Đào tạo đầu tư Vàng, Ngoại tệ và Hàng hóa

Trung tâm TA Foundation

 • Địa chỉ:
 • Điện thoại: 0907 818 827
 • Email: quyenluong@tafoundation.vn
 • Website: http://taf.edu.vn

  Thông tin khóa học

  • Ngày khai giảng: Liên hệ trường
  • Điện thoại: 0907 818 827
  • Học phí: 4.000.000 đ/ Khoá 12 buổi
  • Liên hệ: Mr. Quyền - 0907 818 827
  • Văn bằng/ Chứng chỉ:
  • Tần suất khai giảng:
  • Thời gian học:
  • Thời lượng:

  Nội dung khóa học

  Nội dung khoá học:


  Các phương pháp đặt lệnh

  - Entry,

  - Exit,

  - Take profit,

  - Stop loss

  - Lệnh Instant Execution vs. Pending Order


  Phân tích sóng trên thị trường Vàng & Forex

  - Đếm sóng trên thị trường Vàng, Ngoại tệ và Hàng hoá

  - Chiến lược giao dịch dựa trên Sóng

  - Phương pháp đầu tư sử dụng Sóng kết hợp Fibonacci, Biểu đồ nến và Đường chỉ báo giá


  Các phương pháp Quản lý tiền và Rủi ro trong đầu tư

  - Định nghĩa rủi ro

  - Xác định rủi ro

  - Các phương pháp quản lý rủi ro

  - Quản lý tiền là gì

  - Tại sao phải quản lý tiền

  - Các phương pháp quản lý tiền


  Thiết kế đường chỉ báo, Hệ thống giao dịch tự động cơ bản trên MetaTrader

  - Giới thiệu về Coding trên MT4

  - Hiệu chỉnh Đường chỉ báo (Indicators) và Hệ thống giao dịch tự động (Expert Advisors)

  - Kiểm tra và nâng cao độ hiệu quả của Đường chỉ báo và Hệ thống giao dịch tự động


  Khắc chế tâm lý trong đầu tư: Gặp gỡ các nhà đầu tư thành công


  Liên hệ:

  - Mr. Quyền - 0907 818 827

  Nhà đào tạo

  Trung tâm TA Foundation

   

  Nghiên cứu ứng dụng các hệ thống giao dịch tự động trên thị trường vàng & ngoại tệ và cung cấp cho các cá nhân & tổ chức có nhu cầu. Mặc dù TTCK Việt Nam hiện tại vẫn chưa sử dụng được các hệ thống giao dịch tự động do các phần mềm mạnh trong việc phát triển các hệ thống này như Amibroker và Metastock vẫn chưa kết nối được trực tiếp với Sở chứng khoán, ngoài ra các hạn chế về t+4, thanh khoản và không được bán khống,… cũng gây ra những cản trở lớn trong việc áp dụng các hệ thống này.

  Cùng chuyên mục