Điểm chuẩn hệ Đại học và thông tin tuyển sinh của Học Viện Kỹ Thuật Mật Mã

Học Viện Kỹ Thuật Mật Mã (KMA)

 • Địa chỉ: Số 141, đường Chiến Thắng, Tân Triều, Thanh Trì
 • Điện thoại: 04.38544244 - 04.38543024 - 04.385520251
 • Email: kma@hn.vnn.vn
 • Website: http://actvn.edu.vn/

  Thông tin khóa học

  • Ngày khai giảng: Liên hệ trường
  • Điện thoại: 04.38544244 - 04.38543024 - 04.385520251
  • Học phí: Liên hệ trường
  • Liên hệ: (04) 35520575
  • Văn bằng/ Chứng chỉ:
  • Tần suất khai giảng: theo năm
  • Thời gian học:
  • Thời lượng:

  Nội dung khóa học

  Ký hiệu Trường: KMA

  Tên trường: Học Viện Kỹ Thuật Mật Mã

  Chi tiêu các năm: 300

  Các ngành đào tạo:

  STT

  Tên Ngành Đào Tạo

  Mã ngành quy ước để làm máy tính trong TS

  Khối thi quy ước

  Điểm chuẩn NV1
  các năm

  1.
  - Công nghệ thông tin (Chuyên ngành An toàn thông tin)

  106

  A

  -Năm 2011:14,5
  -Năm 2012:15


  Nhà đào tạo

  Cùng chuyên mục