Chương trình Cao đẳng Kinh tế đối ngoại của Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn

Chương trình đào tạo sinh viên có kiến thức trong lĩnh vực kinh tế đối ngoại. Cùng với chương trình học bắt buộc được thiết kế theo tiêu chuẩn nội dung chương trình của các trường đại học hàng đầu của Hoa Kỳ, Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn còn cung cấp cho sinh viên các hoạt động nhằm giúp phát triển các kĩ năng cần thiết như thuyết trình, tư duy phản biện và phong cách năng động, sáng tạo. Nhờ đó, sinh viên có đủ kiến thức, kĩ năng và có khả năng thích nghi cao để đáp ứng những đòi hỏi của môi trường kinh doanh.

Trường Đại Học Quốc Tế Sài Gòn

 • Địa chỉ:
 • Điện thoại:
 • Email:
 • Website:

  Thông tin khóa học

  • Ngày khai giảng: Liên hệ trường
  • Điện thoại:
  • Học phí: 42.825.000 VND / 1 năm (đối với chương trình giảng dạy bằng tiếng Việt) và 109.673.000 VND / 1 năm (đối với chương trình giảng dạy bằng tiếng Anh và chương trình chuyển tiếp du học Hoa Kỳ)
  • Liên hệ: Liên hệ trường
  • Văn bằng/ Chứng chỉ:
  • Tần suất khai giảng:
  • Thời gian học:
  • Thời lượng: 3 năm

  Nội dung khóa học

  Tổng quan chương trình

  Chương trình cao đẳng Kinh tế đối ngoại của Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn giúp sinh viên làm quen với môi trường đại học ngay khi vừa tốt nghiệp phổ thông.

  Chương trình cao đẳng Kinh tế đối ngoại của Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn gồm 6 học kì học trong vòng 3 năm, được thiết kế theo tiêu chuẩn nội dung chương trình của các trường đại học hàng đầu của Hoa Kỳ.

  Đặc điểm chương trình

  Chương trình đào tạo sinh viên có kiến thức trong lĩnh vực kinh tế đối ngoại. Cùng với chương trình học bắt buộc được thiết kế theo tiêu chuẩn nội dung chương trình của các trường đại học hàng đầu của Hoa Kỳ, Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn còn cung cấp cho sinh viên các hoạt động nhằm giúp phát triển các kĩ năng cần thiết như thuyết trình, tư duy phản biện và phong cách năng động, sáng tạo. Nhờ đó, sinh viên có đủ kiến thức, kĩ năng và có khả năng thích nghi cao để đáp ứng những đòi hỏi của môi trường kinh doanh.

  Hơn nữa, sinh viên cũng sẽ được tiếp cận với nhiều tình huống thực tế trong kinh doanh và các hoạt động kinh tế thông qua các nghiên cứu, các chuyến tham quan thực tế và các buổi thảo luận.

  Sau khi hoàn thành khóa học, sinh viên sẽ có được nhận thức sâu sắc, am hiểu lý thuyết và thực tiễn về quan hệ kinh tế quốc tế; nắm vững các công cụ của chính sách kinh tế đối ngoại; biết thực hiện các hoạt động kinh tế đối ngoại của doanh nghiệp; có sự am hiểu nhất định về luật pháp và thông lệ quốc tế; nắm vững các nghiệp vụ kinh doanh quốc tế.

  Để nhận bằng cao đẳng, sinh viên phải hoàn thành chương trình cao đẳng Kinh tế đối ngoại và đạt trình độ TOEIC quốc tế 500 (đối với chương trình giảng dạy bằng tiếng Việt) và TOEFL 500 PBT (61 iBT) (đối với chương trình giảng dạy bằng tiếng Anh).

  Sau khi kết thúc chương trình cao đẳng, sinh viên có thể theo học 2 năm cuối của chương trình đại học để nhận bằng cử nhân tại Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn hoặc chuyển tiếp học tại Trường Đại học Suffolk - Boston - Hoa Kỳ nếu đạt đủ yêu cầu tuyển sinh (đối với chương trình giảng dạy bằng tiếng Anh).

  Sau khi tốt nghiệp chương trình cử nhân Kinh tế đối ngoại, sinh viên Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn có thể học tiếp thạc sĩ và tiến sĩ tại các trường đại học của Hoa Kỳ, Anh, Úc, Canada…

  Các tiêu chuẩn chuyển tiếp cụ thể sẽ do trường đại học được chọn quy định.

  Triển vọng nghề nghiệp

  Sau khi tốt nghiệp Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn, sinh viên có thể làm việc cho các tổ chức, công ty, tập đoàn… của Việt Nam và nước ngoài trong lĩnh vực xuất nhập khẩu, hợp tác đầu tư với nước ngoài cũng như tất cả các công việc kinh doanh có liên quan với nước ngoài.

  Nhà đào tạo

  Trường Đại Học Quốc Tế Sài Gòn

  Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn là trường đại học quốc tế tại Việt Nam, đào tạo bậc đại học và cao đẳng cho sinh viên Việt Nam và nước ngoài, vừa có chương trình giảng dạy bằng tiếng Anh, vừa có chương trình giảng dạy bằng tiếng Việt theo tiêu chuẩn chương trình đại học Hoa Kỳ. Bằng cấp của Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn có giá trị quốc gia và quốc tế.

  Cùng chuyên mục