Giảng viên

Giới thiệu

- 5 năm kinh nghiệm trong nghề xăm hình nghệ thuật.
- 3 năm kinh nghiệm giảng dạy tại Học Viện Đào Tạo Thẩm Mỹ Quốc Tế VIETBEAUTY.
- Giảng viên xuất sắc năm 2017, 2018.

Các khóa học giảng dạy

Tìm khóa học

Từ khóa:
Ngành học:
Cấp học:

Danh mục