Giám sát thi công xây dựng công trình

Viện Phát Triển Quốc Tế Học

 • Địa chỉ: 32 Trần Quý Kiên - Cầu Giấy
 • Điện thoại: 04 3793 1073; 04 3793 1074
 • Email: vienquoctehoc@gmail.com
 • Website: iid.edu.vn

  Thông tin khóa học

  • Ngày khai giảng: Lớp tối: (28 buổi tối) - Đ1: Khai giảng 12/08/2011 - Đ2: Khai giảng 26/08/2011
  • Điện thoại: 04 3793 1073; 04 3793 1074
  • Học phí: 1.700.000 VNĐ
  • Liên hệ: Mss Thảo Nguyên: 0988 82 08 08
  • Văn bằng/ Chứng chỉ: Chứng chỉ, Chứng nhận
  • Tần suất khai giảng:
  • Thời gian học:
  • Thời lượng:

  Nội dung khóa học

  Viện Nghiên Cứu Giáo Dục Quốc Tế (IIER) trực thuộc Hội Nghiên Cứu Khoa Học Đông Nam Á Việt Nam. Hoạt động trong các lĩnh vực sau:
  • Nghiên cứu, đánh giá, giới thiệu xu hướng giáo dục mới trên toàn thế giới, nghiên cứu các phương pháp học ngoại ngữ thích hợp với người Việt Nam và ứng dụng các phương pháp phiên dịch, biên dịch.
  • Nghiên cứu lý luận truyền thông về khoa học và công nghệ, ảnh hưởng của văn hóa, nghệ thuật, thể thao trong sự hình thành đạo đức, nhân cách của con người trong sự phát triển của kinh tế thị trường.
  • Thông tin tư vấn, chuyển giao công nghệ, đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn, tuyên truyền, phổ biến tri thức khoa học, tổ chức các hội nghị hội thảo khoa học trong các lĩnh vực nghiên cứu nêu trên.
  • Đào tạo, bồi dưỡng nhân lực trong các lĩnh vực: Nghiệp vụ định giá xây dựng, nghiệp vụ đấu thầu, quản lý dự án, giám đốc quản lý dự án, giám sát thi công xây dựng các công trình, chỉ huy trưởng công trường xây dựng, bất động sản, quản trị sản xuất dành cho tổ trưởng và quản đốc phân xưởng, nghiệp vụ văn phòng, tin học …

  Nhà đào tạo

  Viện Phát Triển Quốc Tế Học

  Viện Nghiên Cứu Giáo Dục Quốc Tế (IIER) trực thuộc Hội Nghiên Cứu Khoa Học Đông Nam Á Việt Nam. Hoạt động trong các lĩnh vực sau: 

  - Nghiên cứu, đánh giá, giới thiệu xu hướng giáo dục mới trên toàn thế giới, nghiên cứu các phương pháp học ngoại ngữ thích hợp với người Việt Nam và ứng dụng các phương pháp phiên dịch, biên dịch.
  - Nghiên cứu lý luận truyền thông về khoa học và công nghệ, ảnh hưởng của văn hóa, nghệ thuật, thể thao trong sự hình thành đạo đức, nhân cách của con người trong sự phát triển của kinh tế thị trường.
  - Thông tin tư vấn, chuyển giao công nghệ, đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn, tuyên truyền, phổ biến tri thức khoa học, tổ chức các hội nghị hội thảo khoa học trong các lĩnh vực nghiên cứu nêu trên.
  - Đào tạo, bồi dưỡng nhân lực trong các lĩnh vực: Nghiệp vụ định giá xây dựng, nghiệp vụ đấu thầu, quản lý dự án, giám đốc quản lý dự án, giám sát thi công xây dựng các công trình, chỉ huy trưởng công trường xây dựng, bất động sản, quản trị sản xuất dành cho tổ trưởng và quản đốc phân xưởng, nghiệp vụ văn phòng, tin học …

  Cùng chuyên mục