Khóa học: 3864

Bạn đọc hỏi
Em dự kiến thi vào Ngành Kế Toán, nhưng lại không biết về ngành nghề này như thế nào? và cần những gì để có thể theo học ngành này !
xau_trai138 - Hồ Chí Minh | Ngày đăng 08/03/2009
Chuyên gia trả lời

Đào tạo cử nhân Kế toán có phẩm chất chính trị, đạo đức và sức khoẻ tốt; Nắm vững những kiến thức cơ bản về kinh tế-xã hội, quản trị kinh doanh, những kỹ năng chuyên sâu về qui trình công nghệ kế toán, kiểm toán, phân tích hoạt động kinh doanh; Có khả năng hoạch định chính sách kế toán, kiểm toán.

Sinh viên tốt nghiệp làm việc chủ yếu ở các doanh nghiệp, ngân hàng và các bộ phận chức năng kế toán kiểm toán tại các Bộ, Ngành và các cơ quan khác.

Em cần học tốt khối A để thi được vào ngành này. Một số phẩm chất cần có là: cẩn trọng, tinh thần trách nhiệm và đạo đức nghề nghiệp cao

Tư vấn từ nhóm Giảng viên

Có 1 lời cảm ơn

Các chia sẻ khác

Vui lòng đăng nhập để gửi chia sẻ