Điểm chuẩn hệ Đại học và thông tin tuyển sinh của Học Viện Tài Chính

HỌC VIỆN TÀI CHÍNH

 • Địa chỉ: Số 8 Phan Huy Chú Hoàn Kiếm
 • Điện thoại: 0904459596
 • Email: hocvientaichinh.edu@gmail.com
 • Website: http://www.hvtc.edu.vn

  Thông tin khóa học

  • Ngày khai giảng: Liên hệ trường
  • Điện thoại: 0904459596
  • Học phí: Liên hệ trường
  • Liên hệ: (04)38.362.161
  • Văn bằng/ Chứng chỉ:
  • Tần suất khai giảng: theo năm
  • Thời gian học:
  • Thời lượng:

  Nội dung khóa học

  Ký hiệu Trường: HTC

  Tên trường: Học Viện Tài Chính

  Chi tiêu các năm: 3400

  Các ngành đào tạo:

  STT

  Tên Ngành Đào Tạo

  Mã ngành quy ước để làm máy tính trong TS

  Khối thi quy ước

  Điểm chuẩn NV1
  các năm

  1.
  2.  3.  4.  5.


  - Tài chính – Ngân hàng (gồm 10 chuyên ngành: Tài chính công; Thuế, Bảo hiểm; Hải quan, Tài chính quốc tế; Tài chính doanh nghiệp; Ngân hàng; Định giá tài sản; Kinh doanh chứng khoán; Phân tích chính sách tài chính)

  - Kế toán (gồm 2 chuyên ngành: Kế toán doanh nghiệp; Kiểm toán)

  - Quản trị kinh doanh (gồm 2 chuyên ngành: Quản trị doanh nghiệp; Marketing)

  - Hệ thống thông tin quản lí (chuyên ngành: Tin học Tài chính - Kế toán)

  - Ngôn ngữ Anh (chuyên ngành: Tiếng anh Tài chính - Kế toán)

  401
  402  403  404  405

  A
  A  A  A  D1

  -Năm 2011:21
  -Năm 2012: 19

  -Năm 2011:20
  -Năm 2012:21


  -Năm 2011:20
  -Năm 2012:20


  -Năm 2011:20
  -Năm 2012:19


  -Năm 2011:24.5(Môn Anh văn nhân hệ số 2)
  -Năm 2012:27.5(Môn Anh văn nhân hệ số 2)


  Nhà đào tạo

  HỌC VIỆN TÀI CHÍNH

  Ngày thi và khối thi theo quy định của Bộ GD&ĐT.
  - Điểm trúng tuyển theo ngành và kết hợp với điểm sàn vào học viện. Đối với thí sinh thi khối A, nếu đủ điểm sàn vào học viện như­ng không đủ điểm tuyển vào ngành đã đăng kí, thì đ­ược đăng kí vào ngành còn chỉ tiêu (Học viện sẽ h­ướng dẫn đăng kí xét tuyển vào ngành khác cùng giấy báo kết quả thi cho những thí sinh thuộc diện này).

  Cùng chuyên mục