Tìm khoá học

Từ khoá
Ngành học  
Cấp học  
Điạ điểm

Tìm nhà đào tạo

Khóa học hàng đầu về Du Lịch - Nhà Hàng

Phục vụ bàn (Waiter/Waitress)

Trường Trung Cấp Nghề Du Lịch Khôi Việt - Hồ Chí Minh

Bếp Âu Á Cơ Bản

Trường Quản Lý Khách Sạn Việt Úc (VAAC) - Hồ Chí Minh

Lớp Quản lý Khách Sạn Và Resort

Trường Trung Cấp Nghề Việt Giao - Hồ Chí Minh

Nghiệp Vụ Bếp Việt Nam

Trường Trung Cấp Nghề Việt Giao - Hồ Chí Minh

Bồi Dưỡng Giám Sát Viên Trong Khách Sạn-Nhà Hàng

Trường Trung Cấp Nghề Việt Giao - Hồ Chí Minh

Lớp Phục Vụ Phòng Khách Sạn

Trường Trung Cấp Nghề Việt Giao - Hồ Chí Minh

Lớp nghiệp vụ Tiếp Tân Khách Sạn Quốc Tế

Trường Trung Cấp Nghề Việt Giao - Hồ Chí Minh

Quản lý Nhà hàng

Trường Trung Cấp Nghề Du Lịch Khôi Việt - Hồ Chí Minh

Phục vụ phòng (Housekeeping)

Trường Trung Cấp Nghề Du Lịch Khôi Việt - Hồ Chí Minh

Quản Lý Nhà Hàng

Trường Trung Cấp Nghề Việt Giao - Hồ Chí Minh

Quản trị Khách sạn

Trường Trung Cấp Nghề Du Lịch Khôi Việt - Hồ Chí Minh

Lớp Nghiệp Vụ Bếp Âu - Á

Trường Trung Cấp Nghề Việt Giao - Hồ Chí Minh

Tiếp tân khách sạn (Hotel Receptionist)

Trường Trung Cấp Nghề Du Lịch Khôi Việt - Hồ Chí Minh

Lớp Bartender (Kỹ thuật Pha chế Rượu Cocktail)

Trường Trung Cấp Nghề Việt Giao - Hồ Chí Minh

Lớp Phục Vụ Bàn Nhà Hàng

Trường Trung Cấp Nghề Việt Giao - Hồ Chí Minh

Khóa học Bartender

Trường Trung Cấp Nghề Du Lịch Khôi Việt - Hồ Chí Minh

Tổ Chức Lễ hội Và Quản Trị Sự Kiện

Trường Trung Cấp Nghề Việt Giao - Hồ Chí Minh

Pha chế cocktail (Bartender)

Trường Trung Cấp Nghề Việt Giao - Hồ Chí Minh

Lớp Bếp Bánh Nhà Hàng

Trường Trung Cấp Nghề Việt Giao - Hồ Chí Minh

Bếp Việt Nam

Trường Trung Cấp Nghề Du Lịch Khôi Việt - Hồ Chí Minh

Pha Chế Rượu

Trường Quản Lý Khách Sạn Việt Úc (VAAC) - Hồ Chí Minh
Dưới đây là các nhóm ngành học liên quan đến ngành Du Lịch - Nhà Hàng
Danh sách khóa học đã xem