Giảng viên - Nhà đào tạo làm bánh

Giới thiệu

Bạch Huỳnh Uyên Linh tốt nghiệp ngành Hoá thực phẩm.

Tốt nghiệp trường Học viện kỹ thuật Southbank TAFE - Queensland Úc.

12 năm kinh nghiệm trong việc giảng dạy và đào tạo nghề bánh.

5 năm làm giảng viên tại Nhà văn hoá Phụ nữ TP.HCM.  

Các khóa học giảng dạy

Tìm khóa học

Từ khóa:
Ngành học:
Cấp học:

Danh mục