Đào tạo Thạc sỹ quản trị kinh doanh

Ngôn ngữ đào tạo: Tiếng Anh

Thời gian đào tạo: 12 tháng

Bằng cấp: Bằng Thạc sỹ Quản trị kinh doanh do trường Đại học Khoa học ứng dụng IMC Krems (CH Áo) cấp. Bằng

có giá trị châu Âu và quốc tế.

Đội ngũ giảng viên: giảng viên Đại học Khoa học ứng dụng IMC Krems, Đại học Thương Mại và các trường Đại học

danh tiếng tại Hà Nội

Thời gian học: buổi tối các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 và ban ngày thứ 7, chủ nhật.

Học phí (năm học 2011-2012): 6,500 EUR/ học viên/ khoá học

Giảm 500EUR cho học viên nộp học phí toàn khoá một lần vào đầu khoá học

Chương trình được cấp phép bởi Bộ GD&ĐT Việt Nam


Chương trình MBA được thiết kế để đáp ứng nhu cầu của những người ở vị trí quản lý hàng đầu. Sinh viên sẽ được đào tạo quản lý tổng hợp trong đó nhấn mạnh vào quản trị chiến lược và quản lý doanh nghiệp. Trong chương trình sinh viên cũng được tham gia vào các dự án ngoài thực tế và giải quyết các tình huống thực tế.

Khoa Đào tạo Quốc tế -Trường Đại học Thương mại Hà Nội

 • Địa chỉ: Văn phòng Khoa Đào tạo quốc tế, phòng 104, nhà D, trường Đại học Thương Mại, đường Hồ Tùng Mậu
 • Điện thoại: 04.37687739
 • Email: dhtm@edu.vcu.vn
 • Website: www.dtqt.vcu.edu.vn

  Thông tin khóa học

  • Ngày khai giảng: Liên hệ trường
  • Điện thoại: 04.37687739
  • Học phí: 6,500 EUR/ học viên/ khoá học
  • Liên hệ: Văn phòng Khoa Đào tạo quốc tế, phòng 104, nhà D, trường Đại học Thương Mại, đường Hồ Tùng Mậu
  • Văn bằng/ Chứng chỉ: Bằng Thạc sỹ Quản trị kinh doanh do trường Đại học Khoa học ứng dụng IMC Krems (CH Áo) cấp
  • Tần suất khai giảng: theo khoá
  • Thời gian học: buổi tối các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 và ban ngày thứ 7, chủ nhật
  • Thời lượng: 12 tháng

  Nội dung khóa học

  CHƯƠNG TRÌNH HỌC
  TT Tên môn học
  1 Kế toán tài chính
  2 Kế toán quản trị
  3 Marketing quốc tế
  4 Quản trị chiến kược
  5 Đánh giá và phân tích đầu tư
  6 Chuyên đề phương pháp nghiên cứu
  7 Mua bán và sát nhập
  8 Kiểm soát chiến lược
  9 Quản trị đa dự án
  10 Đào tạo lãnh đạo
  11 Tài chính doanh nghiệp
  12 Quản trị trong thời kỳ khủng hoảng

  Nhà đào tạo

  Khoa Đào tạo Quốc tế -Trường Đại học Thương mại Hà Nội

      Khoa Đào tạo quốc tế có chức năng tư vấn, tham mưu giúp Hiệu trưởng lập kế hoạch, tổ chức thực hiện hợp tác quốc tế trong lĩnh vực đào tạo, nghiên cứu và chuyển giao công nghệ đào tạo.

  Cùng chuyên mục