Cắt tóc nữ chuyên nghiệp

Trung tâm dạy nghề quận Bình Thạnh

 • Địa chỉ: 131 Nơ Trang Long, Bình thạnh
 • Điện thoại: 08 35 163 124
 • Email: ttdnbinhthanh@edu.vn
 • Website: www.ttdnbinhthanh.edu.vn

  Thông tin khóa học

  • Ngày khai giảng: Liên hệ trường
  • Điện thoại: 08 35 163 124
  • Học phí: Liên hệ trường
  • Liên hệ: Liên hệ trường
  • Văn bằng/ Chứng chỉ:
  • Tần suất khai giảng:
  • Thời gian học:
  • Thời lượng: 6 tháng

  Nội dung khóa học

  - Đối tượng tuyển sinh: nam, nữ học viên có sức khỏe theo quy định của Bộ y tế.
  - Thời gian đào tạo: 480 giờ
  - Dự kiến đào tạo: 6 tháng

  I. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO:
  1. Về kiến thức nghề:
  - Trình bày được các kiến thức về cắt uốn tóc nữ.

  2. Về kỹ năng nghề:
  - Thao tác đúng kỹ thuật nghề.
  - Thực hiện đúng quy trình công việc, đúng kỹ thuật cắt và đúng yêu cầu của kiểu tóc.
  - Bảo đảm vệ sinh – an toàn cho khách và thợ.


  II. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH VÀ PHÂN PHỐI THỜI GIAN:

  TT

  NỘI DUNG TỔNG QUÁT

  PHÂN BỐ THỜI GIAN (giờ)

  Lý thuyết

  Thực hành

  Kiểm tra

  Tổng số

  1

  Cách sử dụng và vệ sinh máy chuyên dùng – dụng cụ cắt uốn tóc nữ

  02

  02

  04

  2

  Cách sử dụng dầu gội và các hóa chất trong nghề cắt uốn tóc nữ

  02

  06

  8

  3

  Uốn tóc

  02

  10

  20

  32

  4

  Cách canh độ quăn

  02

  02

  04

  5

  Cách uốn: gây xù, xù bím, xù đũa, xù quốc tế

  02

  18

  20

  6

  Nhuộm tóc bạc

  02

  10

  12

  7

  Cách gội đầu

  02

  22

  24

  8

  Kiểm tra

  04

  04

  9

  Tả pẽn

  02

  06

  08

  10

  Cuốn tay

  02

  14

  16

  11

  Cắt mái sole, mái ngang

  02

  14

  16

  12

  Cắt mái hất, mái bay

  02

  14

  16

  13

  Cắt ngang lưng úp vô

  02

  14

  16

  14

  Cắt ngang bầu úp vô

  02

  14

  16

  15

  Cắt ngang thường

  02

  14

  16

  16

  Cắt ngang sole

  02

  18

  20

  17

  Cắt chải ngang Nhật

  02

  18

  20

  18

  Cách chải ngang cong ra

  02

  18

  20

  19

  Cách chải ngang bung

  02

  18

  20

  20

  Kiểm tra

  02

  02

  21

  Cắt chải sitol (úp vô)

  02

  16

  18

  22

  Cắt chải sitol Nhật

  02

  18

  20

  23

  Cắt chải sitol bung

  02

  16

  18

  24

  Ôn tập các loại tóc sitol

  02

  02

  25

  Cắt chải tóc bồ câu

  02

  18

  20

  26

  Cắt chải tóc chiếc lá

  02

  18

  20

  27

  Cắt chải tóc tém sượt

  02

  18

  20

  28

  Cắt chải tóc tém dợn

  02

  18

  20

  29

  Cắt chải tóc tém sole

  02

  18

  20

  30

  Cắt chải tóc tém Nhật

  02

  20

  22

  31

  Ôn tập các loại tóc tém

  02

  02

  32

  Kiểm tra

  04

  04

  Tổng cộng

  58

  412

  10

  480


  III. NỘI DUNG CHI TIẾT:
  Bài 1: Cách sử dụng và vệ sinh máy chuyên dùng – dụng cụ cắt uốn tóc nữ

  - Công dụng của máy sấy, máy ép, máy hấp, …
  - Công dụng của dao bào, kéo cắt, kéo tỉa, …
  - Vệ sinh các máy móc và dụng cụ sau sử dụng
  - Cách bảo quản

  Bài 2: Cách sử dụng dầu gội và các hóa chất trong nghề cắt uốn tóc nữ
  - Phân loại các loại tóc và da đầu
  - Cách sử dụng dầu gội với từng loại tóc và da đầu
  - Phân biệt thuốc uống và thuốc dập – Cách sử dụng
  - Thuốc nhuộm: cách pha chế và phân loại oxy trợ nhuộm

  Bài 3: Uốn tóc
  - Phân loại cây uốn lạnh theo số: cách sử dụng loại cây lạnh thích hợp với từng kiểu tóc
  - Kỹ thuật uốn lạnh
  - Thực hành uốn

  Bài 4: Cách canh độ quăn
  - Cách nhìn tóc uốn đã quăn nhiều
  - Cách nhìn tóc đã quăn nhẹ
  - Thời gian tương đối cho từng độ quăn

  Bài 5: Cách uốn: gây xù, xù bím, xù đũa, xù quốc tế
  - Cách phân loại thuốc dùng để uốn tóc xù
  - Cách uốn từng loại tóc xù

