43 chương trình đào tạo Nghiệp Vụ Nhà Hàng

Phục vụ bàn (Waiter/Waitress)-Trường Trung Cấp Nghề Du Lịch Khôi Việt

Phục vụ bàn (Waiter/Waitress)

Trường Trung Cấp Nghề Du Lịch Khôi Việt - Hồ Chí Minh
Pha Chế Rượu-Trường Quản Lý Khách Sạn Việt Úc (VAAC)

Pha Chế Rượu

Trường Quản Lý Khách Sạn Việt Úc (VAAC) - Hồ Chí Minh
Bếp Âu Á Cơ Bản-Trường Quản Lý Khách Sạn Việt Úc (VAAC)

Bếp Âu Á Cơ Bản

Trường Quản Lý Khách Sạn Việt Úc (VAAC) - Hồ Chí Minh
Quản lý Nhà hàng-Trường Trung Cấp Nghề Du Lịch Khôi Việt

Quản lý Nhà hàng

Trường Trung Cấp Nghề Du Lịch Khôi Việt - Hồ Chí Minh
Lớp Nghiệp Vụ Bếp Âu -  Á-Trường Trung Cấp Nghề Việt Giao

Lớp Nghiệp Vụ Bếp Âu - Á

Trường Trung Cấp Nghề Việt Giao - Hồ Chí Minh
Nghiệp Vụ Bếp Việt Nam-Trường Trung Cấp Nghề Việt Giao

Nghiệp Vụ Bếp Việt Nam

Trường Trung Cấp Nghề Việt Giao - Hồ Chí Minh
Quản Lý Nhà Hàng-Trường Trung Cấp Nghề Việt Giao

Quản Lý Nhà Hàng

Trường Trung Cấp Nghề Việt Giao - Hồ Chí Minh
Lớp Bartender (Kỹ thuật Pha chế Rượu Cocktail)-Trường Trung Cấp Nghề Việt Giao

Lớp Bartender (Kỹ thuật Pha chế Rượu Cocktail)

Trường Trung Cấp Nghề Việt Giao - Hồ Chí Minh
Bếp Việt Nam-Trường Trung Cấp Nghề Du Lịch Khôi Việt

Bếp Việt Nam

Trường Trung Cấp Nghề Du Lịch Khôi Việt - Hồ Chí Minh
Khóa học Bartender-Trường Trung Cấp Nghề Du Lịch Khôi Việt

Khóa học Bartender

Trường Trung Cấp Nghề Du Lịch Khôi Việt - Hồ Chí Minh
Lớp Phục Vụ Bàn Nhà Hàng-Trường Trung Cấp Nghề Việt Giao

Lớp Phục Vụ Bàn Nhà Hàng

Trường Trung Cấp Nghề Việt Giao - Hồ Chí Minh
Lớp Quản lý Khách Sạn Và Resort-Trường Trung Cấp Nghề Việt Giao

Lớp Quản lý Khách Sạn Và Resort

Trường Trung Cấp Nghề Việt Giao - Hồ Chí Minh
Lớp Bếp Bánh Nhà Hàng-Trường Trung Cấp Nghề Việt Giao

Lớp Bếp Bánh Nhà Hàng

Trường Trung Cấp Nghề Việt Giao - Hồ Chí Minh
Bếp Âu Á-Trường Trung Cấp Nghề Du Lịch Khôi Việt

Bếp Âu Á

Trường Trung Cấp Nghề Du Lịch Khôi Việt - Hồ Chí Minh
Tiếp Tân Khách Sạn-Trường Quản Lý Khách Sạn Việt Úc (VAAC)

Tiếp Tân Khách Sạn

Trường Quản Lý Khách Sạn Việt Úc (VAAC) - Hồ Chí Minh
Bánh Âu Cơ Bản-Trường Quản Lý Khách Sạn Việt Úc (VAAC)

Bánh Âu Cơ Bản

Trường Quản Lý Khách Sạn Việt Úc (VAAC) - Hồ Chí Minh
Đào tạo bếp trưởng-Trường hướng nghiệp Á-Âu

Đào tạo bếp trưởng

Trường hướng nghiệp Á-Âu - Hồ Chí Minh
Đào Tạo Bếp Trưởng Bếp Bánh-Trường hướng nghiệp Á-Âu

Đào Tạo Bếp Trưởng Bếp Bánh

Trường hướng nghiệp Á-Âu - Hồ Chí Minh
Đào Tạo Bếp Á Âu Căn Bản-Trường hướng nghiệp Á-Âu

Đào Tạo Bếp Á Âu Căn Bản

Trường hướng nghiệp Á-Âu - Hồ Chí Minh
Đào Tạo Pha Chế-Trường hướng nghiệp Á-Âu

Đào Tạo Pha Chế

Trường hướng nghiệp Á-Âu - Hồ Chí Minh
Trang 1 / 3  1 2 3 > 

Tìm khóa học

Từ khoá
Ngành học
Bằng cấp
Địa điểm

Lọc Khóa Học

Danh sách khóa học đã xem