Tìm thấy 15 nhà đào tạo đào tạo về lĩnh vực Kỹ Năng Mềm

Leader Real

Leader Real - Hồ Chí Minh

 • Lĩnh vực đào tạo: ky-nang-mem
 • Có: 6 khóa học
Trung Tâm Ngoại Ngữ Và Xúc Tiến Trao Đổi Giáo Dục Quốc Tế - Trường Đại Học KHXH&NV Hà Nội

Trung Tâm Ngoại Ngữ Và Xúc Tiến Trao Đổi Giáo Dục Quốc Tế - Trường Đại Học KHXH&NV Hà Nội - Hà Nội

 • Lĩnh vực đào tạo: ngoai-ngu-khac,ky-nang-mem,tieng-anh
 • Có: 17 khóa học
RỒNG VIỆT EDUCATION

RỒNG VIỆT EDUCATION - Hồ Chí Minh

 • Lĩnh vực đào tạo: ky-nang-mem
 • Có: 18 khóa học
BOM Education - Trung tâm Đào tạo và Tư vấn Ứng dụng CNTT dành cho Doanh nghiệp

BOM Education - Trung tâm Đào tạo và Tư vấn Ứng dụng CNTT dành cho Doanh nghiệp - Hồ Chí Minh

 • Lĩnh vực đào tạo: ky-nang-mem,sales-marketing-pr
 • Có: 5 khóa học
Công ty TNHH Phát Triển Kỹ Năng Việt

Công ty TNHH Phát Triển Kỹ Năng Việt - Hà Nội

 • Lĩnh vực đào tạo: ky-nang-mem,sales-marketing-pr
 • Có: 3 khóa học
Trường Du Lịch Và Tiếp Thị Quốc Tế

Trường Du Lịch Và Tiếp Thị Quốc Tế - Hồ Chí Minh

 • Lĩnh vực đào tạo: du-lich-nha-hang,ky-nang-mem,sales-marketing-pr
 • Có: 4 khóa học
Công ty Đào tạo Kỹ năng Chuyên nghiệp PROSKILLS

Công ty Đào tạo Kỹ năng Chuyên nghiệp PROSKILLS - Hà Nội

 • Lĩnh vực đào tạo: ky-nang-mem
 • Có: 1 khóa học
Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư TP.HCM (ITPC)

Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư TP.HCM (ITPC) - Hồ Chí Minh

 • Lĩnh vực đào tạo: ky-nang-mem,tai-chinh-ke-toan,quan-tri-kinh-doanh
 • Có: 10 khóa học
GIÁO DỤC ĐÀO TẠO GOLDEN HEART

GIÁO DỤC ĐÀO TẠO GOLDEN HEART - Hồ Chí Minh

 • Lĩnh vực đào tạo: ky-nang-mem
 • Có: 3 khóa học
Trường Doanh Nhân PACE

Trường Doanh Nhân PACE - Hồ Chí Minh

 • Lĩnh vực đào tạo: quan-tri-kinh-doanh,ky-nang-mem
 • Có: 36 khóa học
Công Ty Cổ Phần Phát Triển Nguồn Nhân Lực Khai Minh

Công Ty Cổ Phần Phát Triển Nguồn Nhân Lực Khai Minh - Hồ Chí Minh

 • Lĩnh vực đào tạo: tieng-anh,quan-tri-kinh-doanh,tai-chinh-ke-toan,ky-nang-mem
 • Có: 5 khóa học
Học viện Huấn Luyện kỹ năng hiệu quả Breakthrough Power

Học viện Huấn Luyện kỹ năng hiệu quả Breakthrough Power - Hồ Chí Minh

 • Lĩnh vực đào tạo: ky-nang-mem
 • Có: 1 khóa học
Trung tâm TalentLink

Trung tâm TalentLink - Hồ Chí Minh

 • Lĩnh vực đào tạo: ky-nang-mem,sales-marketing-pr
 • Có: 25 khóa học
Trường Đại Học Kinh Tế - Tài Chính (UEF)

Trường Đại Học Kinh Tế - Tài Chính (UEF) - Hồ Chí Minh

 • Lĩnh vực đào tạo: dau-tu-chung-khoan,tai-chinh-ke-toan,ky-nang-mem
 • Có: 27 khóa học
KTDC GROUP

KTDC GROUP - Hồ Chí Minh

 • Lĩnh vực đào tạo: ky-nang-mem,tieng-anh
 • Có: 11 khóa học

Tìm khóa học

Từ khoá
Ngành học
Bằng cấp
Địa điểm
Danh sách khóa học đã xem