  Bài 6: Nhuộm tóc bạc
  - Cách nhuộm
  - An toàn và vệ sinh khi thực hành công việc
  - Cách gội tóc nhuộm

  Bài 7: Cách gội đầu
  - Cách gội đầu ngồi, nằm
  - Cách rửa mặt và massage mặt, đầu

  Bài 8: Tả pẽn
  - Công dụng của tả pẽn
  - Cách tả pẽn trái, phải

  Bài 9: Cuốn tay
  - Công dụng của cuốn tay, cuốn ống
  - Cách cuốn tay, cuốn ống gai

  Bài 10: Cắt mái sole, mái ngang
  - Kỹ thuật cầm kéo và lược
  - Phạm vi của mái sole và mái ngang
  - Thao tác chải và chiều cắt
  - Cách cắt

  Bài 11: Cắt mái hất, mái bay
  - Phạm vi của mái hất, mái bay
  - Thao tác chải và chiều cắt
  - Cách cắt

  Bài 12: Cắt ngang lưng úp vô
  - Cách chia tóc
  - Chiều kéo tóc để cắt
  - Cách cắt và sấy chải

  Bài 13: Cắt ngang bầu úp vô
  - Cách chia tóc
  - Chiều kéo tóc để cắt
  - Cách cắt và sấy chải

  Bài 14: Cắt ngang thường
  - Cách chia tóc
  - Chiều kéo tóc để cắt
  - Cách cắt và sấy chải

  Bài 15: Cắt ngang sole
  - Cách chia tóc
  - Chiều kéo tóc để cắt
  - Cách sử dụngdao sole – Cách cắt
  - Cách sấy chải

  Bài 16: Cắt chải ngang Nhật
  - Cách chia tóc
  - Chiều kéo tóc để cắt
  - Cách cắt và sấy chải

  Bài 17: Cách chải ngang cong ra
  - Cách chia tóc
  - Chiều kéo tóc để cắt
  - Cách cắt và sấy chải

  Bài 18: Cách chải ngang bung
  - Cách cắt dáng tóc ngang
  - Chiều kéo tóc để cắt tầng bung
  - Cách cắt và sấy chải

  Bài 19: Cắt chải sitol (úp vô)
  - Cách chia tóc
  - Chiều kéo tóc để cắt
  - Cách cắt và sấy chải

  Bài 20: Cắt chải sitol Nhật
  - Cách chia tóc
  - Chiều kéo tóc để cắt
  - Cách cắt và sấy chải

  Bài 21: Cắt chải sitol bung
  - Cách cắt khung tóc sitol
  - Chiều kéo tóc cắt tầng bung
  - Cách cắt và sấy chải

  Bài 22: Ôn tập các loại tóc sitol
  - Cách chia tóc sitol
  - Hướng chải tóc để cắt
  - Nguyên tắc úp vô, sole và bung
  - Cách sấy

  Bài 23: Cắt chải tóc bồ câu
  - Cách chia tóc
  - Hướng kéo tóc cắt phần mái bay
  - Hướng kéo tóc cắt phần ót
  - Cách cắt và sấy chải

  Bài 24: Cắt chải tóc chiếc lá
  - Cách chia tóc để cắt
  - Hướng kéo tóc để cắt
  - Cách cắt và sấy chải

  Bài 25: Cắt chải tóc tém sượt
  - Cách chia tóc để cắt
  - Cách cắt hai mái bay - Hướng kéo tóc để cắt
  - Cách cắt phần ót - Hướng kéo tóc để cắt
  - Cách cắt và sấy chải

  Bài 26: Cắt chải tóc tém dợn
  - Cách chia tóc để cắt
  - Cách cắt với độ dài thích hợp
  - Cách uốn, cuốn và sấy chải

  Bài 27: Cắt chải tóc tém sole
  - Cách chia tóc để cắt
  - Cách cắt với độ dài tối thiểu
  - Cách tạo dáng với gel và cách sấy

  Bài 28: Cắt chải tóc tém Nhật
  - Cách chia tóc để cắt
  - Cách cắt phần mái bay
  - Cách cắt phần ót
  - Cách cắt và uốn, cách cắt tóc uốn và cách sấy chải

  Bài 29: Ôn tập các loại tóc tém
  - Phân biệt các loại tém
  - Điểm giống nhau và khác nhau ở cách cắt, độ dài, …

  IV. TÀI LIỆU THAM KHẢO:
  1. Thu Lan và Kim Hương - Nghệ thuật cắt và tạo mẫu tóc – Nhà xuất bản trẻ - 1994.
  2. Minh Thu và Bảo Hương – Nghệ thuật uốn cắt tóc nữ – Nhà xuất bản Đồng Nai – 1996.

  Nhà đào tạo

  Trung tâm dạy nghề quận Bình Thạnh

  Trung tâm Dạy Nghề quận Bình Thạnh khai giảng khóa học đầu tiên ngày 31/12/1984. Từ một cơ sở cũ kỹ ban đầu, được UBND Thành phố và Quận đầu tư xây dựng, Trung Tâm đã có được hai cơ sở khang trang như ngày nay, Bên cạnh đó, sự chỉ đạo hỗ trợ và quan tâm chăm sóc của Bộ GDÐT, Bộ GTCC, Bộ LÐTBXH, của Sở GDÐT, Sở Kế Hoạch Ðầu Tư, Sở LÐTBXH, Sở GTCC, Tổng Cục Dạy Nghề, các tổ chức quốc tế như Cộng đồng Châu Âu.

  Cùng chuyên mục