Trưởng phòng Công ty Chứng khoán VNDIRECT

Giới thiệu

Trưởng phòng Công ty Chứng khoán VNDIRECT, chi nhánh Đà Nẵng
12 năm kinh nghiệm tham gia đầu tư trên thị trường chứng khoán Việt Nam
Đào tạo hơn 500 nhà đầu tư tự tin tham gia thị trường chứng khoán
Diễn giả hơn 100 buổi hội thảo đầu tư chứng khoán tại HCM và Đà Nẵng
Quản lý vốn đầu tư hơn 500 tỷ đồng

Các khóa học giảng dạy

Tìm khóa học

Từ khóa:
Ngành học:
Cấp học:

Danh mục