Chuyên viên C&B

Mục tiêu
Chương trình Chuyên viên C&B được thiết kế nhằm cung cấp những kiến thức, kỹ năng chuyên sâu và cách tiếp cận hệ thống cho những người có trách nhiệm xây dựng hệ thống lương thưởng tổng thể nhằm hỗ trợ công tác tuyển dụng, lưu giữ, khen thưởng nhân viên và nâng cao hiệu quả hoạt động của tổ chức. Vào cuối khóa học, các học viên có thể :
1. Đảm bảo tính ngang bằng của gói lương thưởng và đưa ra trọn gói lương thưởng phúc lợi cho từng nhân viên bằng cách sử dụng hệ thống đánh giá công việc và cơ cấu lương phù hợp với yêu cầu của tổ chức, động viên được nhân viên và cạnh tranh với thị trường.
2. Thực hiện phân tích lương thường và đưa ra đề xuất để thu dụng và và lưu giữ tài năng;
3. Quản lý kế hoạch, chương trình khen thưởng của tổ chức nhằm thúc đẩy sự gắn bó và nâng cao kinh nghiệm của nhân viên;
4. Đảm bảo nhân viên nhận thức đầy đủ những lợi ích của phúc lợi, hiểu và đánh giá đúng chính sách lương thưởng của công ty;
5. Đề xuất và hỗ trợ các sáng kiến chiến lược nhằm nâng cao giá trị mang lại cho nhân viên (Employee Value Proposition - EVP), văn hóa doanh nghiệp và thương hiệu nhà tuyển dụng)

Trung Tâm Đào Tạo Nhân Sự BCC

 • Địa chỉ: P.702, Lầu 7, Tòa nhà CitiLight, 45 Võ Thị Sáu, P.ĐaKao, Q.1, TP.HCM
 • Điện thoại: (84-8) 3 820 4155
 • Email: consulting@bcc.com.vn
 • Website: www.bcc.com.vn

  Thông tin khóa học

  • Ngày khai giảng: 26/05/2018
  • Điện thoại: (84-8) 3 820 4155
  • Học phí: 6,500,000 VNĐ
  • Liên hệ: Ms Duyên - nguyenduyen@bcc.com.vn - 0917 448 068
  • Văn bằng/ Chứng chỉ:
  • Tần suất khai giảng: 4 tháng/lần
  • Thời gian học: Thứ 7 lúc 08g30 - 16g30
  • Thời lượng: 5 ngày

  Nội dung khóa học


  Đối Tượng Tham Gia

  - Nhân viên nhân sưÌ£ nhiều kinh nghiệm; Chuyên viên nhân sự muốn phát triển nghề nghiệp chuyên sâu trong lãnh vực lương thưởng phúc lợi; - Nhân viên tiền lương nhiều kinh nghiệm; Chuyên viên C&B đang làm việc tại các doanh nghiệp lớn hoặc tập đoàn và muốn trở thành Trưởng bộ phận C&B; - Trưởng phòng/Giám đốc nhân sự muốn nâng cao năng lực lãnh đạo chuyên môn trong công tác C&B.  Nội Dung Khóa Học Chuyên viên C&B

  1. Thiết kế cơ cấu lương

  • Khái quát về cơ cấu lương

  • Cách tiếp cận xây dựng gói lương

  • Quản trị lương

  • Đánh giá công việc

  • Nghiên cứu lương thị trường

  • Cơ cấu trả lương

  • Chiến lược và các cách trả lương

  • Truyền thông cơ cấu lương

  • Đề tài áp dụng: lập cơ cấu và chính sách trả lương

  2. Thiết kế cơ cấu thưởng

  • Các loại hình thưởng

  • Thưởng hiệu quả công việc cá nhân

  • Thưởng hiệu quả công việc tập thể/nhóm

  • Đề tài áp dụng: lập chính sách khen thưởng

  3. Trả lương và phúc lợi

  • Phúc lợi nhân viên

  • Thiết kế phúc lợi

  • Các loại phúc lợi nhân viên

  • Quản trị phúc lợi

  • Quản trị trả lương

  • Đề tài áp dụng: lập chính sách phúc lợi

  4. Gia tăng giá trị mang lại cho nhân viên (EVP)

  • Giá trị mang lại cho nhân viên

  • Thương hiệu nhà tuyển dụng

  • Gắn kết nhân viên

  • Lưu giữ tài năng

  5. Trình bày đề tài áp dụng – Thiết kế cơ cấu lương thưởng phúc lợi

  • Đăng ký đề tài áp dụng theo danh sách đề tài áp dụng giảng viên đề nghị

  • Làm và nộp đề tài áp dụng theo thời hạn quy định

  • Trình bày đề tài áp dụng trước lớp và phản hồi (25 phút/học viên)

  • Tổng kết khóa học

  Nhà đào tạo

  Trung Tâm Đào Tạo Nhân Sự BCC

  Thành lập vào năm 2001, Công ty BCC hiện nay trở thành một trong những nhà cung cấp lớn tại Việt Nam về giải pháp đào tạo kỹ năng chuyên ngành Nhân sự và Quản lý, tư vấn xây dựng và phát triển hệ thống quản lý và phát triển nguồn nhân lực chuyên nghiệp. Cho đến nay Công ty BCC đã triển khai các khoá đào tạo theo yêu cầu của doanh nghiệp cho hơn 150 công ty và tổ chức các khoá đào tạo cho hơn 4.500 nhà quản lý và chuyên viên nhân sự.

  Cùng chuyên mục