Điểm chuẩn hệ Đại học và thông tin tuyển sinh của Trường Đại học Kinh tế Huế

Đại học Kinh tế Huế (DHK)

 • Địa chỉ: 100 Phùng Hưng,Huế
 • Điện thoại: 054.3529139
 • Email:
 • Website: www.husc.edu.vn

  Thông tin khóa học

  • Ngày khai giảng: Liên hệ trường
  • Điện thoại: 054.3529139
  • Học phí: Liên hệ trường
  • Liên hệ: 054.3529139
  • Văn bằng/ Chứng chỉ:
  • Tần suất khai giảng: theo năm
  • Thời gian học:
  • Thời lượng:

  Nội dung khóa học

  Ký hiệu Trường: DHK

  Tên trường: Đại học Kinh tế Huế

  Chi tiêu các năm: 1300

  Các ngành đào tạo:

  STT

  Tên Ngành Đào Tạo

  Mã ngành quy ước để làm máy tính trong TS

  Khối thi quy ước

  Điểm chuẩn NV1
  các năm

  1.


  2.

  3.


  4.  5.


  6.
  - Kinh tế (có các chuyên ngành: Kinh tế nông nghiệp và phát triển nông thôn, Kinh tế tài nguyên và môi trường, Kế hoạch - Đầu tư, Kinh doanh nông nghiệp)

  - Quản trị kinh doanh (có các chuyên ngành: Quản trị kinh doanh tổng hợp, Quản trị kinh doanh thương mại, Marketing, Quản trị nhân lực)

  - Kinh tế chính trị


  - Kế toán (có các chuyên ngành: Kế toán doanh nghiệp, Kế toán - Kiểm toán)

  - Tài chính - Ngân hàng


  - Hệ thống thông tin kinh tế (có các chuyên ngành: Thống kê kinh doanh, Tin học kinh tế, Thống kê kinh tế xã hội)

  401


  402

  403


  404  405


  406

  A, D1,2,3,4


  A, D1,2,3,4

  A, D1,2,3,4


  A, D1,2,3,4  A, D1,2,3,4


  A, D1,2,3,4

  -Năm 2011:13
  -Năm 2012:13.5

  -Năm 2011:15
  -Năm 2012:14.5
  -Năm 2011:13
  -Năm 2012:13(A), 13.5(D)

  -Năm 2011:16
  -Năm 2012:16


  -Năm 2011:17
  -Năm 2012:16

  -Năm 2011:13
  -Năm 2012:13.5

  Chú ý:
  * Tài chính - Ngân hàng (Liên kết đào tạo đồng cấp bằng với trường ĐH Rennes I, Cộng hòa Pháp)
  * Kinh tế nông nghiệp – Tài chính (đào tạo theo chương trình tiên tiến, giảng dạy bằng tiếng Anh theo chương trình đào tạo của trường ĐH Sydney, Australia).

  Nhà đào tạo

  Đại học Kinh tế Huế (DHK)

  Đại học Huế có 7 trường đại học thành viên, 3 khoa trực thuộc và 1 phân hiệu là: Trường ĐH Khoa học (DHT), Trường ĐH Sư phạm (DHS), Trường ĐH Y Dược (DHY), Trường ĐH Nông Lâm (DHL), Trường ĐH Nghệ thuật (DHN), Trường ĐH Kinh tế (DHK), Trường ĐH Ngoại ngữ (DHF), Khoa Giáo dục Thể chất (DHC), Khoa Du lịch (DHD), Khoa Luật (DHA) và Phân hiệu Đại học Huế tại Quảng Trị (DHQ).

  Cùng chuyên mục