Khóa học: 3864

Lọc Khóa Học

  • Tất cả

CÁC KHÓA HỌC GIẢM HỌC PHÍ
Khóa học Kỹ thuật viên 3D Phim Quảng cáo

Đào tạo Đồ họa - Trung Tâm Tin Học ĐH KHTN - Hồ Chí Minh

Khóa đào tạo Giám Đốc Kinh Doanh Xuất Nhập Khẩu

Viện Nghiên Cứu Châu Á - Trung Tâm Phát Triển Khoa Học Kinh Tế (CED) - Hồ Chí Minh

Khóa học Kỹ thuật viên Thiết kế Web 6 tháng

Đào tạo Đồ họa - Trung Tâm Tin Học ĐH KHTN - Hồ Chí Minh

Kỹ năng vẽ 2D Game

Đào tạo Đồ họa - Trung Tâm Tin Học ĐH KHTN - Hồ Chí Minh

Chương Trình Đào Tạo Đặc Biệt “CHUYÊN VIÊN THIẾT KẾ ĐỒ HỌA & WEB” (12 tháng)

Đào tạo Đồ họa - Trung Tâm Tin Học ĐH KHTN - Hồ Chí Minh

Xây dựng KPIs và đánh giá kết quả công việc khóa CPro_054_C

Công Ty CP Nhân Lực BCC (BCC Corp) - Hồ Chí Minh

Đào Tạo Giảng Viên - Train The Trainer

Công Ty CP Nhân Lực BCC (BCC Corp) - Hồ Chí Minh

Chuyên Đề Kỹ Năng Phỏng Vấn Cấu Trúc

Công Ty CP Nhân Lực BCC (BCC Corp) - Hồ Chí Minh

Đánh Giá Năng Lực

Công Ty CP Nhân Lực BCC (BCC Corp) - Hồ Chí Minh

Trở thành CHUYÊN VIÊN THIẾT KẾ ĐỒ HỌA-WEB chỉ trong 1 năm

Đào tạo Đồ họa - Trung Tâm Tin Học ĐH KHTN - Hồ Chí Minh

MC chuyên nghiệp

Công ty TNHH Phát Triển Kỹ Năng Việt - Hà Nội
Trang 3 / 3 Trang đầu  < 1 2 3