Điểm chuẩn hệ Đại Học và thông tin tuyển sinh của Trường Đại Học Giao Thông Vận Tải-Cơ Sở Phía Bắc

Trường Đại Học Giao Thông Vận Tải-Cơ Sở Phía Bắc

 • Địa chỉ: Láng Thượng - Đống Đa
 • Điện thoại: (04)37669538
 • Email: dhgt@uct.edu.vn
 • Website: http://www.uct.edu.vn

  Thông tin khóa học

  • Ngày khai giảng: Liên hệ trường
  • Điện thoại: (04)37669538
  • Học phí: Liên hệ trường
  • Liên hệ: (04)37669538
  • Văn bằng/ Chứng chỉ:
  • Tần suất khai giảng:
  • Thời gian học:
  • Thời lượng:

  Nội dung khóa học

  - Ký hiệu Trường:GHA
  - Tên trường: Trường Đại Học Giao Thông Vận Tải-Cơ Sở Phía Bắc
  - Chỉ tiêu các năm: 3.350
  - Các ngành đào tạo được liệt kê dưới dạng bảng như sau:

  STT

  Tên Ngành Đào Tạo

  Mã ngành quy ước để làm máy tính trong TS

  Khối thi quy ước

  Điểm chuẩn NV1
  các năm

  1

  - Kĩ thuật xây dựng công trình giao thông

  101
  A

  - 2011: 16.5
  - 2012: 16.5

  2 - Kĩ thuật điện tử, truyền thông 102 A

  - 2011: 16.5
  - 2012: 16.5

  3 - Kĩ thuật điều khiển và tự động hoá 103 A

  - 2011: 16.5
  - 2012: 16.5

  4 - Kĩ thuật cơ khí 104 A

  - 2011: 16.5
  - 2012: 16.5

  5 - Khai thác vận tải 105 A

  - 2011: 16.5
  - 2012: 16.5

  6 - Kĩ thuật điện, điện tử 106 A

  - 2011: 16.5
  - 2012: 16.5

  7 - Công nghệ thông tin 107 A

  - 2011: 16.5
  - 2012: 16.5

  8 - Kĩ thuật môi trường 108 A

  - 2011: 16.5
  - 2012: 16.5

  9 - Công nghệ kĩ thuật giao thông 109 A

  - 2011: 16.5
  - 2012: 16.5

  10 - Kĩ thuật xây dựng 110 A

  - 2011: 16.5
  - 2012: 16.5

  11 - Kinh tế vận tải 400 A

  - 2011: 16.5
  - 2012: 16.5

  12 - Kinh tế xây dựng 401 A

  - 2011: 16.5
  - 2012: 16.5

  13 - Kinh tế 402 A

  - 2011: 16.5
  - 2012: 16.5

  14 - Quản trị Kinh doanh 403 A

  - 2011: 16.5
  - 2012: 16.5

  15 - Kế toán 404 A

  - 2011: 16.5
  - 2012: 16.5

  Nhà đào tạo

  Trường Đại Học Giao Thông Vận Tải-Cơ Sở Phía Bắc

  Trường Đại học Giao thông vận tải (GTVT) có tiền thân là Trường cao đẳng công chính, được khai giảng lại dưới chính quyền cách mạng vào ngày 15 tháng 11 năm 1945 theo sắc lệnh của Chủ tịch Hồ Chí Minh, nghị định của Bộ giáo dục và Bộ giao thông công chính.
  Trong giai đoạn 1945 đến 1960, Nhà trường đã đào tạo được nhiều cán bộ khoa học kỹ thuật có trình độ cao đẳng và trung cấp thuộc các lĩnh vực giao thông, thuỷ lợi, bưu điện, kiến trúc phục vụ công cuộc kháng chiến cứu quốc và phát triển đất nước.

  Cùng chuyên mục