" href="http://www.hieuhoc.com/tuyensinh" title="">Trang chủ
 • A PHP Error was encountered

  Severity: Notice

  Message: Undefined index: ActiveMenu

  Filename: views/tuyensinh_nav.php

  Line Number: 3

  " href="http://www.hieuhoc.com/khoahoc/nganh/sau-dai-hoc" title="" target="_blank">Sau Đại học
 • A PHP Error was encountered

  Severity: Notice

  Message: Undefined index: ActiveMenu

  Filename: views/tuyensinh_nav.php

  Line Number: 4

  " href="http://www.hieuhoc.com/khoahoc/nganh/dai-hoc" title="" target="_blank">Đại học
 • A PHP Error was encountered

  Severity: Notice

  Message: Undefined index: ActiveMenu

  Filename: views/tuyensinh_nav.php

  Line Number: 5

  " href="http://www.hieuhoc.com/khoahoc/nganh/cao-dang" title="" target="_blank">Cao đẳng
 • A PHP Error was encountered

  Severity: Notice

  Message: Undefined index: ActiveMenu

  Filename: views/tuyensinh_nav.php

  Line Number: 6

  " href="http://www.hieuhoc.com/khoahoc/nganh/trung-cap" title="">Trung cấp
 • A PHP Error was encountered

  Severity: Notice

  Message: Undefined index: ActiveMenu

  Filename: views/tuyensinh_nav.php

  Line Number: 7

  " href="http://www.hieuhoc.com/khoahoc/nganh/nghe-pho-thong" target="_blank" title="">Trường nghề
 • A PHP Error was encountered

  Severity: Notice

  Message: Undefined index: ActiveMenu

  Filename: views/tuyensinh_nav.php

  Line Number: 8

  " href="http://www.hieuhoc.com/tintuc" title="">Tin tức
 • ĐH Hoa Sen, ĐH Mở, ĐH Sư phạm TP.HCM dự kiến điểm chuẩn 2011


   

  (Hiếu học) ĐH Hoa Sen, ĐH Mở, ĐH Sư phạm TP.HCM  cùng đã công bố điểm thi vào trường của thí sinh và dự kiến điểm chuẩn 2011 

   

   

  -        ĐH Hoa Sen: Dự kiến một số ngành điểm sẽ tang

   

   

  ĐH Hoa Sen có 8.036 thí sinh dự thi các khối A, B, D1, D3 và H. Khối A, 557/3.919 thí sinh thi được 13 điểm trở lên (chưa tính điểm ưu tiên). Khối B chỉ có 138 thí sinh và 20 thí sinh được 14 điểm trở lên. Khối D1, có 1.444/3.843 thí sinh được 13 điểm trở lên. Khối D3 cao nhất là 22,5 điểm và có 56/77 thí sinh được 13 điểm trở lên. Khối H, có 3 thí sinh đạt điểm cao nhất là 20,5 điểm (chưa nhân hệ số). Như vậy, dự kiến điểm chuẩn nhiều ngành của trường tương đương năm ngoái, nhưng cũng có một số ngành điểm chuẩn sẽ tăng.

   

   

  Năm 2010: ngành Tài chính - Ngân hàng có điểm chuẩn cao nhất là 16 (không tính ngành điểm chuẩn có nhân hệ số). Năm nay, có 136 thí sinh (chưa tính điểm ưu tiên) được 16 điểm trở lên. Ngành Quản trị Khách sạn năm ngoái điểm chuẩn cũng cao thứ 2 với 15,5 điểm. Năm nay có 78 thí sinh được 15,5 điểm trở lên (chứ tính điểm).

   

  Được biết, chỉ tiêu năm nay của trường là 1.990, trong đó hệ ĐH là 1.300.

   

    

   

  -        ĐH Mở TP.HCM: dự kiến điểm chuẩn tương đương năm 2010

   

  Trường ĐH Mở TP.HCM đã công bố kết quả điểm thi của 25.606 thí sinh dự thi vào trường năm 2011.

