Điểm chuẩn hệ Đại Học và thông tin tuyển sinh của Trường Đại học quốc gia TP.Hồ Chí Minh – Đại học Kinh Tế – Luật

Đại học quốc gia TP.Hồ Chí Minh - Đại học Kinh Tế - Luật (QSK)

 • Địa chỉ: Khu phố 3, Phường Linh Xuân, Quận Thủ Đức
 • Điện thoại: 08. 3724 4555
 • Email:
 • Website: www.uel.edu.vn

  Thông tin khóa học

  • Ngày khai giảng: Liên hệ trường
  • Điện thoại: 08. 3724 4555
  • Học phí: Liên hệ trường
  • Liên hệ: (08) 37244555 (Ext: 6311)
  • Văn bằng/ Chứng chỉ:
  • Tần suất khai giảng: theo năm
  • Thời gian học:
  • Thời lượng:

  Nội dung khóa học

  Ký hiệu Trường: QSK

  Tên trường: Đại học quốc gia TP.Hồ Chí Minh - Đại học Kinh Tế - Luật

  Chi tiêu các năm: 1660

  Các ngành đào tạo:

  STT

  Tên Ngành Đào Tạo

  Mã ngành quy ước để làm máy tính trong TS

  Khối thi quy ước

  Điểm chuẩn NV1
  các năm

  1.


  2.


  3.


  4.


  5.


  6.


  7.


  8.


  9.


  10.


  11.

  - Kinh tế học


  - Kinh tế đối ngoại


  - Kinh tế và quản lí công


  - Tài chính - ngân hàng


  - Kế toán - kiểm toán


  - Hệ thống thông tin quản lí


  - Quản trị kinh doanh


  - Luật kinh doanh


  - Luật thương mại quốc tế


  - Luật dân sự


  - Luật tài chính - Ngân hàng - Chứng khoán

  401


  402


  403


  404


  405


  406


  407


  501


  502


  503


  504

  A,D1


  A,D1


  A,D1


  A,D1


  A,D1


  A


  A,D1


  A,D1


  A,D1


  A,D1


  A,D1

  -Năm 2010:17
  -Năm 2011:17

  -Năm 2010:20
  -Năm 2011:20,5

  -Năm 2010:16
  -Năm 2011:16,5

  -Năm 2010:21
  -Năm 2011:18

  -Năm 2010:19
  -Năm 2011:20

  -Năm 2010:16
  -Năm 2011:16

  -Năm 2010:19
  -Năm 2011:18

  -Năm 2010:17,5
  -Năm 2011:17,5

  -Năm 2010:17,5
  -Năm 2011:18,5

  -Năm 2010:16
  -Năm 2011:16

  -Năm 2010:17
  -Năm 2011:18

  Nhà đào tạo

  Cùng chuyên mục