Điểm chuẩn hệ Cao Đẳng và thông tin tuyển sinh của Trường Cao Đẳng Ngoại Ngữ – Công Nghệ Việt Nhật

Trường Cao Đẳng Ngoại Ngữ - Công Nghệ Việt Nhật (CNC)

 • Địa chỉ: E6 Khu Công Nghiệp Quế Võ, Bắc Ninh
 • Điện thoại: (02) 413.634027
 • Email: BanTS.CNC@moet.edu.vn
 • Website: http://www.cnc.edu.vn

  Thông tin khóa học

  • Ngày khai giảng: Liên hệ trường
  • Điện thoại: (02) 413.634027
  • Học phí: Liên hệ trường
  • Liên hệ: 0241.3.634.267; 3634027
  • Văn bằng/ Chứng chỉ:
  • Tần suất khai giảng: theo năm
  • Thời gian học:
  • Thời lượng:

  Nội dung khóa học

  STT

  Tên Ngành Đào Tạo

  Mã ngành quy ước để làm máy tính trong TS

  Khối thi quy ước

  Điểm chuẩn NV1
  các năm

  1.


  2.


  3.


  4.


  5.


  6.


  7.


  8.


  9.

  - Quản trị kinh doanh


  - Kế toán


  - Tiếng Anh (Hệ phiên dịch)


  - Tiếng Nhật (Hệ phiên dịch)


  - Việt Nam học (Hướng dẫn du lịch)

  - Công nghệ thông tin


  - Tiếng Trung Quốc (Hệ phiên dịch)

  - Tiếng Hàn Quốc (Hệ phiên dịch)

  - Tài chính ngân hàng

  01


  02


  03


  04


  05


  06


  07


  08


  09

  A,D1,2,3,4


  A,D1,2,3,4


  A,D1,2,3,4


  A,D1,2,3,4


  A,D1,2,3,4


  A,D1,2,3,4


  A,D1,2,3,4


  A,D1,2,3,4


  A,D1,2,3,4

  -Năm 2011:
  -Năm 2012:10,10.5

  -Năm 2011:
  -Năm 2012:10,10.5

  -Năm 2011:
  -Năm 2012:10,10.5

  -Năm 2011:
  -Năm 2012:10,10.5

  -Năm 2011:
  -Năm 2012:10,10.5

  -Năm 2011:
  -Năm 2012:10,10.5

  -Năm 2011:
  -Năm 2012:10,10.5

  -Năm 2011:
  -Năm 2012:10,10.5

  -Năm 2011:
  -Năm 2012:10,10.5

  Nhà đào tạo

  Trường Cao Đẳng Ngoại Ngữ - Công Nghệ Việt Nhật (CNC)

  + Trường tuyển sinh trong cả nước
  + Trường không tổ chức thi mà xét tuyển thí sinh đã dự thi ĐH, CĐ các khối A, B, C, D. Theo đề thi chung của Bộ, trên cơ sở đăng kí xét tuyển của thí sinh.
  + Điểm xét tuyển theo khối thi
  + Số chỗ trong KTX: 600 sinh viên

  Cùng chuyên mục