Điểm chuẩn hệ Đại học và thông tin tuyển sinh của Trường Đại học Y dược Huế

Đại học Y dược Huế (DHY)

 • Địa chỉ: 06 Ngô Quyền - Tp Huế
 • Điện thoại: 84.54.3822173 hoặc 84.54.3822873
 • Email:
 • Website: www.husc.edu.vn

  Thông tin khóa học

  • Ngày khai giảng: Liên hệ trường
  • Điện thoại: 84.54.3822173 hoặc 84.54.3822873
  • Học phí: Liên hệ trường
  • Liên hệ: 84.54.3822173 hoặc 84.54.3822873
  • Văn bằng/ Chứng chỉ:
  • Tần suất khai giảng: theo năm
  • Thời gian học:
  • Thời lượng:

  Nội dung khóa học

  Ký hiệu Trường: DHY

  Tên trường: Đại học Y dược Huế

  Chi tiêu các năm: 1020

  Các ngành đào tạo:

  STT

  Tên Ngành Đào Tạo

  Mã ngành quy ước để làm máy tính trong TS

  Khối thi quy ước

  Điểm chuẩn NV1
  các năm

  1.


  2.


  3.


  4.


  5.


  6.


  7.


  8.

  - Y đa khoa (học 6 năm)


  - Răng – Hàm – Mặt (học 6 năm)

  - Dược học (học 5 năm)


  - Điều dưỡng (học 4 năm)


  - Kĩ thuật Y học (học 4 năm)


  - Y tế công cộng (học 4 năm)


  - Y học dự phòng (học 6 năm)


  - Y học cổ truyền (học 6 năm)

  301


  302


  303


  304


  305


  306


  307


  308

  B


  B


  A


  B


  B


  B


  B


  B

  -Năm 2011:23
  -Năm 2012:23

  -Năm 2011:23
  -Năm 2012:23

  -Năm 2011:22
  -Năm 2012:22

  -Năm 2011:19
  -Năm 2012:20

  -Năm 2011:19
  -Năm 2012:21

  -Năm 2011:18
  -Năm 2012:18

  -Năm 2011:18
  -Năm 2012:18
  -Năm 2011:19,5
  -Năm 2012:20,5

  Nhà đào tạo

  Đại học Y dược Huế (DHY)

  Đại học Huế có 7 trường đại học thành viên, 3 khoa trực thuộc và 1 phân hiệu là: Trường ĐH Khoa học (DHT), Trường ĐH Sư phạm (DHS), Trường ĐH Y Dược (DHY), Trường ĐH Nông Lâm (DHL), Trường ĐH Nghệ thuật (DHN), Trường ĐH Kinh tế (DHK), Trường ĐH Ngoại ngữ (DHF), Khoa Giáo dục Thể chất (DHC), Khoa Du lịch (DHD), Khoa Luật (DHA) và Phân hiệu Đại học Huế tại Quảng Trị (DHQ).

  Cùng chuyên mục