Từ khóa liên quan: Tiếng Trung Tổng Quát, Tiếng Trung Giao Tiếp, Tiếng Trung Nâng Cao, Phiên Dịch, Luyện Thi Chứng Chỉ,

54 chương trình đào tạo Tiếng Trung

Phiên âm tiếng hoa-Trường Hoa Văn Thương Mại Thành Phố

Phiên âm tiếng hoa

Trường Hoa Văn Thương Mại Thành Phố - Hồ Chí Minh
Phiên Dịch Tiếng Trung 1,2,3,4-Trường Hoa Văn Thương Mại Thành Phố

Phiên Dịch Tiếng Trung 1,2,3,4

Trường Hoa Văn Thương Mại Thành Phố - Hồ Chí Minh
Hoa văn Chuyên Ngành Thương mại 1,2,3,4-Trường Hoa Văn Thương Mại Thành Phố

Hoa văn Chuyên Ngành Thương mại 1,2,3,4

Trường Hoa Văn Thương Mại Thành Phố - Hồ Chí Minh
Hoa Văn Giao Tiếp Tổng hợp 1,2,3,4,5,6,7,8-Trường Hoa Văn Thương Mại Thành Phố

Hoa Văn Giao Tiếp Tổng hợp 1,2,3,4,5,6,7,8

Trường Hoa Văn Thương Mại Thành Phố - Hồ Chí Minh
Viết Chữ Hoa-Trường Hoa Văn Thương Mại Thành Phố

Viết Chữ Hoa

Trường Hoa Văn Thương Mại Thành Phố - Hồ Chí Minh
Hoa Văn Giao Tiếp Cấp Tốc 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12-Trường Hoa Văn Thương Mại Thành Phố

Hoa Văn Giao Tiếp Cấp Tốc 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12

Trường Hoa Văn Thương Mại Thành Phố - Hồ Chí Minh
Đàm Thoại Tiếng Quảng Đông 1,2,3,4-Trường Hoa Văn Thương Mại Thành Phố

Đàm Thoại Tiếng Quảng Đông 1,2,3,4

Trường Hoa Văn Thương Mại Thành Phố - Hồ Chí Minh
Tiếng Việt Dành Cho Người Nước Ngoài-Trường Hoa Văn Thương Mại Thành Phố

Tiếng Việt Dành Cho Người Nước Ngoài

Trường Hoa Văn Thương Mại Thành Phố - Hồ Chí Minh
Hoa văn Đàm Thoại Thương Mại 1,2,3,4,5,6,7,8-Trường Hoa Văn Thương Mại Thành Phố

Hoa văn Đàm Thoại Thương Mại 1,2,3,4,5,6,7,8

Trường Hoa Văn Thương Mại Thành Phố - Hồ Chí Minh
Hán ngữ chuyến xe tốc hành 1,2-Trường Hoa Văn Thương Mại Thành Phố

Hán ngữ chuyến xe tốc hành 1,2

Trường Hoa Văn Thương Mại Thành Phố - Hồ Chí Minh
Hoa Văn Thiếu Nhi 1 -Trường Hoa Văn Thương Mại Thành Phố

Hoa Văn Thiếu Nhi 1

Trường Hoa Văn Thương Mại Thành Phố - Hồ Chí Minh
Luyện Thi Chứng chỉ B-Trường Hoa Văn Thương Mại Thành Phố

Luyện Thi Chứng chỉ B

Trường Hoa Văn Thương Mại Thành Phố - Hồ Chí Minh
Thư Pháp -Trường Hoa Văn Thương Mại Thành Phố

Thư Pháp

Trường Hoa Văn Thương Mại Thành Phố - Hồ Chí Minh
Luyện Thi Chứng chỉ HSK 1,2,3,4,5,6-Trường Hoa Văn Thương Mại Thành Phố

Luyện Thi Chứng chỉ HSK 1,2,3,4,5,6

Trường Hoa Văn Thương Mại Thành Phố - Hồ Chí Minh
Lop Phien Am Tieng hoa-Trường Hoa Văn Thương Mại Thành Phố

Lop Phien Am Tieng hoa

Trường Hoa Văn Thương Mại Thành Phố - Hồ Chí Minh
Lớp Hoa Văn Dành Cho Thiếu Nhi - Cấp Độ 1-Trung tâm Ngoại ngữ Forward - Cơ sở Hoa ngữ Forward

Lớp Hoa Văn Dành Cho Thiếu Nhi - Cấp Độ 1

Trung tâm Ngoại ngữ Forward - Cơ sở Hoa ngữ Forward - Hồ Chí Minh
Tiếng Trung Giao Tiếp-Học Hiệu Công Nghệ Và Giáo Dục Ngôn Ngữ MEC Việt Nam

Tiếng Trung Giao Tiếp

Học Hiệu Công Nghệ Và Giáo Dục Ngôn Ngữ MEC Việt Nam - Hà Nội
Lớp Đàm thoại giao tiếp tiếng Hoa (Nghe, Nói) tại Cơ sở 3-Trung tâm Ngoại ngữ Forward - Cơ sở Hoa ngữ Forward

Lớp Đàm thoại giao tiếp tiếng Hoa (Nghe, Nói) tại Cơ sở 3

Trung tâm Ngoại ngữ Forward - Cơ sở Hoa ngữ Forward - Hồ Chí Minh
Lớp Hoa ngữ tổng hợp-Trung tâm Ngoại ngữ Forward - Cơ sở Hoa ngữ Forward

Lớp Hoa ngữ tổng hợp

Trung tâm Ngoại ngữ Forward - Cơ sở Hoa ngữ Forward - Hồ Chí Minh
Lớp Đàm thoại giao tiếp tiếng Hoa cấp tốc (Nghe, Nói)-Trung tâm Ngoại ngữ Forward - Cơ sở Hoa ngữ Forward

Lớp Đàm thoại giao tiếp tiếng Hoa cấp tốc (Nghe, Nói)

Trung tâm Ngoại ngữ Forward - Cơ sở Hoa ngữ Forward - Hồ Chí Minh
Trang 1 / 3  1 2 3 > 

Tìm khóa học

Từ khoá
Ngành học
Bằng cấp
Địa điểm

Lọc Khóa Học

Danh sách khóa học đã xem