Tìm thấy 7 nhà đào tạo đào tạo về lĩnh vực Du Lịch - Khách Sạn

Trường Cao Đẳng Nghề Du Lịch Sài Gòn

Trường Cao Đẳng Nghề Du Lịch Sài Gòn - Hồ Chí Minh

 • Lĩnh vực đào tạo: du-lich-nha-hang
 • Có: 9 khóa học
Trường Du Lịch Và Tiếp Thị Quốc Tế

Trường Du Lịch Và Tiếp Thị Quốc Tế - Hồ Chí Minh

 • Lĩnh vực đào tạo: du-lich-nha-hang,ky-nang-mem,sales-marketing-pr
 • Có: 4 khóa học
Trường hướng nghiệp Á-Âu

Trường hướng nghiệp Á-Âu - Hồ Chí Minh

 • Lĩnh vực đào tạo: du-lich-nha-hang
 • Có: 9 khóa học
NETSPACE

NETSPACE - Hồ Chí Minh

 • Lĩnh vực đào tạo: du-lich-nha-hang
 • Có: 8 khóa học
Trường Quản Lý Khách Sạn Việt Úc (VAAC)

Trường Quản Lý Khách Sạn Việt Úc (VAAC) - Hồ Chí Minh

 • Lĩnh vực đào tạo: du-lich-nha-hang
 • Có: 6 khóa học
Trường Trung Cấp Nghề Du Lịch Khôi Việt

Trường Trung Cấp Nghề Du Lịch Khôi Việt - Hồ Chí Minh

 • Lĩnh vực đào tạo: quan-tri-kinh-doanh,du-lich-nha-hang,trung-cap
 • Có: 10 khóa học
Trường Trung Cấp Nghề Việt Giao

Trường Trung Cấp Nghề Việt Giao - Hồ Chí Minh

 • Lĩnh vực đào tạo: du-lich-nha-hang
 • Có: 14 khóa học

Tìm khóa học

Từ khoá
Ngành học
Bằng cấp
Địa điểm
Danh sách khóa học đã xem