Giảng viên - Phó giám đốc Marketing Công ty Xa Lộ Thông Tin

Giới thiệu

Phó giám đốc phụ trách marketing công ty Xa Lộ Thông Tin

Hơn 10 năm kinh nghiệm triển khai marketing cho các doanh nghiệp

Đã phục vụ hơn 2000 khách hàng doanh nghiệp tại Việt Nam

Giảng viên quản trị/marketing của HH Internet Việt Nam, HH Truyền thông số....

Các khóa học giảng dạy

Tìm khóa học

Từ khóa:
Ngành học:
Cấp học:

Danh mục