Chương trình Cao đẳng Tiếng Anh của Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn

Chương trình cao đẳng Tiếng Anh của Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn trang bị cho sinh viên những kiến thức liên quan đến lịch sử ngôn ngữ tiếng Anh, sự phát triển của tiếng Anh như ngôn ngữ toàn cầu và kĩ năng cần thiết giúp họ sử dụng tiếng Anh trong những tình huống khác nhau. Hơn nữa, chương trình này giúp sinh viên có thể phân tích, đánh giá ngôn ngữ tiếng Anh dưới dạng nói và viết và sử dụng tiếng Anh một cách hiệu quả.

Trường Đại Học Quốc Tế Sài Gòn

 • Địa chỉ:
 • Điện thoại:
 • Email:
 • Website:

  Thông tin khóa học

  • Ngày khai giảng: Liên hệ trường
  • Điện thoại:
  • Học phí: 42.825.000 VND / 1 năm (đối với chương trình giảng dạy bằng tiếng Việt) và 109.673.000 VND / 1 năm (đối với chương trình giảng dạy bằng tiếng Anh và chương trình chuyển tiếp du học Hoa Kỳ)
  • Liên hệ: Liên hệ trường
  • Văn bằng/ Chứng chỉ:
  • Tần suất khai giảng:
  • Thời gian học:
  • Thời lượng: 3 năm

  Nội dung khóa học

  Tổng quan chương trình

  Chương trình cao đẳng Tiếng Anh của Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn giúp sinh viên làm quen với môi trường đại học ngay khi vừa tốt nghiệp phổ thông.

  Chương trình cao đẳng Tiếng Anh của Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn gồm 6 học kỳ học trong vòng 3 năm, được thiết kế theo tiêu chuẩn nội dung chương trình của các trường đại học hàng đầu của Hoa Kỳ.

  Đặc điểm chương trình

  Chương trình cao đẳng Tiếng Anh của Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn trang bị cho sinh viên những kiến thức liên quan đến lịch sử ngôn ngữ tiếng Anh, sự phát triển của tiếng Anh như ngôn ngữ toàn cầu và kĩ năng cần thiết giúp họ sử dụng tiếng Anh trong những tình huống khác nhau. Hơn nữa, chương trình này giúp sinh viên có thể phân tích, đánh giá ngôn ngữ tiếng Anh dưới dạng nói và viết và sử dụng tiếng Anh một cách hiệu quả.

  Để nhận bằng cao đẳng, sinh viên phải hoàn thành chương trình cao đẳng Tiếng Anh và đạt trình độ TOEIC quốc tế 500 (đối với chương trình giảng dạy bằng tiếng Việt) và 500 PBT (61 iBT) (đối với chương trình giảng dạy bằng tiếng Anh).


  Sau khi kết thúc chương trình cao đẳng, sinh viên có thể theo học 2 năm cuối của chương trình đại học để nhận bẳng cử nhân tại Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn hoặc chuyển tiếp học tại Trường Đại học Suffolk - Boston - Hoa Kỳ nếu đạt đủ yêu cầu tuyển sinh (đối với chương trình giảng dạy bằng tiếng Anh).


  Sau khi tốt nghiệp chương trình cử nhân Tiếng Anh, sinh viên của Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn có thể học tiếp thạc sĩ và tiến sĩ tại các trường đại học hàng đầu của Hoa Kỳ, Anh, Úc, Canada…

  Các tiêu chuẩn chuyển tiếp cụ thể sẽ do trường đại học được chọn quy định.

  Triển vọng nghề nghiệp

  Sinh viên tốt nghiệp cao đẳng Tiếng Anh có thể tìm thấy cơ hội nghề nghiệp tại các tổ chức giáo dục, trường học, công ty, tập đoàn kinh tế - công nghiệp - giải trí trong và ngoài nước ở các lĩnh vực có liên quan đến tiếng Anh.

  Nhà đào tạo

  Trường Đại Học Quốc Tế Sài Gòn

  Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn là trường đại học quốc tế tại Việt Nam, đào tạo bậc đại học và cao đẳng cho sinh viên Việt Nam và nước ngoài, vừa có chương trình giảng dạy bằng tiếng Anh, vừa có chương trình giảng dạy bằng tiếng Việt theo tiêu chuẩn chương trình đại học Hoa Kỳ. Bằng cấp của Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn có giá trị quốc gia và quốc tế.

  Cùng chuyên mục