Trường Đại Học Kinh Tế Quốc Dân


Trường Đại Học Kinh Tế Quốc Dân
Địa chỉ: 207 Đường Giải Phóng - Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
Điện thoại: 043 6280 280
Email:
Website: http://www.neu.edu.vn
 

Thông tin nhà đào tạo

Mã ngành: KHA

- Tuyển sinh trong cả nước. Chỉ tiêu trên bao gồm cả chỉ tiêu đào tạo theo địa chỉ của các tỉnh (Theo quyết định của Bộ GD&ĐT) và từ các trường dự bị chuyển về.

- Ngày thi, khối thi theo quy định của Bộ GD&ĐT.

- Thí sinh đăng kí thi theo chuyên ngành với mã quy ước.

- Chuyên ngành Tiếng Anh thương mại (mã 701), Lớp Quản trị lữ hành (mã: 454); Lớp Quản trị khách sạn (mã: 455), Lớp Cử nhân Quản trị kinh doanh học bằng tiếng Anh (E-BBA)-Mã: 457 điểm môn Tiếng Anh tính hệ số 2.

- Thí sinh muốn biết thêm thông tin tuyển sinh của trường hoặc các thông tin về các chuyên ngành đào tạo, chương trình đào tạo để phục vụ cho việc lựa chọn đăng kí chuyên ngành, có thể xem trên trang Web của trường theo địa chỉ:
http://www.neu.edu.vn.

PHƯƠNG THỨC XÉT TUYỂN:
1) Xét tuyển theo chuyên ngành: Đối với các chuyên ngành đã có chỉ tiêu (417, 447, 444, 545, 146, 421). Năm 2010, điểm này thấp hơn điểm vào trường 2 đến 3 điểm.

2) Xét tuyển theo điểm sàn vào trường và theo từng khối thi. Sau đó xét tiếp vào ngành và chuyên ngành đối với các chuyên ngành không thuộc mục 1.
- Nếu thí sinh đủ điểm vào chuyên ngành đã đăng kí ban đầu thì không phải đăng kí xếp chuyên ngành sau khi nhập trường.
- Nếu thí sinh đủ điểm sàn vào trường theo từng khối thi nhưng không đủ điểm tuyển vào ngành/chuyên ngành đã đăng kí ban đầu thì được đăng kí vào chuyên ngành còn chỉ tiêu, cùng khối thi, khi Trường tổ chức xếp chuyên ngành (sau khi nhập trường).

CÁC LỚP ĐÀO TẠO ĐẶC THÙ RIÊNG

1. Lớp Tài chính doanh nghiệp tiếng Pháp (mã: 439).

2. Lớp Quản trị kinh doanh bằng tiếng Anh (E-BBA), Mã: 457
- Thi khối A và D1 (Tiếng Anh hệ số 2), theo đợt thi chung của Bộ. Điểm tuyển thấp hơn điểm sàn của Trường không quá 1 điểm. Thí sinh thi khối A, sau khi đạt điểm xét tuyển phải tiếp tục tham dự kỳ kiểm tra trình độ Tiếng Anh để xếp lớp.
- Học phí tương đương 40 USD/tín chỉ.
- Liên hệ: Viện Quản trị Kinh doanh, phòng 105 nhà 12, Đại học KTQD. ĐT: (04)38697922 – (04)38690055 – 150; website: www.bsneu.edu.vn

3. Lớp Quản trị lữ hành (mã: 454) và lớp Quản trị khách sạn (mã: 455)
Theo Chương trình giáo dục đại học định hướng nghề nghiệp ứng dụng (Professional oriented higher education – POHE) trong khuôn khổ của Dự án Giáo dục đại học Việt Nam – Hà Lan do Bộ GD&ĐT chủ trì.
- Điểm xét tuyển: Trên điểm sàn của Bộ và có thể dưới điểm sàn vào trường cùng khối thi, nhưng không quá 4 điểm.
- Bằng đại học chính quy do trường ĐH KTQD cấp.
- Học phí: 13,5 triệu đồng/ 1 năm (mức này có thể thay đổi để phù hợp với quy định chung).

4. Các lớp đào tạo theo chương trình tiên tiến ngành Tài chính và ngành Kế toán: giảng dạy bằng tiếng Anh theo chương trình vào giáo trình của Trường ĐH tổng hợp California¸ Long Beach, Hoa Kì.

5. Các lớp chất lượng cao. Gồm các chuyên ngành: Kiểm toán, Quản trị doanh nghiệp, Kinh tế phát triển, Kinh tế bảo hiểm, Marketing, Quản trị kinh doanh quốc tế… Nhiều môn chuyên ngành giảng dạy bằng tiếng Anh.
Trường sẽ tổ chức tuyển chọn vào lớp chương trình tiên tiến và chất lượng cao từ những sinh viên có điểm trúng tuyền cao và khả năng tiếng Anh sau khi sinh viên nhập học.
Chi tiết về các lớp thuộc mục 3, 4, 5 của phần này, liên hệ: Văn phòng Chương trình tiên tiến và chất lượng cao, phòng 104, nhà 14, ĐHKTQD; ĐT: 04.36280280 (máy lẻ 6011, 6012, 6015); Website: www.aep.neu.edu.vn;.

