Lĩnh vực đào tạo liên quan: Đại học Quốc tế   Đại học dân lập   Đại học chính quy   

7 chương trình đào tạo Đại học

Chương trình liên kết đào tạo Cử nhân công nghệ thông tin-Trung tâm đào tạo Quốc tế - Đại học Nông Lâm Tp. HCM (Cie-Nlu)

Chương trình liên kết đào tạo Cử nhân công nghệ thông tin

Trung tâm đào tạo Quốc tế - Đại học Nông Lâm Tp. HCM (Cie-Nlu) - Hồ Chí Minh
Chương trình liên kết đào tạo Cử nhân khoa học và quản lý môi trường -Trung tâm đào tạo Quốc tế - Đại học Nông Lâm Tp. HCM (Cie-Nlu)

Chương trình liên kết đào tạo Cử nhân khoa học và quản lý môi trường

Trung tâm đào tạo Quốc tế - Đại học Nông Lâm Tp. HCM (Cie-Nlu) - Hồ Chí Minh
Chương trình đào tạo Cử nhân thương mại -Trung tâm đào tạo Quốc tế - Đại học Nông Lâm Tp. HCM (Cie-Nlu)

Chương trình đào tạo Cử nhân thương mại

Trung tâm đào tạo Quốc tế - Đại học Nông Lâm Tp. HCM (Cie-Nlu) - Hồ Chí Minh
Chương trình đào tạo Cử nhân kinh doanh-Trung tâm đào tạo Quốc tế - Đại học Nông Lâm Tp. HCM (Cie-Nlu)

Chương trình đào tạo Cử nhân kinh doanh

Trung tâm đào tạo Quốc tế - Đại học Nông Lâm Tp. HCM (Cie-Nlu) - Hồ Chí Minh
Cử nhân quản lý và kinh doanh nông nghiệp, Chuyên ngành: Thương mại và Kinh doanh nông nghiệp quốc tế-Trung tâm đào tạo Quốc tế - Đại học Nông Lâm Tp. HCM (Cie-Nlu)

Cử nhân quản lý và kinh doanh nông nghiệp, Chuyên ngành: Thương mại và Kinh doanh nông nghiệp quốc tế

Trung tâm đào tạo Quốc tế - Đại học Nông Lâm Tp. HCM (Cie-Nlu) - Hồ Chí Minh
Cử nhân quản lý và kinh doanh nông nghiệp, Chuyên ngành: Công nghệ sản xuất rau hoa quả & Tiếp thị quốc tế-Trung tâm đào tạo Quốc tế - Đại học Nông Lâm Tp. HCM (Cie-Nlu)

Cử nhân quản lý và kinh doanh nông nghiệp, Chuyên ngành: Công nghệ sản xuất rau hoa quả & Tiếp thị quốc tế

Trung tâm đào tạo Quốc tế - Đại học Nông Lâm Tp. HCM (Cie-Nlu) - Hồ Chí Minh
Chương trình liên kết đào tạo Cử nhân công nghệ sinh học-Trung tâm đào tạo Quốc tế - Đại học Nông Lâm Tp. HCM (Cie-Nlu)

Chương trình liên kết đào tạo Cử nhân công nghệ sinh học

Trung tâm đào tạo Quốc tế - Đại học Nông Lâm Tp. HCM (Cie-Nlu) - Hồ Chí Minh

Tìm khóa học

Từ khoá
Ngành học
Bằng cấp
Địa điểm

Lọc Khóa Học

Danh sách khóa học đã xem
  • A PHP Error was encountered

    Severity: Warning

    Message: Invalid argument supplied for foreach()

    Filename: views/box_khoahoc_daxem.php

    Line Number: 47