Lĩnh vực đào tạo liên quan: MBA   Thạc sĩ   

3 chương trình đào tạo Sau đại học tại Đà Nẵng

Thạc sĩ Quản trị kinh doanh quốc tế-CÔNG TY ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC IMPAC-CHI NHÁNH HUẾ

Thạc sĩ Quản trị kinh doanh quốc tế

CÔNG TY ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC IMPAC-CHI NHÁNH HUẾ - Đà Nẵng
Mini  MBA-Công Ty Đào Tạo và Phát Triển Nguồn Nhân Lực IMPAC-CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG

Mini MBA

Công Ty Đào Tạo và Phát Triển Nguồn Nhân Lực IMPAC-CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG - Đà Nẵng
THẠC SĨ  QUẢN TRỊ KINH DOANH QUỐC TẾ -Công Ty Đào Tạo và Phát Triển Nguồn Nhân Lực IMPAC-CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG

THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH QUỐC TẾ

Công Ty Đào Tạo và Phát Triển Nguồn Nhân Lực IMPAC-CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG - Đà Nẵng

Tìm khóa học

Từ khoá
Ngành học
Bằng cấp
Địa điểm

Lọc Khóa Học

Danh sách khóa học đã xem