Đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ thẩm định giá

    Căn cứ Công văn số 1844/BTC- QLG ngày 18/2/2008 của Bộ Tài chính về việc đồng ý Hội Thẩm định giá Việt Nam được đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ ngắn hạn chuyên ngành thẩm định giá và cấp chứng chỉ đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên ngành thẩm định giá;     Căn cứ Quyết định số 55/2008/QĐ-BTC ngày 15/7/2008 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành Quy chế thi, cấp, sử dụng và quản lý Thẻ Thẩm định viên về giá.     Để đáp ứng nhu cầu thi Thẻ thẩm định viên về giá sắp tới và cung cấp kiến thức nghề nghiệp thẩm định giá để làm việc cho các đối tượng  ,Hội Thẩm định giá Việt Nam mở lớp “Bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên ngành Thẩm định giá và hệ thống kiến thức để dự thi lấy Thẻ Thẩm định viên về giá” với các nội dung sau:      Mục tiêu:·       Đây là lớp thực hiện theo yêu cầu của Quyết định số 87/2008/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc ban hành Quy chế đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên ngành thẩm định giá, nhằm đảm bảo học viên đạt trình độ kiến thức cần thiết để có thể thi lấy Thẻ Thẩm định viên về giá do Bộ Tài chính cấp và có kiến thức nghề nghiệp về thẩm định giá để làm việc.

Lợi ích của chương trình:

Kết thúc chương trình, học viên:§        Tạo lập quan hệ đối tác trong lĩnh vực thẩm định giá.§        Nắm bắt những kiến thức cần thiết nhất về thẩm định giá để chuẩn bị cho học viên có thể dự kỳ thi lấy Thẻ Thẩm định viên về giá sắp tới.§        Chia sẻ kinh nghiệm về thẩm định giá từ các góc độ khác nhau: pháp luật, chính sách, ngân hàng và doanh nghiệp để học viên có kiến thức nghề nghiệp về thẩm định giá để làm việc.§        Nhận được Chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên ngành thẩm định giá (Một trong những điều kiện để học viên được dự kú thi lấy thẻ thẩm định viên về giá do Bộ Tài chính cấp).Đối tượng:§        Các học viên đã có Chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên ngành thẩm định giá có nhu cầu bổ túc kiến thức mới, kịp thời để tham dự kỳ thi lấy thẻ Thẩm định viên về giá.§        Các học viên cần Chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên ngành Thẩm định giá để đủ điều kiện tham dù thi lấy thẻ Thẩm định viên về giá.§        Các học viên cần bồi dưỡng và nâng cao kiến thức chuyên ngành thẩm định giá để áp dụng cho nghiệp vụ chuyên môn và nâng cao trình độ

Hội thẩm định giá Việt Nam

 • Địa chỉ: Lô C4,nhà 164 Khu đô Thị Đại Kim,Hoàng Mai
 • Điện thoại: (84 -4)36410004
 • Email: hoithamdinhgiavn@vnn.vn
 • Website: vva.org.vn

  Thông tin khóa học

  • Ngày khai giảng: Liên hệ trường
  • Điện thoại: (84 -4)36410004
  • Học phí: 3.000.000
  • Liên hệ: Văn phòng Hội Thẩm định giá Việt Nam: Nhà 164,lô C4,Đại Kim,Hoàng Mai,Hà Nội
  • Văn bằng/ Chứng chỉ: Chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên ngành Thẩm định giá
  • Tần suất khai giảng: theo khoá
  • Thời gian học:
  • Thời lượng: 3 tháng

  Nội dung khóa học

  CHƯƠNG TRÌNH HỌC:

  Gồm 6 chuyên đề theo quy định của Bộ Tài chính phục vụ thi lấy thẻ Thẩm định viên về giá:

  § Pháp luật áp dụng trong hoạt động định giá và thẩm định giá
  § Nguyên lý hình thành giá cả
  § Nguyên lý căn bản về thẩm định giá
  § Thẩm định giá Bất động sản
  § Thẩm định giá máy móc, thiết bị
  § Thẩm định giá trị doanh nghiệp

  Nội dung bồi dưỡng đảm bảo đúng chương trình và chất lượng đào tạo theo Quyết định 87/2008/QĐ/BTC ngày 22 tháng 10 năm 2008 của Bộ Tài chính.

  1. Thời gian học: Dự kiến khai giảng vào 18h00 ngày 1 tháng 11 năm 2011 và kết thúc ngày 1 tháng 12 năm 2011; (Lịch học có chương trình kèm theo)

  2. Địa điểm tổ chức lớp học: 37 Lý Thường Kiệt (Phòng họp tầng 3 của Công ty CP Thẩm định giá và dịch vụ tài chính Hà Nội)

  3. Giảng viên:

  Các chuyên gia và giảng viên đã tham gia giảng dậy nhiều khóa học của Hội Thẩm định giá Việt Nam, có kiến thức lý luận và nhiều kinh nghiệm trong các lĩnh vực quản lý giá và thẩm định giá ở Văn phòng Chính phủ, Bộ Tài chính, Cục Quản lý giá, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, Trường đại học Luật, Trường Cao đẳng Tài chính và Quản trị kinh doanh, Hội Thẩm định giá Việt Nam.

  4. Kinh phí:


  Kinh phí học, tài liệu và cấp Chứng chỉ: 3.000.000đ/học viên (bao gồm: 2 tập giáo trình và tài liệu, nước uống, ăn nhẹ giữa giờ, không bao gồm chi phí ăn, ở, đi lại của học viên).

  Nhà đào tạo

  Hội thẩm định giá Việt Nam

          Hội Thẩm định giá Việt Nam là một tổ chức phi chính phủ, được thành lập theo Quyết định số 138/2005/QĐ-BNV ngày 26/12/2005 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ sau khi thống nhất với Bộ trưởng Bộ Tài chính. Được Bộ Tài chính và Bộ Nội vụ cho phép Đại hội thành lập Hội Thẩm định giá Việt Nam đã được tổ chức vào ngày 24 tháng 5 năm 2006. Hội Thẩm định giá Việt Nam hoạt động dựa trên nguyên tắc tự nguyện, bình đẳng, tự trang trải về tài chính, chịu trách nhiệm trước pháp luật. Điều lệ hoạt động của Hội Thẩm định giá Việt Nam đã được Bộ trưởng Bộ Nội vụ phê duyệt tại Quyết định số1116/QĐBNV ngày 14 tháng 4 năm 2006.

          Hội Thẩm định giá Việt Nam ra đời nhằm bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp của Hội viên; giúp đỡ các Hội viên nâng cao hiệu quả hoạt động thẩm định giá, tổ chức các hoạt động chung tạo điều kiện hiểu biết lẫn nhau, xây dựng mối quan hệ hợp tác, đồng thuận và cạnh tranh lành mạnh giữa các Hội viên; tham gia tư vấn, hoà giải đối với những tranh chấp phát sinh trong quá trình hoạt động của các Hội viên. Bên cạnh đó Hội cũng thay mặt các Hội viên tham gia ý kiến với các cơ quan Nhà nước trong việc xây dựng các văn bản pháp luật và cơ chế chính sách có liên quan đến hoạt động thẩm định giá và đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ, hợp tác quốc tế trong lĩnh vực thẩm định giá.

  Cùng chuyên mục