Đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp

Trung Tâm Tư Vấn Đầu Tư Viet Expert

 • Địa chỉ: Tòa nhà SSP, 123 Trương Định, Phường 7, Quận 3
 • Điện thoại: (08) 39 349 226
 • Email: admin@vietwayedu.com
 • Website: http://www.vietwayedu.com

  Thông tin khóa học

  • Ngày khai giảng: Liên hệ trường
  • Điện thoại: (08) 39 349 226
  • Học phí: Liên hệ trường
  • Liên hệ: 39 349 226
  • Văn bằng/ Chứng chỉ:
  • Tần suất khai giảng:
  • Thời gian học:
  • Thời lượng:

  Nội dung khóa học

  Đối tượng
  Dành cho nhà đầu tư mới bắt đầu tham gia thị trường chứng khóan

  Mục đích

  Trang bị cho nhà đầu tư mới tham gia thị trường chứng khóan đầy đủ kiến thức nền tảng cơ bản cũng như kinh nghiệm thực tế khi tham gia thị trường . Sau khóa học Học viên tự tin tham gia thị trường,sẽ tránh được nhiều cạm bẫy và rủi ro mà nhà đấu tư mới tham gia thị trường hay mắc phải, tự phân tích nhận định sức khỏe doanh nghiệp, khả năng sinh lời cổ phiếu mình định mua ...Lập danh mục , chiến lược đầu tư hiệu quả khả năng sinh lời cao.


  NỘI DUNG

  PHẦN 1: KHUNG PHÂN TÍCH CHỨNG KHOÁN – CÁC THÔNG SỐ CƠ BẢN CỦA THỊ TRƯỜNG

  Mục tiêu học phần: Sau học phần một, học viên được trang bị góc nhìn toàn cảnh thị trường chứng khoán hiện nay, đạt được sự hiểu biết thấu đáo về thị trường, “nắm rõ mọi ngóc ngách của thị trường” qua đó tự tin tham gia đầu tư, tránh được những “cạm bẫy” mà những nhà đầu tư “tay mơ” thường hay mắc phải.

  BUỔI 1

  Tổng quan về thị trường chứng khoán:

  Thị trường chứng khóan, bản chất của thị trường chứng khoán.

  Chức năng, cơ cấu của thị trường chứng khoán.

  Các thành phần tham gia thị trường chứng khoán.

  Cổ phần, cổ phiếu là gì ? Tổ chức nào phát hành ?

  Nguyên tắc hoạt động của thị trường chứng khoán.

  Thị trường O.T.C - Hướng dẫn giao dịch trên sàn Hà Nội, sàn TPHCM.

  Lợi ích và bất lợi của việc niêm yết trên TTCK đối với cổ đông và công ty.

  Giao Dịch Thị trường Chứng Khoán Việt Nam hiện tại khác gì so với thị trường chứng khoán thế giới .

  BUỔI 2

  Thủ tục tham gia TTCK: Quy trình giao dịch chứng khoán.

  Các thủ tục gia nhập thị trường.

  Quy định về giao dịch chứng khóan.

  Vi phạm và xử lý vi phạm trong giao dịch chứng khoán.

  Bước giá và cách tính giá cổ phiếu cho ngày giao dịch tiếp theo.

  Cầm cố chứng khoán.

  BUỔI 3


  Đọc hiểu bảng điện tử - Công cụ bắt buộc đối với nhà đầu tư:

  -Đọc hiểu bảng điện tử.
  -Nhận diện các xung lực mua bán của thị trường.
  -Chỉ số VN Index và cách tính.
  -Đặt lệnh mua bán để khớp lệnh 1 cách hiệu quả nhất.
  -Quy trình khớp lệnh (theo quy trình khớp lệnh liên tục).


  PHẦN 2: PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH – KIỂM TRA SỨC KHỎE DOANH NGHIỆP


  Mục tiêu học phần: hiểu rõ các số liệu trong bảng báo cáo tài chính, thông qua đó “vạch rõ chân tướng công ty”, đánh giá được tiềm năng phát triển cũng như khả năng an toàn vốn => ra quyết định chính xác trước khi đầu tư.


  BUỔI 4, 5, 6

  1. Tỷ lệ tăng trưởng:


  Tỷ lệ tăng trưởng doanh thu.

  Tỷ lệ tăng trưởng lợi nhuận gộp.

