Giảng viên - Người sáng lập hệ thông đầu tư VBAM8

Giới thiệu

Người sáng lập hệ thông đầu tư VBAM8

Top chuyên viên tư vấn xuất sắc nhất thị trường Phái sinh năm 2018 tại SSI - Công ty Chứng khoán hàng đầu VN

5 năm làm việc trên thị trường chứng khoán

Người đã đánh bại thị trường Phái sinh với lợi nhuận 20% tháng

Các khóa học giảng dạy

Tìm khóa học

Từ khóa:
Ngành học:
Cấp học:

Danh mục