   

   

  Theo đó, ở khối A chỉ có 1.524/13.198 thí sinh dự thi đạt từ 13 điểm trở lên (chưa tính điểm ưu tiên). Có 400/1.760 thí sinh khối B đạt điểm từ 14 trở lên. Khối C có 235/994 thí sinh được 14 điểm trở lên. Trong khi đó ở khối D1 mặt bằng điểm cao hơn với 2.734/9.590 thí sinh được điểm 13 trở lên, nếu tính từ mức 16 điểm trở lên có 645 thí sinh đạt. Có 22/53 thí sinh thi khối D4 được điểm từ 13 trở lên. Khối D6 chỉ có 11 thí sinh thi và 4 thí sinh được 13 điểm trở lên.

   

  Ngành quản trị kinh doanh, nếu lấy theo điểm 15 (điểm chuẩn năm 2010) thì có 374/5.690 thí sinh đạt được. Cũng lấy điểm chuẩn theo điểm chuẩn năm ngoái thì ngành kế toán có 229/3.064 thí sinh được 15 điểm trở lên (chưa tính điểm ưu tiên).

   

  Năm ngoái, ngành tài chính ngân hàng có điểm chuẩn cao nhất trường này là 16, các ngành còn lại của trường điểm chuẩn chỉ bằng mức điểm sàn. Nếu căn cứ theo mức điểm này thì, có 319/5.121 thí sinh dự thi ngành tài chính ngân hàng năm nay đạt. Chỉ tiêu bậc ĐH của trường năm nay là 4.000. Như vậy, với mặt bằng điểm thi năm nay nhiều khả năng điểm chuẩn các ngành sẽ tương đương năm ngoái. 

   

   

   

  -        Trường ĐH Sư phạm TP.HCM: Trường có 17.896 thí sinh dự thi, trong đó đông nhất là khối A với 14.652 thí sinh. Có 4362 thí sinh được điểm từ 13 trở lên (mức điểm sàn năm 2010). Khối B có 1.192 thí sinh thi và có 386 thí sinh được 14 điểm trở lên (chưa tính điểm ưu tiên). Toàn khối C, có 329/2.484 thí sinh dự thi đạt từ 14 điểm trở lên (chưa tính điểm ưu tiên). Chỉ tiêu năm nay của trường là 3.500, riêng hệ Sư phạm là 1.950.

   

  Điểm chuẩn NV1 của năm 2010 như sau:

   

   

  Ngành

   

  Khối

   

  Điểm chuẩn NV1

  Các ngành sư phạm

  SP Toán học

  A

  19

  SP Vật lý

  A

  17

  SP Tin học

  A

  14 

  D1

  SP Hóa học

  A

  19

  SP Sinh học

  B

  16

  SP Ngữ văn

  C

  16,5

  D1

  SP Lịch sử

  C

  15

  SP Địa lý

  A

  13,5

  C

  16,5

  SP Tâm lý - Giáo dục

  C

  15

  D1

  SP Giáo dục chính trị

  C

  14

  D1

  SP Sử - Giáo dục quốc phòng

  A

  14

  C

  SP Tiếng Anh

  D1

  26

  SP Song ngữ Nga - Anh

  D1

  18

  D2

  SP Tiếng Pháp

  D3

  18

  D1

  SP Tiếng Trung

  D4

  18

  SP Giáo dục tiểu học

  A

  15,5

  D1

  SP Giáo dục mầm non

  M

  16

  SP Giáo dục thể chất

  T

  20

  SP Giáo dục đặc biệt

  C

  14

  D1

  Quản lý giáo dục

  A

  14

  C

  D1

  Hệ cử nhân ngoài sư phạm

  Cử nhân Tiếng Anh

  D1

  23,5

  Cử nhân song ngữ Nga - Anh

  D1

  18

  D2

  Cử nhân Tiếng Pháp

  D3

  18

  D1

  Cử nhân Tiếng Trung

  D1

  18

  D4

  Cử nhân Tiếng Nhật

  D1

  18

  D4

  D6

  Cử nhân Công nghệ thông tin

  A

  14

  D1

  Cử nhân Vật lý

  A

  13,5

  Cử nhân Hóa học

  A

  14

  Cử nhân Ngữ văn

  C

  14

  D1

  Cử nhân Việt Nam học (chuyên ngành Văn hóa du lịch)

  C

  14

  D1

  Cử nhân Quốc tế học

  C

  14

  ·        Các ngành Ngoại ngữ, Giáo dục thể chất: lấy hệ số 2 môn ngoại ngữ và môn năng khiếu thể thao.