  Tỷ lệ tăng trưởng lợi nhuận thuần

  2. Các chỉ số hiệu quả kinh doanh:
  Lợi nhuận thuần/ doanh thu (tỷ suất sinh lời)

  Lợi nhuận thuần/ tổng tài sản (ROA)

  Lợi nhuận thuần/ vốn chủ sở hữu (ROE)

  Lợi nhuận gộp/ doanh thu (tỷ suất lợi nhuận gộp)

  Chính sách chia cổ tức

  3. Hệ số cổ phần:

  Thu nhập mỗi cổ phần (EPS)

  Gía trị ghi sổ trên mỗi cổ phần

  Thị giá mỗi cổ phần (P/E)

  Cổ tức mỗi cổ phần

  4. Các chỉ tiêu thanh khoản:

  Khả năng thanh toán hiện thời (tài sản ngắn hạn/ nợ ngắn hạn).

  Khả năng thanh toán nhanh (tài sản ngắn hạn – hàng tồn kho)/ nợ ngắn hạn.

  5. Các chỉ tiêu cân nợ:


  Tỷ số nợ (Tổng nợ/ tổng tài sản).
  Tỷ số nợ/ vốn chủ sở hữu (tổng nợ/ vốn CSH).

  6. Các chỉ tiêu hoạt động.


  Vòng quay tài sản (doanh thu/ tài sản bình quân).

  Vòng quay tồn kho (giá vốn hàng bán/ hàng tồn kho bình quân).

  Kỳ thu tiền bình quân (360/ số vòng quay khoản phải trả).

  Kỳ thu tiền bình quân (360/ số vòng quay khoản phải thu).

  PHẦN 3: LẬP KẾ HOẠCH KINH DOANH–CON ĐƯỜNG ĐỂ TRỞ THÀNH NHÀ ĐẦU TƯ THÀNH ĐẠT

  Mục tiêu học phần : Trang bị cho học viên tâm lý vững vàng để gia nhập thị trường, các bước tiến hành phân tích thị trường để trở thành nhà đầu tư chuyên nghiệp, định giá các cổ phiếu trên thị trường niêm yết theo phương pháp hiệu quả của thị trường, chia sẻ kinh nghiệm của Vietway Edu trong quản lý danh mục đầu tư, kết nhóm để thành công.

  BUỔI 7

  1 Phân tích vĩ mô:

  Tổng quan bối cảnh thị trường vĩ mô.

  Phân tích Thị trường Chứng Khoán Việt Nam hiện nay đang bị chi phối mạnh bởi yếu tố nào ( Lạm phát ảnh hưởng đến thị trường chứng khoán như thế nào ? chỉ thị 03 , qui định thuế thu nhập cho đầu tư chứng khoán…)


  2 Phân tích bối cảnh thị trường :


  Phân tích ngành
  Phân tích công ty niêm yết trên sàn.

  BUỔI 8


  Thực hành định giá cổ phiếu trên thị trường bằng chỉ số P/E, EPS , ROE

  BUỔI 9


  Lập kế hoạch kinh doanh
  Đánh giá năng lực tài chính cá nhân.

  Chuẩn bị tâm lý khi đầu tư.

  Thiết lập mục tiêu đầu tư cho bản thân.

  Xây dựng và quản lý danh mục đầu tư.


  -Xây dựng nguyên tắc đầu tư.
  -Xác định tỷ lệ lời - lỗ trên vốn đầu tư.
  -Lên kế hoạch phân bổ tài sản đầu tư để giảm thiểu rủi ro.
  -Phân tích cổ phiếu.
  -Quyết định mua bán.
  -Theo dõi sát sao các cổ phiếu nắm giữ, tiến hành cơ cấu lại danh mục đầu tư khi thấy cổ phiếu tăng trưởng chậm lại hoặc bán cổ phiếu khi đạt mức lợi nhuận kỳ vọng.

  BUỔI 10

  TỔNG KẾT

  - Hệ thống kiến thức đã học
  - Tóm tắt những sai lầm nhà đầu tư thường hay mắc phải.
  - Chia sẽ kinh nghiệm đầu tư.
  - Các trường phái trong thị trường chứng khoán : Phân tích cơ bán, phân tích kỹ thuật khác nhau như thế nào? Chọn trường phái nào kết hợp với thông tin để đầu tư hiệu quả nhất.
  Nhà đào tạo

  Trung Tâm Tư Vấn Đầu Tư Viet Expert

   

  Trung tâm tư vấn đầu tư Viet Expert được định hình và phát triển từ Trung tâm đào tạo Vietway Edu (thuộc công ty cổ phần Ưu Tú) được thành lập từ cuối năm 2005, đến nay Vieway Edu đã có hơn 30 chuyên gia và hơn 4000 học viên là các chuyên viên phân tích, môi giới của công ty chứng khoán, quỹ đầu tư và nhà đầu tư chuyên nghiệp.

  Cùng chuyên mục