Huấn luyện viên Phát triển cá nhân

Giới thiệu

Personal Development Coach 

Huấn Luyện Viên Phát triển Cá nhân, Master Coach

Đào tạo và Huấn luyện cho các chủ Doanh nghiệp về Nhân Sự - Setup Doanh nghiệp, Tâm lý ứng dụng trong Doanh Nghiệp

Giám Đốc Công ty TNHH Đào Tạo L & B Việt Nam

Các khóa học giảng dạy

Tìm khóa học

Từ khóa:
Ngành học:
Cấp học:

Danh mục