  ·        Nhìn chung, mặt bằng điểm thi vào trường năm nay thấp hơn năm 2010. Rất nhiều ngành sẽ không tuyển đủ chỉ tiêu NV1 và chắc chắn sẽ xét tuyển NV2, nhất là các ngành ngoài sư phạm. Ngoại trừ ngành sư phạm sinh học điểm chuẩn có thể tăng, hầu hết các ngành đều có điểm chuẩn giảm so với năm 2010.

   

  Ngành SP toán có 150 chỉ tiêu và có 141 thí sinh đạt từ 19 điểm (điểm chuẩn năm 2010) trở lên. Do đó nhiều khả năng điểm chuẩn ngành này sẽ bằng năm 2010. Trong khi đó điểm chuẩn ngành SP vật lý có thể tương đương năm 2010 (17 điểm) hoặc giảm 0,5 điểm. Ngành này có 120 chỉ tiêu và ở mức 17 điểm có 98 thí sinh, ở mức 16,5 điểm có 113 thí sinh đạt được.

   

  Điểm chuẩn ngành sư phạm hóa nhiều khả năng tương đương năm 2010 (19 điểm). Năm nay, nếu tính theo mức điểm này có 102 thí sinh đạt được trong khi chỉ tiêu là 120. Còn ở mức 18,5 điểm có 125 thí sinh đạt được. Đây là điểm thi thực, chưa tính điểm ưu tiên khu vực, đối tượng.

   

  Trong khi đó, điểm chuẩn ngành sư phạm sinh học có thể tăng từ 1 đến 1,5 điểm so với năm 2010 (16 điểm). Ngành này có 100 chỉ tiêu và ở mức 17 điểm có đến 109 thí sinh đạt được, ở mức 17,5 có 81 thí sinh. Riêng ngành sư phạm tin học điểm chuẩn có thể sẽ rất thấp. Ngành này có 100 chỉ tiêu nhưng chỉ 12 thí sinh đạt mức điểm chuẩn năm 2010 (14 điểm), trong khi từ 13 điểm cũng chỉ có 21 thí sinh.

   

  Đối với các ngành sư phạm khối xã hội, điểm chuẩn dự kiến sẽ giảm đáng kể. Trong đó, ngành sư phạm ngữ văn có 15 chỉ tiêu nhưng nếu tính theo điểm chuẩn 16,5 của năm 2010, mới chỉ có 53 thí sinh đạt được, trong khi ở mức 15 điểm cũng chí có 101 thí sinh.

   

  Riêng ngành sư phạm sử điểm chuẩn sẽ giảm rất mạnh. Ngành này có 120 chỉ tiêu nhưng nếu lấy theo điểm chuẩn 15 của năm trước mới chỉ có 41 thí sinh đạt được và ở mức 14 điểm có 67 thí sinh.

   

  Trong khi đó, ngành sư phạm địa lý, chỉ tính riêng khối C, nếu lấy điểm chuẩn 16,5 của năm 2010 thì năm nay chỉ có đúng 12 thí sinh đạt được. Dự kiến điểm chuẩn ngành giáo dục tiểu học nhiều khả năng bằng nằm 2010 (15,5 điểm) hoặc giảm 0,5 điểm.

   

  Ngành công nghệ thông tin có 150 chỉ tiêu và tính theo điểm chuẩn 14 của năm trước chỉ có 36 thí sinh đạt được. Tương tự, ngành công nghệ thông tin, các ngành ngoài sư phạm khác tại trường này dự kiến điểm chuẩn sẽ rất thấp và phải xét tuyển rất nhiều chỉ tiêu bằng NV2… 

   

  Tiếp tục cập nhật…

  Bài liên quan

   

  Kết bạn với HieuHoc.com hoặc bấm THÍCH
  để thường xuyên nhận tin mới nhất về:
  • - Ưu đãi học phí, học bổng
  • - Video/clip miễn phí tự luyện Kỹ Năng Mềm, Tiếng Anh
  • - Hướng Nghiệp, Cẩm Nang Học Tập, Thông tin Tuyển sinh...
  TAGS:

  Tìm trường