CEO - Công ty TNHH Vạn Phát Group

Giới thiệu

Giảng Viên - Công ty Cổ Phần Tập đoàn Kế toán Hà Nội
CEO - Công ty TNHH Vạn Phát Group
Cố vấn tài chính cho nhiều công ty tại thành phố HCM
Trên 10 năm kinh nghiệm kế toán và giảng dạy kế toán
Trực tiếp giảng dạy huấn luyện hàng trăm học viên kế toán thực tế mỗi năm

Các khóa học giảng dạy

Tìm khóa học

Từ khóa:
Ngành học:
Cấp học:

Danh mục