Từ khóa liên quan: Tiếng Hàn Giao Tiếp, Luyện Thi Chứng Chỉ, Xuất Khẩu Lao Động, Phiên Dịch,

17 chương trình đào tạo Tiếng Hàn

Tiếng Hàn Giao Tiếp-Trung Cấp Nghề Nhân Lực Quốc Tế - School For International ManPower

Tiếng Hàn Giao Tiếp

Trung Cấp Nghề Nhân Lực Quốc Tế - School For International ManPower - Hồ Chí Minh
Lớp tiếng hàn trình độ A, B, C-Trung Tâm Ngoại Ngữ Và Xúc Tiến Trao Đổi Giáo Dục Quốc Tế - Trường Đại Học KHXH&NV Hà Nội

Lớp tiếng hàn trình độ A, B, C

Trung Tâm Ngoại Ngữ Và Xúc Tiến Trao Đổi Giáo Dục Quốc Tế - Trường Đại Học KHXH&NV Hà Nội - Hà Nội
Lớp tiếng hàn trình độ C-Trung Tâm Ngoại Ngữ Và Xúc Tiến Trao Đổi Giáo Dục Quốc Tế - Trường Đại Học KHXH&NV Hà Nội

Lớp tiếng hàn trình độ C

Trung Tâm Ngoại Ngữ Và Xúc Tiến Trao Đổi Giáo Dục Quốc Tế - Trường Đại Học KHXH&NV Hà Nội - Hà Nội
Mở lớp ôn tập thi chứng chỉ KLPT-Trung Tâm Ngoại Ngữ Và Xúc Tiến Trao Đổi Giáo Dục Quốc Tế - Trường Đại Học KHXH&NV Hà Nội

Mở lớp ôn tập thi chứng chỉ KLPT

Trung Tâm Ngoại Ngữ Và Xúc Tiến Trao Đổi Giáo Dục Quốc Tế - Trường Đại Học KHXH&NV Hà Nội - Hà Nội
Tiếng Hàn du lịch-Trung Tâm Ngoại Ngữ Và Xúc Tiến Trao Đổi Giáo Dục Quốc Tế - Trường Đại Học KHXH&NV Hà Nội

Tiếng Hàn du lịch

Trung Tâm Ngoại Ngữ Và Xúc Tiến Trao Đổi Giáo Dục Quốc Tế - Trường Đại Học KHXH&NV Hà Nội - Hà Nội
Khai giảng khóa học tiếng Hàn KLPT cho đối tượng đi lao động xuất khẩu-Trung Tâm Ngoại Ngữ Và Xúc Tiến Trao Đổi Giáo Dục Quốc Tế - Trường Đại Học KHXH&NV Hà Nội

Khai giảng khóa học tiếng Hàn KLPT cho đối tượng đi lao động xuất khẩu

Trung Tâm Ngoại Ngữ Và Xúc Tiến Trao Đổi Giáo Dục Quốc Tế - Trường Đại Học KHXH&NV Hà Nội - Hà Nội
Học tiếng Hàn với giáo viên Hàn Quốc-Trung Tâm Ngoại Ngữ Và Xúc Tiến Trao Đổi Giáo Dục Quốc Tế - Trường Đại Học KHXH&NV Hà Nội

Học tiếng Hàn với giáo viên Hàn Quốc

Trung Tâm Ngoại Ngữ Và Xúc Tiến Trao Đổi Giáo Dục Quốc Tế - Trường Đại Học KHXH&NV Hà Nội - Hà Nội
Tiếng hàn thông dịch viên -TU VAN DU HOC HAN QUOC

Tiếng hàn thông dịch viên

TU VAN DU HOC HAN QUOC - Hồ Chí Minh
Tiếng Hàn giao tiếp và KLPT-Trung tâm ngoại ngữ Wang

Tiếng Hàn giao tiếp và KLPT

Trung tâm ngoại ngữ Wang - Hà Nội
Luyện thi tiếng Hàn KLPT để thi trên máy tính-Trung Tâm Ngoại Ngữ Và Xúc Tiến Trao Đổi Giáo Dục Quốc Tế - Trường Đại Học KHXH&NV Hà Nội

Luyện thi tiếng Hàn KLPT để thi trên máy tính

Trung Tâm Ngoại Ngữ Và Xúc Tiến Trao Đổi Giáo Dục Quốc Tế - Trường Đại Học KHXH&NV Hà Nội - Hà Nội
Ôn tập khóa học tiếng Hàn KLPT cấp tốc cho kỳ thi ngày 17& 18/12/2011-Trung Tâm Ngoại Ngữ Và Xúc Tiến Trao Đổi Giáo Dục Quốc Tế - Trường Đại Học KHXH&NV Hà Nội

Ôn tập khóa học tiếng Hàn KLPT cấp tốc cho kỳ thi ngày 17& 18/12/2011

Trung Tâm Ngoại Ngữ Và Xúc Tiến Trao Đổi Giáo Dục Quốc Tế - Trường Đại Học KHXH&NV Hà Nội - Hà Nội
Luyện thi năng lực tiếng Hàn KLPT ( cấp tốc và luyện thi)-Trung tâm tiếng Hàn language Wang

Luyện thi năng lực tiếng Hàn KLPT ( cấp tốc và luyện thi)

Trung tâm tiếng Hàn language Wang - Hà Nội
Tiếng Hàn giao tiếp-Trung tâm ngoại ngữ ECC (ECC language center)

Tiếng Hàn giao tiếp

Trung tâm ngoại ngữ ECC (ECC language center) - Hà Nội
Tiếng Hàn giao tiếp, xuất khẩu lao động cấp chứng chỉ KLPT -Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Và Phát Triển Nhân Lực HT Việt Nam

Tiếng Hàn giao tiếp, xuất khẩu lao động cấp chứng chỉ KLPT

Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Và Phát Triển Nhân Lực HT Việt Nam - Hà Nội
Học tiếng Hàn với giáo viên Hàn Quốc-Trung tâm ngoại ngữ ECC (ECC language center)

Học tiếng Hàn với giáo viên Hàn Quốc

Trung tâm ngoại ngữ ECC (ECC language center) - Hà Nội
Khóa tiếng Hàn tổng hợp - khóa du học -Trung tâm tiếng Hàn và nghiên cứu Hàn Quốc

Khóa tiếng Hàn tổng hợp - khóa du học

Trung tâm tiếng Hàn và nghiên cứu Hàn Quốc - Hà Nội
Sơ cấp tiếng hàn -Trung tâm hàn ngữ Sejong

Sơ cấp tiếng hàn

Trung tâm hàn ngữ Sejong - Hồ Chí Minh

Tìm khóa học

Từ khoá
Ngành học
Bằng cấp
Địa điểm

Lọc Khóa Học

Danh sách khóa học đã xem