g) Triển vọng phát triển về chuyên môn;

h) Những nhận xét khác và mức độ ủng hộ, giới thiệu thí sinh làm nghiên cứu sinh.

2.4.4. Có đủ trình độ ngoại ngữ để tham khảo tài liệu, tham gia hoạt động quốc tế về chuyên môn phục vụ nghiên cứu khoa học và thực hiện đề tài luận án, thể hiện ở một trong các điều kiện sau:

a) Có bằng tốt nghiệp đại học, thạc sĩ hoặc tiến sĩ tại nước ngoài mà ngôn ngữ sử dụng trong đào tạo là tiếng Anh;

b) Có bằng tốt nghiệp đại học, thạc sĩ hoặc tiến sĩ ở trong nước mà ngôn ngữ sử dụng trong đào tạo là tiếng Anh không qua phiên dịch (có xác nhận của cơ sở đào tạo).

c) Có bằng tốt nghiệp đại học ngành tiếng Anh.

d) Có chứng chỉ tiếng Anh quốc tế TOEFL iBT 45 điểm hoặc IELTS 4.5 trở lên hoặc tương đương trong thời hạn 2 năm kể từ ngày cấp chứng chỉ đến ngày dự tuyển.

e) Có chứng chỉ tiếng Anh nội bộ TOEFL ITP 450 điểm được cấp từ những kỳ thi do các đơn vị đủ thẩm quyền hợp lệ tổ chức trong thời hạn 2 năm kể từ ngày cấp chứng chỉ đến ngày dự tuyển.

f) Trong trường hợp không có một trong các điều kiện trên, thí sinh đăng ký dự thi tiếng Anh (dạng thức TOEFL ITP bỏ phần nghe) cùng kỳ tuyển sinh trinh độ thạc sỹ tại trường Đại học Thương mại. Điểm đạt đối với trình độ dự tuyển NCS tương đương 300 điểm của bài thi theo bảng quy chuẩn của TOEFL ITP.

2.4.5. Về kinh nghiệm làm việc

- Đối với người có bằng thạc sỹ phải có thời gian làm việc chuyên môn tương ứng với chuyên ngành dự tuyển từ 1 năm trở lên.

- Đối với người có bằng đại học loại giỏi hoặc xuất sắc có thời gian làm việc chuyên môn tối thiểu là 2 năm  và loại khá tối thiểu là 3 năm.

2.4.6. Được cơ quan quản lý nhân sự (nếu là người đã có việc làm), hoặc trường nơi sinh viên vừa tốt nghiệp giới thiệu dự tuyển đào tạo trình độ tiến sĩ. Đối với người chưa có việc làm cần được địa phương nơi cư trú xác nhận nhân thân tốt và hiện không vi phạm pháp luật.

2.4.7. Cam kết thực hiện các nghĩa vụ tài chính đối với quá trình đào tạo theo quy định của cơ sở đào tạo (đóng học phí; hoàn trả kinh phí với nơi đã cấp cho quá trình đào tạo nếu không hoàn thành luận án tiến sĩ).

3. Kế hoạch tuyển sinh

+ Thời gian nhận hồ sơ (theo mẫu thống nhất của Trường) từ ngày 15/05/2010 đến hết ngày 30/07/2010

+ Từ 03/05/2010: tổ chức hướng dẫn ôn tập các môn thi tuyển sinh cho đối tượng dự thi trình độ thạc sỹ

+ Thời gian thi: Dự kiến 27,28,29/08/2010 tại trường Đại học Thương mại.

Danh mục các hướng nghiên cứu, lĩnh vực nghiên cứu và danh sách các nhà khoa học có thể nhận hướng dẫn nghiên cứu sinh, được nêu trong phụ lục đính kèm.

Các thông tin khác  xin liên hệ Khoa Sau đại học, trường Đại học Thương mại theo số máy 043.8374115.

GIÁO VIÊN:

Đăng ký trực tuyến

Giới thiệu ngắn về nhà đào tạo

Đại học Thương Mại (TMA)

rường Đại học Thương mại (tên tiếng anh là Vietnam University of Commerce, tên giao dịch viết tắt là VCU) là trường đại học công lập trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam, là thành viên của Hiệp hội trường đại học Việt Nam (VUZ), Hiệp hội các trường đại học Châu Á&Thái Bình Dương, của Viện nghiên cứu kinh tế-quản lý Pháp ngữ (CEDIMES)

Xem thêm
Kết bạn với HieuHoc.com hoặc bấm THÍCH
để thường xuyên nhận tin mới nhất về:
 • - Ưu đãi học phí, học bổng
 • - Video/clip miễn phí tự luyện Kỹ Năng Mềm, Tiếng Anh
 • - Hướng Nghiệp, Cẩm Nang Học Tập, Thông tin Tuyển sinh...

Tìm khóa học

Từ khoá
Ngành học
Bằng cấp
Địa điểm

Khóa học tương tự

Danh sách khóa học đã xem
 • A PHP Error was encountered

  Severity: Warning

  Message: Invalid argument supplied for foreach()

  Filename: views/box_khoahoc_daxem.php

  Line Number: 47