BẢO TRÌ NĂNG SUẤT TOÀN DIỆN

Viện Công Nghệ Châu Á tại Việt Nam (AIT-VN)

 • Địa chỉ: HCM: Lầu 6, Tòa nhà FCC, 45 Đinh Tiên Hoàng, P. Bến Nghé, Q.1
 • Điện thoại: HCM: 08 3910 7423
 • Email: itims@aitcv.ac.vn
 • Website: www.aitcv.ac.vn

  Thông tin khóa học

  • Ngày khai giảng: 21-23/9/2015
  • Điện thoại: HCM: 08 3910 7423
  • Học phí: 8.500.000 VND
  • Liên hệ: itims@aitcv.ac.vn
  • Văn bằng/ Chứng chỉ: Certificate
  • Tần suất khai giảng:
  • Thời gian học: Sáng: 8:30 - 11:30, Chiều: 13:30 - 16:30
  • Thời lượng: 3 ngày

  Nội dung khóa học

  MỤC TIÊU

  mso-fareast-font-family:Batang;mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language:
  KO;mso-bidi-language:AR-SA">Khóa học đề cập đến hế£ thống quản lyÌ bảo trì hiế£n đaÌ£i nhâÌt hiế£n nay là TPM (Total Productive Maintenance - Bảo trì năng suâÌt toàn diế£n) với caÌc mục tiêu cơ bản: không hư hỏng, không phế phẩm, không tai naÌ£n, không điều chỉnh laÌ£i, hiế£u quả sử duÌ£ng thiết biÌ£ toàn bố£ (OEE) tối đa và sưÌ£ tham gia của tâÌt cả moÌ£i ngươÌ€i trong hoaÌ£t đố£ng bảo trì.

  Sau khi kết thúc khóa học, học viên sẽ biết aÌp duÌ£ng caÌc kiến thưÌc đã hoÌ£c đế‰ lập một dưÌ£ aÌn ưÌng duÌ£ng TPM tưÌ€ viế£c xây dưÌ£ng tố‰ chưÌc, thưÌ£c hiế£n caÌc kỹ thuật, công cuÌ£ của TPM, triế‰n khai đào taÌ£o và huâÌn luyế£n, các bước thực hiện và đaÌnh giaÌ hiế£u quả aÌp duÌ£ng TPM cho doanh nghiế£p nói chung và doanh nghiệp ngành hàng tiêu dùng nhanh nói riêng.  CÁC CHỦ ĐỀ

  1. Tổng quan về TPM

  2. Các tổn thất trong hoạt động sản xuất kinh doanh

  3. Hiệu quả sử dụng thiết bị OEE

  4. Các cột TPM

  5. Các bước thực hiện TPM

  6. Các bước thực hiện AM  PHƯƠNG PHÁP ĐÀO TẠO

  mso-fareast-font-family:"Times New Roman";mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language:
  EN-US;mso-bidi-language:AR-SA">Khóa học bao gồm bài giảng, bài tập tình huống và thảo luận nhóm. Một số các vấn đề thực tiễn cũng sẽ được thảo luận giữa học viên và giảng viên. Việc trao đổi kinh nghiệm và ý tưởng về các chủ đề liên quan cũng được khuyến khích trong suốt khóa học.

  mso-fareast-font-family:Batang;mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language:
  KO;mso-bidi-language:AR-SA">ĐỐI TƯỢNG HỌC VIÊN
  mso-fareast-font-family:Batang;mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language:
  KO;mso-bidi-language:AR-SA">
  Khóa học thích hợp cho các đối tượng là giám đốc nhà máy, giám đốc bảo trì, quản lý, nhân viên làm việc trong các bộ phận bảo trì, sản xuất, vật tư, kho, kiểm soát chất lượng...


  Nhà đào tạo

  Viện Công Nghệ Châu Á tại Việt Nam (AIT-VN)

  Trung tâm Viện Công nghệ Châu Á tại Việt Nam (AITCV) được thành lập tháng 2 năm 1993, với biên bản thoả thuận được ký kết giữa Viện Công Nghệ Châu Á (AIT) trụ sở tại Thái Lan và Chính phủ Việt Nam. Bản thoả thuận đó đã chỉ ra rằng, cùng với sự hỗ trợ của AIT, AITCV là trung tâm độc lập, với nhiệm vụ phát triển nguồn nhân lực với chất lượng cao nhất ở cấp độ đào tạo sau đại học cho các cá nhân và tổ chức tại Việt nam. 

  Cùng chuyên mục