Các ngành đào tạo đại học:
Ngành Kinh tế, gồm các chuyên ngành:
- Kinh tế và Quản lí đô thị
- Kinh tế và Quản lí địa chính
- Kế hoạch
- Kinh tế phát triển
- Kinh tế và Quản lí môi trường
- Quản lí kinh tế
- Kinh tế và Quản lí công
- Kinh tế nông nghiệp và phát triển nông thôn
- Kinh tế đầu tư
- Kinh tế bảo hiểm
- Kinh tế quốc tế
- Kinh tế lao động
- Toán tài chính
- Toán kinh tế
- Kinh tế học
- Thẩm định giá
Ngành Quản trị kinh doanh, gồm các chuyên ngành:
- Quản trị kinh doanh quốc tế
- Quản trị kinh doanh Du lịch và khách sạn
- Quản trị nhân lực
- Marketing
- Quản trị kinh doanh Thương mại
- Thương mại quốc tế
- Quản trị doanh nghiệp
- Quản trị kinh doanh tổng hợp
- Quản trị kinh doanh bất động sản
- Thống kê kinh doanh
Ngành Tài chính - Ngân hàng, gồm các chuyên ngành:
- Ngân hàng
- Tài chính doanh nghiệp
- Tài chính doanh nghiệp (tiếng Pháp)
- Tài chính quốc tế
Ngành Kế toán, gồm các chuyên ngành:
- Kế toán tổng hợp
- Kiểm toán

Ngành Hệ thống thông tin quản lí, chuyên ngành Tin học kinh tế
Ngành Luật, chuyên ngành Luật kinh doanh
Ngành Khoa học máy tính
Chuyên ngành Công nghệ thông tin
Ngành Ngôn ngữ Anh, Chuyên ngành Tiếng Anh Thương mại

Các Lớp tuyển sinh theo đặc thù riêng

- Quản trị lữ hành
- Quản trị khách sạn
- Quản trị kinh doanh học bằng tiếng Anh (E-BBA)

Chương trình Cử nhân Quốc tế, học tại Trường Đại học Kinh tế Quốc dân (IBD@NEU), học  bằng  tiếng  Anh tuyển sinh tất cả các khối đào tạo 3 ngành:
1. Ngành Quản trị Kinh doanh (QTKD)
 Liên kết với Đại học tổng hợp Sunderland (UOS), Vương quốc Anh

2. Ngành Kinh tế,
chuyên ngành Ngân hàng - Tài chính, liên kết với Đại học tổng hợp West of England (UWE), Vương quốc Anh

3. Ngành Tài chính - Kế toán,
liên kết với UWE, Vương quốc Anh
- Tuyển sinh 2 đợt vào tháng 1 và tháng 9. Tổng chỉ tiêu 2 đợt: 260 sinh viên.
- Chương trình đào tạo 4 năm. Năm thứ nhất chủ yếu học tiếng Anh. 3 năm tiếp theo học theo chương trình và giáo trình trường đối tác...
- Phương pháp đào tạo tiên tiến, do giảng viên quốc tế và giảng viên hàng đầu của ĐH KTQD giảng dạy bằng tiếng Anh; Phương pháp giảng dạy hiện đại, phòng học có điều hòa, datashow, wireless,..
- Văn bằng: Sau khi hoàn thành chương trình 4 năm, người học được cấp bằng cử nhân của UOS/UWE. Sau khi hoàn thành chương trình 3 năm: ngành Quản trị kinh doanh được chuyển tiếp sang học tại UOS và một số trường ĐH tại Anh, Úc, Hoa Kì; ngành Kinh tế và Tài chính Kế toán được chuyển tiếp sang UWE.
- Học phí tại Việt Nam 4 năm là: 13.500USD (ngành QTKD); 12.500 USD (ngành Kinh tế); 14.500 USD (ngành Tài chính – Kế toán)
- Địa chỉ liên hệ: Viện Đào tạo quốc tế, tầng 3, nhà 6, Trường ĐH KTQD, ĐT: 04.3.8696967; Website: www.neufie.edu.vn. Email: lelan@neufie.edu.vn.

 

Các chương trình đào tạo

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TẠI CHỨC

 • Thời lượng: 5 năm
 • Khai giảng: Hằng năm theo kì thi tuyển sinh Đại Học - Cao Đằng

Đại Học Kinh Tế Quốc Dân tuyển sinh các ngành kế toán

 • Thời lượng: 4 năm
 • Khai giảng: Hằng năm theo kì thi tuyển sinh Đại Học - Cao Đằng

Đại Học Kinh Tế Quốc Dân tuyển sinh chuyên ngành toán-thống kê-tin học

 • Thời lượng: 4 năm
 • Khai giảng: Hằng năm theo kì thi tuyển sinh Đại Học - Cao Đằng

Đại Học Kinh Tế Quốc Dân các ngành ngân hàng-tài chính

 • Thời lượng: 4 năm
 • Khai giảng: Hằng năm theo kì thi tuyển sinh Đại Học - Cao Đằng

Đại Học Kinh Tế Quốc Dân tuyển sinh chuyên ngành quản trị kinh doanh

 • Thời lượng: 4 năm
 • Khai giảng: Hằng năm theo kì thi tuyển sinh Đại Học - Cao Đằng

Đại Học Kinh Tế Quốc Dân tuyển sinh các ngành kinh tế

 • Thời lượng: 4 năm
 • Khai giảng: Hằng năm theo kì thi tuyển sinh Đại Học - Cao Đằng

Quản trị kinh doanh

 • Thời lượng: 14 tuần
 • Khai giảng: theo khoá
Kết bạn với HieuHoc.com hoặc bấm THÍCH
để thường xuyên nhận tin mới nhất về:
 • - Ưu đãi học phí, học bổng
 • - Video/clip miễn phí tự luyện Kỹ Năng Mềm, Tiếng Anh
 • - Hướng Nghiệp, Cẩm Nang Học Tập, Thông tin Tuyển sinh...

Tìm khóa học

Từ khoá
Ngành học
Bằng cấp
Địa điểm
Danh sách khóa học đã xem
 • A PHP Error was encountered

  Severity: Warning

  Message: Invalid argument supplied for foreach()

  Filename: views/box_khoahoc_daxem.php

  Line Number: 47