Tìm thấy 20 nhà đào tạo đào tạo về lĩnh vực Quản Trị - Điều Hành - Nhân Sự

Trường đào tạo Doanh nhân PTI

Trường đào tạo Doanh nhân PTI - Hà Nội

 • Lĩnh vực đào tạo: quan-tri-kinh-doanh,sales-marketing-pr
 • Có: 26 khóa học
Trường Quốc Tế SIBME

Trường Quốc Tế SIBME - Hồ Chí Minh

 • Lĩnh vực đào tạo: tieng-anh,cong-nghe-thong-tin,quan-tri-kinh-doanh
 • Có: 4 khóa học
Viện Nghiên Cứu Quản Trị Kinh Doanh UCI

Viện Nghiên Cứu Quản Trị Kinh Doanh UCI - Hồ Chí Minh

 • Lĩnh vực đào tạo: sales-marketing-pr,quan-tri-kinh-doanh
 • Có: 45 khóa học
Viện Quản Trị và Tài Chính - IFA

Viện Quản Trị và Tài Chính - IFA - Hồ Chí Minh

 • Lĩnh vực đào tạo: dau-tu-chung-khoan,tai-chinh-ke-toan,quan-tri-kinh-doanh
 • Có: 17 khóa học
Trường Cao Đẳng Quốc Tế Cetana PSB Intellis (PSB College)

Trường Cao Đẳng Quốc Tế Cetana PSB Intellis (PSB College) - Hồ Chí Minh

 • Lĩnh vực đào tạo: quan-tri-kinh-doanh
 • Có: 7 khóa học
Công ty cổ phần giáo dục Việt Nam

Công ty cổ phần giáo dục Việt Nam - Hà Nội

 • Lĩnh vực đào tạo: dau-tu-chung-khoan,tai-chinh-ke-toan,quan-tri-kinh-doanh
 • Có: 59 khóa học
Trường Cao Đẳng Quốc Tế Kent

Trường Cao Đẳng Quốc Tế Kent - Hồ Chí Minh

 • Lĩnh vực đào tạo: cong-nghe-thong-tin,cao-dang,quan-tri-kinh-doanh
 • Có: 17 khóa học
Vietsourcing

Vietsourcing - Hồ Chí Minh

 • Lĩnh vực đào tạo: tai-chinh-ke-toan,quan-tri-kinh-doanh
 • Có: 23 khóa học
Trung tâm đào tạo quản lý_AMICA Coporation

Trung tâm đào tạo quản lý_AMICA Coporation - Hà Nội

 • Lĩnh vực đào tạo: quan-tri-kinh-doanh,sales-marketing-pr
 • Có: 3 khóa học
Trung Tâm Đào Tạo Nhân Sự BCC

Trung Tâm Đào Tạo Nhân Sự BCC - Hồ Chí Minh

 • Lĩnh vực đào tạo: quan-tri-kinh-doanh
 • Có: 44 khóa học
Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư TP.HCM (ITPC)

Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư TP.HCM (ITPC) - Hồ Chí Minh

 • Lĩnh vực đào tạo: ky-nang-mem,tai-chinh-ke-toan,quan-tri-kinh-doanh
 • Có: 10 khóa học
Trường Doanh Nhân PACE

Trường Doanh Nhân PACE - Hồ Chí Minh

 • Lĩnh vực đào tạo: quan-tri-kinh-doanh,ky-nang-mem
 • Có: 36 khóa học
Công Ty Cổ Phần Phát Triển Nguồn Nhân Lực Khai Minh

Công Ty Cổ Phần Phát Triển Nguồn Nhân Lực Khai Minh - Hồ Chí Minh

 • Lĩnh vực đào tạo: tieng-anh,quan-tri-kinh-doanh,tai-chinh-ke-toan,ky-nang-mem
 • Có: 5 khóa học
Viện Chất Lượng Quản Lý (Management Quality Institute)

Viện Chất Lượng Quản Lý (Management Quality Institute) - Hồ Chí Minh

 • Lĩnh vực đào tạo: quan-tri-kinh-doanh
 • Có: 10 khóa học
Hội Marketing Việt Nam

Hội Marketing Việt Nam - Hà Nội

 • Lĩnh vực đào tạo: quan-tri-kinh-doanh,sales-marketing-pr
 • Có: 11 khóa học
Trung Tâm Đào Tạo- Cung Ứng Lao Động Kỹ Thuật Trực Thuộc Ban Quản Lý Các KCN Đồng Nai

Trung Tâm Đào Tạo- Cung Ứng Lao Động Kỹ Thuật Trực Thuộc Ban Quản Lý Các KCN Đồng Nai - Các tỉnh phía Nam

 • Lĩnh vực đào tạo: quan-tri-kinh-doanh
 • Có: 3 khóa học
CÔNG TY AFC VIETNAM - VIỆN QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH AFC

CÔNG TY AFC VIETNAM - VIỆN QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH AFC - Hà Nội

 • Lĩnh vực đào tạo: quan-tri-kinh-doanh
 • Có: 7 khóa học
Viện Nghiên Cứu Châu Á - Trung Tâm Phát Triển Khoa Học Kinh Tế (CED)

Viện Nghiên Cứu Châu Á - Trung Tâm Phát Triển Khoa Học Kinh Tế (CED) - Hồ Chí Minh

 • Lĩnh vực đào tạo: quan-tri-kinh-doanh
 • Có: 32 khóa học
Viện Kế Toán - Quản Trị Doanh Nghiệp

Viện Kế Toán - Quản Trị Doanh Nghiệp - Hồ Chí Minh

 • Lĩnh vực đào tạo: tai-chinh-ke-toan,quan-tri-kinh-doanh
 • Có: 19 khóa học
VIỆN NGHIÊN CỨU CHÂU Á

VIỆN NGHIÊN CỨU CHÂU Á - Hồ Chí Minh

 • Lĩnh vực đào tạo: quan-tri-kinh-doanh,tai-chinh-ke-toan
 • Có: 6 khóa học

Tìm khóa học

Từ khoá
Ngành học
Bằng cấp
Địa điểm
Danh sách khóa học đã xem