Tuyển sinh > Ngân hàng đề thi

Đề thi và đáp án chính thức các khối A, B, C, D kỳ thi ĐH 2012
  Đề thi Đáp án
Khối A Đề thi Hóa Đáp án Hóa
Khối A1 Đề thi Anh Đáp án Anh
Khối AA1

Đề thi Toán

Đề thi Lý

Đáp án Toán

Đáp án Lý

Khối B

Đề thi Toán

Đề thi Sinh

Đề thi Hóa

Đáp án Toán

Đáp án Sinh

Đáp án Hóa

Khối C

Đề thi Văn

Đề thi Sử

Đề thi Địa

Đáp án Văn

Đáp án Sử

Đáp án Địa

Khối D

Đề thi Văn

Đề thi Toán

Đề thi Anh

Đề thi Tiếng Trung

Đề thi Tiếng Pháp

Đề thi Tiếng Nhật

Đề thi tiếng Nga

Đề thi tiếng Đức

Đáp án Văn

Đáp án Toán

Đáp án Anh

Đáp án Tiếng Trung

Đáp án Tiếng Pháp

Đáp án Tiếng Nhật

Đáp án tiếng Nga

Đáp án tiếng Đức

Tìm trường