Điểm chuẩn hệ Đại Học và thông tin tuyển sinh của Đại học Bách Khoa Hà Nội

Đại học Bách Khoa Hà Nội

 • Địa chỉ: 1 Đại Cồ Việt, Hai Bà Trưng
 • Điện thoại: 04. 3869 4242 - 3869 2222- 3869 6099
 • Email:
 • Website: www.hut.edu.vn

  Thông tin khóa học

  • Ngày khai giảng: Liên hệ trường
  • Điện thoại: 04. 3869 4242 - 3869 2222- 3869 6099
  • Học phí: Liên hệ trường
  • Liên hệ: 04. 3869 4242 - 3869 2222- 3869 6099
  • Văn bằng/ Chứng chỉ:
  • Tần suất khai giảng:
  • Thời gian học:
  • Thời lượng:

  Nội dung khóa học

  - Ký hiệu Trường: BKA
  - Tên trường: Đại học Bách Khoa Hà Nội
  - Chỉ tiêu các năm: 5.000
  - Các ngành đào tạo được liệt kê dưới dạng bảng như sau:

  STT  Tên Ngành Đào Tạo

  Mã ngành quy ước để làm máy tính trong TS

  Khối thi quy ước

  Điểm chuẩn NV1
  các năm

  1

  Nhóm ngành Cơ khí - Cơ điện tử - Nhiệt lạnh,
  gồm các ngành:

  - Cơ kĩ thuật
  - Kĩ thuật cơ khí (Cơ khí chính xác và quang học,
  Gia công áp lực, Công nghệ hàn, CN chế tạo các
  SP chất dẻo)
  - Công nghệ chế tạo máy
  - Công nghệ kĩ thuật ô tô (Động cơ đốt trong, Ô tô).
  - Kĩ thuật cơ điện tử.
  - Kĩ thuật hàng không
  - Kĩ thuật tàu thuỷ
  - Kĩ thuật nhiệt.

  01

  A

  - 2011: 19

  -2012: 19.5

  2

  Nhóm ngành Điện - Điện tử - Công nghệ thông
  tin - Toán tin, gồm các ngành:

  - Kĩ thuật điện, điện tử (Hệ thống điện, Thiết bị
  điện - Điện tử)
  - Kĩ thuật điều khiển và tự động hóa (Điều khiển
  tự động, Tự động hóa công nghiệp, Kĩ thuật đo
  và Tin học công nghiệp)
  - Kĩ thuật điện tử, truyền thông (Điện tử viễn thông,
  Điện tử máy tính, Điện tử hàng không, Điện tử y
  sinh, Thông tin -Truyền thông).
  - Kĩ thuật y sinh (chương trình tiên tiến)
  - Kĩ thuật máy tính
  - Khoa học máy tính
  - Truyền thông và mạng máy tính
  - Kĩ thuật phần mềm
  - Hệ thống thông tin
  - Công nghệ thông tin
  - Toán ứng dụng (CT Toán - Tin ứng dụng)

  02 A - 2011: 21.5
  - 2012: 21.5
  3

  Nhóm ngành Hóa - Sinh - Thực phẩm -Môi
  trường, bao gồm các ngành:

  - Kĩ thuật hóa học (Hóa dầu, Hóa dược, Hóa giấy,
  Điện hóa, Polyme-composit, Silicát, Công nghệ
  Hóa lí, Công nghệ vô cơ, Quá trình và thiết bị, Máy
  hóa).
  - Hóa học (Hóa vô cơ, Hóa hữu cơ, Hóa phân tích,
  Hóa lí)
  - Xuất bản (chương trình Kĩ thuật in và truyền thông)
  - Công nghệ sinh học
  - Công nghệ thực phẩm
  - Kĩ thuật môi trường

  03 A - 2011: 17.5
  - 2012: 18.5
  4

  Nhóm ngành Dệt may-Vật liệu-Sư phạm kĩ thuật,
  bao gồm các ngành:

  - Kĩ thuật dệt

  • Công nghệ may (chuyên ngành Công nghệ may và thiết kế thời trang)
  • Kĩ thuật vật liệu (Kim loại, điện tử, ceramic, polyme).
  • Khoa học Vật liệu (CT Tiên tiến)

  - Sư phạm kĩ thuật công nghiệp (Cơ khí, Điện, Điện
  tử, Tin học)

  04 A - 2011:17
  - 2012: 18
  5

  Nhóm ngành Vật lí kĩ thuật và Kĩ thuật hạt nhân,
  gồm các ngành:

  - Vật lí kĩ thuật (Vật lí điện tử - nano, vật lí tin học,
  quang học và quang điện tử, vật lí công nghiệp, vi
  hệ thống và vi điện tử).
  - Kĩ thuật hạt nhân (Điện hạt nhân, Kĩ thuật hạt nhân ứng dụng)

  05 A - 2011: 17
  - 2012: 18.5
  6

  Nhóm ngành Kinh tế Quản lí, bao gồm:
  - Quản trị kinh doanh (quản trị doanh nghiệp, tài
  chính, kế toán)
  - Kinh tế công nghiệp (chương trình kinh tế năng lượng)
  - Quản lí công nghiệp

  06 A,D1 - 2011: 19
  - 2012: 20
  7 Ngành Ngôn ngữ Anh (chuyên ngành Tiếng Anh
  KHKT và CN)
  07 D1 - 2011: 23
  - 2012: 26

  Nhà đào tạo

  Đại học Bách Khoa Hà Nội

  ĐHBK Hà Nội xét điểm chuẩn trúng tuyển theo khối thi và nhóm ngành (khối A: 01 - 06, khối D1: nhóm 06 - 07). Nhóm ngành Kinh tế - Quản lí có điểm chuẩn riêng cho khối A và D, Nhóm 7 thi khối D1 điểm tiếng Anh nhân hệ số 2.

  Cùng chuyên mục