Chuyên gia điều trị nói lắp

Giới thiệu

Người sáng lập và trực tiếp điều hành trung tâm Giọng nói Thần kỳ.
Tốt nghiệp chuyên ngành dược hệ đại học chính quy của trường Đại học Thành Đô.
Chuyên gia điều trị nói lắp tại trung tâm Giọng nói Thần kỳ.

Một trong số những người tiên phong trong lĩnh vực điều trị nói lắp tại Việt Nam, đã và đang huấn luyện cho hàng ngàn học viên khắp Việt Nam trên internet và tại các cơ sở trung tâm ở hai miền Bắc - Nam.

Các khóa học giảng dạy

Tìm khóa học

Từ khóa:
Ngành học:
Cấp học:

Danh mục