Khóa học: 3864

Phòng kinh doanh

  • Hotline: 0908 760 600
  • Email: sales@hieuhoc.com


Phòng chăm sóc khách hàng

  • Tel: (08) 627 445 00 - (08) 629 080 33
  • Email: chamsockhachhang@hieuhoc.com
  • Y!: Chăm sóc khách hàng


Download 2 files bên dưới sau đó điền thông tin và gửi về địa chỉ email: chamsockhachhang@hieuhoc.com

HieuHoc.com sẽ xác nhận thông tin và đăng khoá học lên website trong vòng 24h - 48h.
Đồng thời HieuHoc.com sẽ gửi tài khoản quản lý khoá học cho quý trung tâm ngay sau đó
Sau khi nhận tài khoản, trung tâm có thể:
- Quản lý thông tin khoá học
- Quản lý học viên đăng ký
- Giao tiếp với học viên tiềm năng.
- Đăng khóa học, hội thảo, tin tức
   
Nếu quý trung tâm có nhu cầu quảng cáo khóa học, liên hệ với chúng tôi qua email: sales@hieuhoc.com
Nhà Đào Tạo đăng nhập

Tên đăng nhập


Nhập mật khẩuGhi nhớ thông tin đăng nhập


 

Quý vị chưa là đối tác của Hiếu Học?
Hiếu Học luôn sẵn sàng hợp tác với quý vị. Hãy liên hệ với chúng tôi tại đây