Điểm chuẩn hệ Cao Đẳng và thông tin tuyển sinh của Trường Cao Đẳng Thương Mại Và Du Lịch Thái Nguyên

Trường Cao Đẳng Thương Mại Và Du Lịch Thái Nguyên (CTM)

 • Địa chỉ: số 478 - đường Thống Nhất - phường Tân Thịnh - thành phố Thái Nguyên
 • Điện thoại: 0280.855201
 • Email:
 • Website: http://www.cdtmdl.edu.vn

  Thông tin khóa học

  • Ngày khai giảng: Liên hệ trường
  • Điện thoại: 0280.855201
  • Học phí: Liên hệ trường
  • Liên hệ: 0280.855201
  • Văn bằng/ Chứng chỉ:
  • Tần suất khai giảng:
  • Thời gian học:
  • Thời lượng:

  Nội dung khóa học

  STT Tên Ngành Đào Tạo Mã ngành quy ước để làm máy tính trong TS Khối thi quy ước Điểm chuẩn NV1
  các năm
  1 Quản trị kinh doanh, gồm các chuyên ngành: 01

  A,
  D1, 2, 3, 4

  - Quản trị doanh nghiệp -Năm 2010:10
  -Năm 2011:11
  -Năm 2012:A 10 D 10.5
  - Quản trị kinh doanh xăng dầu -Năm 2010:
  -Năm 2011:
  -Năm 2012:A 10 D 10.5
  - Quản trị kinh doanh khách sạn -Năm 2010:
  -Năm 2011:13
  -Năm 2012:A 10 D 10.5
  - Quản trị kinh doanh nhà hàng -Năm 2010:
  -Năm 2011:
  -Năm 2012:A 10 D 10.5
  - Quản trị chế biến sản phẩm ăn uống -Năm 2010:
  -Năm 2011:
  -Năm 2012:A 10 D 10.5
  - Quản trị du lịch lữ hành -Năm 2010:
  -Năm 2011:16
  -Năm 2012:A 10 D 10.5
  - Quản trị kinh doanh bảo hiểm -Năm 2010:
  -Năm 2011:
  -Năm 2012:A 10 D 10.5
  2 Kế toán, gồm các chuyên ngành:
  02

  A,
  D1, 2, 3, 4

  - Kế toán doanh nghiệp -Năm 2010:
  -Năm 2011:
  -Năm 2012:A 10 D 10.5
  - Kế toán tổng hợp -Năm 2010:
  -Năm 2011:
  -Năm 2012:A 10 D 10.5
  3 Việt Nam học, gồm các chuyên ngành: 03

  C,
  D1, 2, 3, 4

  - Hướng dẫn du lịch -Năm 2010:
  -Năm 2011:
  -Năm 2012:C 11.5 D 10.5
  - Tiếng anh du lịch -Năm 2010:
  -Năm 2011:
  -Năm 2012:C 11.5 D 10.5

  Nhà đào tạo

  Trường Cao Đẳng Thương Mại Và Du Lịch Thái Nguyên (CTM)

  + Tuyển sinh trong cả nước.
  + Ngày thi và Khối thi theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
  + Nhà trường có: 1.000 chỗ ở cho HSSV.

  Cùng chuyên mục