Bồi dưỡng và phát triển Thạc sỹ quản trị kinh doanh

CÁC MÔN HỌC TRONG CHƯƠNG TRÌNH THẠC SỸ QTKD CHÍNH KHÓA  - bao gồm 36 tín chỉ


CÁC MÔN HỌC TRONG CHƯƠNG TRÌNH MBA - HỆ HOÀN CHỈNH

Trung Tâm Hợp Tác Đào Tạo Đào Tạo Quốc Tế CITC

 • Địa chỉ: 07 Nguyễn Bỉnh Khiêm, Quận 1
 • Điện thoại: 08. 9106350 - 08. 9106351
 • Email: csuhcm@hcm.vnn.vn
 • Website: www.citc.edu.vn

  Thông tin khóa học

  • Ngày khai giảng: Liên hệ trường
  • Điện thoại: 08. 9106350 - 08. 9106351
  • Học phí: Liên hệ trường
  • Liên hệ: Liên hệ trường
  • Văn bằng/ Chứng chỉ: Bằng Thạc sỹ Quản trị kinh doanh
  • Tần suất khai giảng: theo năm
  • Thời gian học:
  • Thời lượng: 18 tháng

  Nội dung khóa học

  CÁC MÔN HỌC TRONG CHƯƠNG TRÌNH THẠC SỸ QTKD CHÍNH KHÓA - bao gồm 36 tín chỉ

  TT

  Ký hiệu

  Tên môn học

  OR1010

  Student Orientation

  Định hướng học tập

  01

  MBA6001

  Organizational Research and Theory
  Lý thuyết và nghiên cứu tổ chức

  02

  MHR6451

  Human Resource Management
  Các phương pháp quản trị nguồn nhân lực

  03

  MBA6601

  International Business
  Kinh doanh quốc tế

  04

  MBA5101

  Business Policy and Strategy
  Chính sách và chiến lược kinh doanh

  05

  MBA5501

  Advanced Marketing
  Marketing nâng cao

  06

  MBA5401

  Management Information Systems
  Hệ thống thông tin quản lý

  07

  MBA6301

  Business Ethics
  Đạo đức kinh doanh

  08

  MBA5652

  Research Methods
  Phương pháp nghiên cứu

  09

  MBA6961

  Project Management
  Quản trị Dự án

  10

  MBA6081

  Corporate Finance
  Tài chính doanh nghiệp

  11

  MBA5531

  E-Commerce
  Thương mại điện tử

  12

  MBA6151

  Operation Research
  Nghiên cứu hoạt động

  CÁC MÔN HỌC TRONG CHƯƠNG TRÌNH MBA - HỆ HOÀN CHỈNH

  Các môn học dành cho chương trình Thạc sỹ QTKD hệ hoàn chỉnh sẽ được lựa chọn từ danh sách sau.

  TT

  Ký hiệu

  Tên môn học

  01

  MBA6001

  Organizational Research and Theory
  Lý thuyết và nghiên cứu tổ chức

  02

  MHR6451

  Human Resource Management
  Các phương pháp quản trị nguồn nhân lực

  03

  MBA6601

  International Business
  Kinh doanh quốc tế

  04

  MBA5101

  Business Policy and Strategy
  Chính sách và chiến lược kinh doanh

  05

  MBA5501

  Advanced Marketing
  Marketing nâng cao

  06

  MBA5401

  Management Information Systems
  Hệ thống thông tin quản lý

  07

  MBA6301

  Business Ethics
  Đạo đức kinh doanh

  08

  MBA5652

  Research Methods
  Phương pháp nghiên cứu

  09

  MBA6053

  Economics for Managers
  Kinh tế học quản lý

  10

  MBA6081

  Corporate Finance
  Tài chính doanh nghiệp

  11

  MBA5531

  E-Commerce
  Thương mại điện tử

  12

  MBA6151

  Operation Research
  Nghiên cứu hoạt động

  Nhà đào tạo

  Trung Tâm Hợp Tác Đào Tạo Đào Tạo Quốc Tế CITC

  Trung tâm Hợp tác Đào tạo Quốc tế là đơn vị trực thuộc Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam, do Chủ tịch Hội ra quyết định thành lập. Trung tâm Hợp tác Đào tạo Quốc tế là đơn vị hành chính sự nghiệp được thành lập với mục đích góp phần phát triển sự nghiệp giáo dục, nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài, ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật - công nghệ, phát triển đa dạng các hình thức đào tạo dưới sự quản lý thống nhất của nhà nước.

  Cùng chuyên mục